ICS: 53.040.10 - Transporterji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 36
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 620:2021
angleško : Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for fixed belt conveyors for bulk materials
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve za opremo za kontinuirni transport sipkih materialov na nepomičnih ogrodjih
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1049:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Vibrating conveyors and feeders with rectangular or trapezoidal trough
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Vibracijski transporterji in dodajalniki s pravokotnim in trapeznim koritom
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1050:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Screw conveyors
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Polžni transporterji
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2109:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment -- Light duty belt conveyors for loose bulk materials
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Lahki trakovi tračnih transporterjev za sipke materiale
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2139:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with tubular trough
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Nihalni transporterji in dodajalniki v cevni izvedbi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2140:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Apron conveyors
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Členkasti transporterji
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2406:1974
angleško : Continuous mechanical handling equipment -- Mobile and portable conveyors -- Constructional specifications
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Prevozni in prenosni tračni transporterji - Konstrukcijski napotki
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5048:1989
angleško : Continuous mechanical handling equipment -- Belt conveyors with carrying idlers -- Calculation of operating power and tensile forces
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Tračni transporterji - Preračun pogonske moči in sile v traku
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7119:1981
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Screw conveyors -- Design rules for drive power
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Polžni transporterji - Pravila za določanje pogonske moči
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7189:1983
angleško : Continuous mechanical handling equipment -- Apron conveyors -- Design rules
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Členkasti transporterji - Pravila za konstruiranje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 9172:1987
angleško : Continuous mechanical handling equipment -- Safety code for screw conveyors -- Examples of guards for trapping and shearing points
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostni predpis za polžaste transporterje - Primeri zaščite kritičnih mest
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15700:2011
angleško : Safety for conveyor belts for winter sport or tourist use
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Varnost tračnih transporterjev za zimske športe ali turistične namene
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21179:2013
angleško : Light conveyor belts - Determination of the electrostatic field generated by a running light conveyor belt (ISO 21179:2013)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Lahki trakovi tračnih transporterjev - Ugotavljanje elektrostatičnega polja zaradi delovanja tračnih transporterjev z lahkimi trakovi (ISO 21179:2013)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21180:2013
angleško : Light conveyor belts - Determination of the maximum tensile strength (ISO 21180:2013)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Lahki trakovi tračnih transporterjev - Ugotavljanje največje natezne trdnosti (ISO 21180:2013)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21181:2013
angleško : Light conveyor belts - Determination of the relaxed elastic modulus (ISO 21181:2013)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Lahki trakovi tračnih transporterjev - Ugotavljanje trajnega (relaksiranega) elastičnega modula traka (ISO 21181:2013)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21182:2013
angleško : Light conveyor belts - Determination of the coefficient of friction (ISO 21182:2013)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Lahki trakovi tračnih transporterjev - Ugotavljanje koeficienta trenja (ISO 21182:2013)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 617:2001+A1:2010
angleško : Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za hranjenje sipkih materialov v silosih, bunkerjih, zalogovnikih in lijakih (vključno z dopolnilom A1)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 33.100.01 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 618:2002+A1:2010
angleško : Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na pomičnih ogrodjih (razen naprav na nepomičnih ogrodjih) (vključno z dopolnilom A1)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 33.100.01 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 619:2002+A1:2010
angleško : Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport kosovnih tovorov (vključno z dopolnilom A1)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 33.100.01 53.040.10
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14658:2005+A1:2010
angleško : Continuous handling equipment and systems - General safety requirements for continuous handling equipment for opencast lignite mining
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Splošne varnostne zahteve za kontinuirne transporterje pri dnevnih kopih rjavega premoga in lignita
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 53.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12312-3:2017+A1:2020
angleško : Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3: Conveyor belt vehicles
slovensko : Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 3. del: Tračni transporterji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 53.040.10 49.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 617:2001
angleško : Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Naprave za hranjenje sipkega materiala v bunkerjih, silosih, zalogovnikih in lijakih - Posebne varnostne zahteve za načrtovanje, izdelavo, montažo in servisiranje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.10 33.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2002
Razveljavitev : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 618:2002
angleško : Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na pomičnih ogrodjih (razen naprav na nepomičnih ogrodjih)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 33.100.01 53.040.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2003
Razveljavitev : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 619:2002
angleško : Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport kosovnih tovorov
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 33.100.01 53.040.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2003
Razveljavitev : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 620:2002
angleško : Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk materials
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost naprav, sistemov in opreme za kontinuirni transport sipkih materialov na nepomičnih ogrodjih
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 33.100.01 53.040.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2003
Razveljavitev : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi