ICS: 53.020.20 - Dvigala

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 173
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4304:1987
angleško: Cranes other than mobile and floating cranes -- General requirements for stability
slovensko: Dvigala, razen mobilnih in plovnih dvigal - Splošne zahteve stabilnosti
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4305:2014
angleško: Mobile cranes - Determination of stability
slovensko: Mobilna dvigala - Ugotavljanje stabilnosti
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4310:2009
angleško: Cranes - Test code and procedures
slovensko: Žerjavi - Pravila in postopki preskušanja
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 81-43:2009
angleško: Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lifts for cranes
slovensko: Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 43. del: Dvigala za žerjave
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 91.140.90 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9373:1989
angleško: Cranes and related equipment -- Accuracy requirements for measuring parameters during testing
slovensko: Dvigala in pripadajoča oprema - Zahteve po natančnosti merilnih parametrov pri preskušanju
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10973:1995
angleško: Cranes -- Spare parts manual
slovensko: Dvigala - Seznam nadomestnih delov
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12482:2014
angleško: Cranes - Monitoring for crane design working period
slovensko: Žerjavi - Spremljanje projektiranega delovnega obdobja žerjava
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12999:2020
angleško: Cranes - Loader cranes
slovensko: Žerjavi - Nakladalni žerjavi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13135:2013
angleško: Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
slovensko: Žerjavi - Varnost - Konstruiranje - Zahteve za opremo
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13200:1995
angleško: Cranes -- Safety signs and hazard pictorials -- General principles
slovensko: Dvigala - Varnostni znaki in slikovni znaki za nevarnost - Splošna načela
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13586:2020
angleško: Cranes - Access
slovensko: Dvigala (žerjavi) - Dostop
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14985:2012
angleško: Cranes - Slewing jib cranes
slovensko: Žerjavi - Vrtljivi žerjavi z ročico
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15011:2020
angleško: Cranes - Bridge and gantry cranes
slovensko: Žerjavi - Mostni in portalni (kozičasti) žerjavi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17076:2020
angleško: Tower cranes - Anti-collision systems - Safety requirements
slovensko: Stolpni žerjavi - Sistemi za preprečitev trka - Varnostne zahteve
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-6:2007
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 6 del: Žerjavne proge
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4306-1:2007
angleško: Cranes - Vocabulary - Part 1: General
slovensko: Žerjavi - Slovar - 1. del: Splošno
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.040.53
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški, francoski in ruski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4306-2:2012
angleško: Cranes - Vocabulary - Part 2: Mobile cranes
slovensko: Žerjavi - Slovar - 2. del: Mobilni žerjavi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.040.53
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški, francoski in ruski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4306-3:2003
angleško: Cranes - Vocabulary - Part 3: Tower cranes
slovensko: Žerjavi - Slovar - 3. del: Stolpni žerjavi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.040.53
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški, francoski in ruski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7296-1:1991
angleško: Cranes -- Graphic symbols -- Part 1: General
slovensko: Dvigala - Grafični simboli - 1. del: Splošno
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7752-1:2010
angleško: Cranes - Control layout and characteristics - Part 1: General principles
slovensko: Žerjavi - Namestitev in karakteristike kontrolne opreme - 1. del: Splošna načela
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7752-2:2011
angleško: Cranes - Control layout and characteristics - Part 2: Basic arrangement and requirements for mobile cranes
slovensko: Žerjavi - Namestitev in karakteristike kontrolne opreme - 2. del: Osnovna razporeditev in zahteve za mobilne žerjave
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7752-3:2013
angleško: Cranes - Control layout and characteristics - Part 3: Tower cranes
slovensko: Žerjavi - Namestitev in karakteristike kontrolne opreme - 3. del: Stolpni žerjavi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7752-4:1989
angleško: Cranes -- Controls -- Layout and characteristics -- Part 4: Jib cranes
slovensko: Dvigala - Upravljanje - Namestitev in karakteristike - 4. del: Ročična dvigala
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7752-5:1985
angleško: Lifting appliances -- Controls -- Layout and characteristics -- Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes
slovensko: Dvigalna oprema - Upravljanje - Namestitev in karakteristike - 5. del: Mostna in kozičasta dvigala
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8566-1:2010
angleško: Cranes - Cabins and control stations - Part 1: General
slovensko: Žerjavi - Kabine in kontrolne postaje - 1. del: Splošno
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi