ICS: 53.040.20 - Deli za transporterje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 129
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 251:2012
angleško: Conveyor belts with textile carcass - Widths and lengths
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev s tekstilnimi vložki - Širine in dolžine
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 252:2007
angleško: Conveyor belts - Adhesion between constitutive elements - Test methods (ISO 252:2007)
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Sprijetost osnovnih sestavnih elementov - Preskusne metode (ISO 252:2007)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 282:1992
angleško: Conveyor belts -- Sampling
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Vzorčenje
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 283:2015
angleško: Textile conveyor belts - Full thickness tensile strength, elongation at break and elongation at the reference load - Test method (ISO 283:2015)
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Natezna trdnost pri polni debelini traku, raztezek pri porušitvi in raztezek pri referenčni sili - Preskusna metoda (ISO 283:2015)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 284:2012
angleško: Conveyor belts - Electrical conductivity - Specification and test method (ISO 284:2012)
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Električna prevodnost - Specifikacija in preskusna metoda (ISO 284:2012)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 340:2013
angleško: Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2013)
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Laboratorijska lestvica lastnosti gorljivosti (vnetljivosti) - Zahteve in preskusna metoda (ISO 340:2013)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 433:2017
angleško: Conveyor belts - Marking
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Oznake trakov
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 505:2017
angleško: Conveyor belts - Method for the determination of the tear propagation resistance of textile conveyor belts (ISO 505:2017)
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Postopek določanja odpornosti proti vzdolžnemu trganju tekstilnih trakov tračnih transporterjev (ISO 505:2017)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 583:2007
angleško: Conveyor belts with a textile carcass - Total belt thickness and thickness of constitutive elements - Test methods (ISO 583:2007)
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev s tekstilnim vložkom - Debelina celotnega traku in debelina posameznih sestavnih elementov traku - Merilne metode (ISO 583:2007)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 610:1990
angleško: High-tensile steel chains (round link) for chain conveyors and coal ploughs
slovensko: Visokonosilne jeklene verige za verižne transporterje in pluge v rudarstvu
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.100.40 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 703:2017
angleško: Conveyor belts - Transverse flexibility (troughability) - Test method (ISO 703:2017)
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Prečna upogibnost - Preskusna metoda (ISO 703:2017)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1082:1990
angleško: Mining -- Shackle type connector units for chain conveyors
slovensko: Rudarstvo - Vezni členi za verige verižnih transporterjev
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.100.40 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1120:2012
angleško: Conveyor belts - Determination of strength of mechanical fastenings - Static test method (ISO 1120:2012)
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Ugotavljanje trdnosti mehanskih spojev - Statična preskusna metoda (ISO 1120:2012)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1535:1975
angleško: Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Belts
slovensko: Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Koritasti tračni transporterji (razen prenosnih tračnih transporterjev) - Trakovi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1536:1975
angleško: Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Belt pulleys
slovensko: Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Koritasti tračni transporterji (razen prenosnih tračnih transporterjev) - Bobni
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1537:1975
angleško: Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Idlers
slovensko: Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Koritasti tračni transporterji (razen prenosnih tračnih transporterjev) - Valjčki
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3684:1990
angleško: Conveyor belts -- Determination of minimum pulley diameters
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Določitev minimalnega premera bobnov
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4195:2012
angleško: Conveyor belts with heat-resistant rubber covers - Heat resistance of covers - Requirements and test methods
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev s toplotno odporno gumijasto prevleko - Toplotna odpornost prevleke - Zahteve in preskusne metode
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5284:1986
angleško: Conveyor belts -- List of equivalent terms
slovensko: Naprave za neprekinjeni transport - Transportni trakovi - Seznam enakovrednih izrazov
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20 01.040.53
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
slovenski in angleški jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5285:2012
angleško: Conveyor belts - Guidelines for storage and handling
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Navodila za hranjenje in ravnanje z njimi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5293:2004
angleško: Conveyor belts - Determination of minimum transition distance on three idler rollers
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Ugotavljanje prehodne razdalje iz tridelne koritaste oblike v ravno obliko traku
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5612:1990
angleško: Mining -- Scraper bars for chain conveyors
slovensko: Rudarstvo - Prečke verig za verižne transporterje
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.100.40 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5613:1984
angleško: Mining -- Drive sprocket assemblies for chain conveyors
slovensko: Pogonska verižna kolesa verižnih transporterjev
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.100.40 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7590:2018
angleško: Steel cord conveyor belts - Methods for the determination of total thickness and cover thickness (ISO 7590:2018)
slovensko: Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev z jeklenim vložkom - Metode za določevanje celotne debeline in debeline zaščitne obloge (ISO 7590:2018)
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7623:1996
angleško: Steel cord conveyor belts -- Cord-to-coating bond test -- Initial test and after thermal treatment
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev z jeklenimi vrvmi - Ugotavljanje sprijetosti med jekleno vrvjo in prevleko - Osnovni preskus in preskus po toplotni obdelavi
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi