ICS: 53.020.20 - Dvigala

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 176
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4304:1987
angleško : Cranes other than mobile and floating cranes -- General requirements for stability
slovensko : Dvigala, razen mobilnih in plovnih dvigal - Splošne zahteve stabilnosti
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4305:2014
angleško : Mobile cranes - Determination of stability
slovensko : Mobilna dvigala - Ugotavljanje stabilnosti
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4310:2009
angleško : Cranes - Test code and procedures
slovensko : Žerjavi - Pravila in postopki preskušanja
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 81-43:2009
angleško : Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lifts for cranes
slovensko : Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 43. del: Dvigala za žerjave
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9373:1989
angleško : Cranes and related equipment -- Accuracy requirements for measuring parameters during testing
slovensko : Dvigala in pripadajoča oprema - Zahteve po natančnosti merilnih parametrov pri preskušanju
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10973:1995
angleško : Cranes -- Spare parts manual
slovensko : Dvigala - Seznam nadomestnih delov
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12482:2014
angleško : Cranes - Monitoring for crane design working period
slovensko : Žerjavi - Spremljanje projektiranega delovnega obdobja žerjava
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12999:2020
angleško : Cranes - Loader cranes
slovensko : Žerjavi - Nakladalni žerjavi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13135:2013
angleško : Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
slovensko : Žerjavi - Varnost - Konstruiranje - Zahteve za opremo
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13200:1995
angleško : Cranes -- Safety signs and hazard pictorials -- General principles
slovensko : Dvigala - Varnostni znaki in slikovni znaki za nevarnost - Splošna načela
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13586:2020
angleško : Cranes - Access
slovensko : Dvigala (žerjavi) - Dostop
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14985:2012
angleško : Cranes - Slewing jib cranes
slovensko : Žerjavi - Vrtljivi žerjavi z ročico
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15011:2020
angleško : Cranes - Bridge and gantry cranes
slovensko : Žerjavi - Mostni in portalni (kozičasti) žerjavi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17076:2020
angleško : Tower cranes - Anti-collision systems - Safety requirements
slovensko : Stolpni žerjavi - Sistemi za preprečitev trka - Varnostne zahteve
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1993-6:2007
angleško : Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 6 del: Žerjavne proge
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4306-1:2007
angleško : Cranes - Vocabulary - Part 1: General
slovensko : Žerjavi - Slovar - 1. del: Splošno
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20 01.040.53
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški, francoski in ruski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4306-2:2012
angleško : Cranes - Vocabulary - Part 2: Mobile cranes
slovensko : Žerjavi - Slovar - 2. del: Mobilni žerjavi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20 01.040.53
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški, francoski in ruski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4306-3:2003
angleško : Cranes - Vocabulary - Part 3: Tower cranes
slovensko : Žerjavi - Slovar - 3. del: Stolpni žerjavi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20 01.040.53
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški, francoski in ruski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7296-1:1991
angleško : Cranes -- Graphic symbols -- Part 1: General
slovensko : Dvigala - Grafični simboli - 1. del: Splošno
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7752-1:2010
angleško : Cranes - Control layout and characteristics - Part 1: General principles
slovensko : Žerjavi - Namestitev in karakteristike kontrolne opreme - 1. del: Splošna načela
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7752-2:2011
angleško : Cranes - Control layout and characteristics - Part 2: Basic arrangement and requirements for mobile cranes
slovensko : Žerjavi - Namestitev in karakteristike kontrolne opreme - 2. del: Osnovna razporeditev in zahteve za mobilne žerjave
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7752-3:2013
angleško : Cranes - Control layout and characteristics - Part 3: Tower cranes
slovensko : Žerjavi - Namestitev in karakteristike kontrolne opreme - 3. del: Stolpni žerjavi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7752-4:1989
angleško : Cranes -- Controls -- Layout and characteristics -- Part 4: Jib cranes
slovensko : Dvigala - Upravljanje - Namestitev in karakteristike - 4. del: Ročična dvigala
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7752-5:1985
angleško : Lifting appliances -- Controls -- Layout and characteristics -- Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes
slovensko : Dvigalna oprema - Upravljanje - Namestitev in karakteristike - 5. del: Mostna in kozičasta dvigala
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8566-1:2010
angleško : Cranes - Cabins and control stations - Part 1: General
slovensko : Žerjavi - Kabine in kontrolne postaje - 1. del: Splošno
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi