ICS: 53.040.20 - Deli za transporterje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 136
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 251:2012
angleško : Conveyor belts with textile carcass - Widths and lengths
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev s tekstilnimi vložki - Širine in dolžine
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 252:2007
angleško : Conveyor belts - Adhesion between constitutive elements - Test methods (ISO 252:2007)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Sprijetost osnovnih sestavnih elementov - Preskusne metode (ISO 252:2007)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 282:1992
angleško : Conveyor belts -- Sampling
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Vzorčenje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 283:2015
angleško : Textile conveyor belts - Full thickness tensile strength, elongation at break and elongation at the reference load - Test method (ISO 283:2015)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Natezna trdnost pri polni debelini traku, raztezek pri porušitvi in raztezek pri referenčni sili - Preskusna metoda (ISO 283:2015)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 284:2012
angleško : Conveyor belts - Electrical conductivity - Specification and test method (ISO 284:2012)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Električna prevodnost - Specifikacija in preskusna metoda (ISO 284:2012)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 340:2013
angleško : Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2013)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Laboratorijska lestvica lastnosti gorljivosti (vnetljivosti) - Zahteve in preskusna metoda (ISO 340:2013)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 340:2022
angleško : Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2022)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Laboratorijska lestvica lastnosti gorljivosti (vnetljivosti) - Zahteve in preskusna metoda (ISO 340:2022)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 433:2017
angleško : Conveyor belts - Marking
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Oznake trakov
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 505:2017
angleško : Conveyor belts - Method for the determination of the tear propagation resistance of textile conveyor belts (ISO 505:2017)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Postopek določanja odpornosti proti vzdolžnemu trganju tekstilnih trakov tračnih transporterjev (ISO 505:2017)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 583:2007
angleško : Conveyor belts with a textile carcass - Total belt thickness and thickness of constitutive elements - Test methods (ISO 583:2007)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev s tekstilnim vložkom - Debelina celotnega traku in debelina posameznih sestavnih elementov traku - Merilne metode (ISO 583:2007)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 610:1990
angleško : High-tensile steel chains (round link) for chain conveyors and coal ploughs
slovensko : Visokonosilne jeklene verige za verižne transporterje in pluge v rudarstvu
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.100.40 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 703:2017
angleško : Conveyor belts - Transverse flexibility (troughability) - Test method (ISO 703:2017)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Prečna upogibnost - Preskusna metoda (ISO 703:2017)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1082:1990
angleško : Mining -- Shackle type connector units for chain conveyors
slovensko : Rudarstvo - Vezni členi za verige verižnih transporterjev
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.100.40 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1120:2012
angleško : Conveyor belts - Determination of strength of mechanical fastenings - Static test method (ISO 1120:2012)
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Ugotavljanje trdnosti mehanskih spojev - Statična preskusna metoda (ISO 1120:2012)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1535:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Belts
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Koritasti tračni transporterji (razen prenosnih tračnih transporterjev) - Trakovi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1536:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Belt pulleys
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Koritasti tračni transporterji (razen prenosnih tračnih transporterjev) - Bobni
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1537:1975
angleško : Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials -- Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) -- Idlers
slovensko : Naprave za kontinuirni transport sipkih materialov - Koritasti tračni transporterji (razen prenosnih tračnih transporterjev) - Valjčki
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3684:1990
angleško : Conveyor belts -- Determination of minimum pulley diameters
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Določitev minimalnega premera bobnov
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4195:2012
angleško : Conveyor belts with heat-resistant rubber covers - Heat resistance of covers - Requirements and test methods
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev s toplotno odporno gumijasto prevleko - Toplotna odpornost prevleke - Zahteve in preskusne metode
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5284:1986
angleško : Conveyor belts -- List of equivalent terms
slovensko : Naprave za neprekinjeni transport - Transportni trakovi - Seznam enakovrednih izrazov
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20 01.040.53
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
slovenski in angleški jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5285:2012
angleško : Conveyor belts - Guidelines for storage and handling
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Navodila za hranjenje in ravnanje z njimi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5293:2004
angleško : Conveyor belts - Determination of minimum transition distance on three idler rollers
slovensko : Naprave za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev - Ugotavljanje prehodne razdalje iz tridelne koritaste oblike v ravno obliko traku
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5612:1990
angleško : Mining -- Scraper bars for chain conveyors
slovensko : Rudarstvo - Prečke verig za verižne transporterje
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.100.40 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5613:1984
angleško : Mining -- Drive sprocket assemblies for chain conveyors
slovensko : Pogonska verižna kolesa verižnih transporterjev
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.100.40 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7590:2018
angleško : Steel cord conveyor belts - Methods for the determination of total thickness and cover thickness (ISO 7590:2018)
slovensko : Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Trakovi tračnih transporterjev z jeklenim vložkom - Metode za določevanje celotne debeline in debeline zaščitne obloge (ISO 7590:2018)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi