ICS: 53.100 - Stroji za zemeljska dela

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 149
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2860:2008
angleško: Earth-moving machinery - Minimum access dimensions (ISO 2860:1992)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Najmanjše mere odprtin (ISO 2860:1992)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2867:2011
angleško: Earth-moving machinery - Access systems (ISO 2867:2011)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Dostopi (ISO 2867:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3164:2013
angleško: Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective structures - Specifications for deflection-limiting volume (ISO 3164:2013)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Laboratorijsko ovrednotenje zaščite - Mejno področje deformacije (ISO 3164:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3411:2007
angleško: Earth-moving machinery - Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:2007)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Telesne mere upravljavca in najmanjša velikost upravljavčevega prostora (ISO 3411:2007)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3449:2008
angleško: Earth-moving machinery - Falling-object protective structures - Laboratory tests and performance requirements (ISO 3449:2005)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Zaščita pred padajočimi predmeti - Laboratorijski preskusi in zahteve (ISO 3449:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3450:2011
angleško: Earth-moving machinery - Wheeled or high-speed rubber-tracked machines - Performance requirements and test procedures for brake systems (ISO 3450:2011)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Stroji s kolesi ali gumijastimi gosenicami za velike hitrosti - Zahteve za zmogljivost in preskusni postopki zavornih sistemov (ISO 3450:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3457:2008
angleško: Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements (ISO 3457:2003)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Varovala - Definicije in zahteve (ISO 3457:2003)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3471:2008
angleško: Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests and performance requirements (ISO 3471:2008)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Strukture za zaščito pred prevračanjem - Laboratorijski preskusi in zahtevane lastnosti (ISO 3471:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5010:2019
angleško: Earth-moving machinery - Wheeled machines - Steering requirements (ISO 5010:2019)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Stroji s kolesi - Zahteve za krmiljenje (ISO 5010:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5353:1998
angleško: Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Seat index point (ISO 5353:1995)
slovensko: Stroji za premikanje zemljin, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Referenčna točka sedeža
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 65.060.01 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6165:2012
angleško: Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (ISO 6165:2012)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Osnovni tipi - Identifikacija ter pojmi in definicije (ISO 6165:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100 01.040.53
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6395:2008
angleško: Earth-moving machinery -- Determination of sound power level -- Dynamic test conditions
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Ugotavljanje ravni zvočnih moči - Dinamični preskusni pogoji
TC: AKU - Akustika ICS: 53.100 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6682:2008
angleško: Earth-moving machinery - Zones of comfort and reach for controls (ISO 6682:1986, including Amd 1:1989)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Območje udobja in dosega nadzora (ISO 6682:1986, vključno z Dopolnilom 1:1989)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6683:2008
angleško: Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt anchorages - Performance requirements and tests (ISO 6683:2005)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Varnostni pasovi in njihova pritrdišča - Zahtevane lastnosti in preskusi (ISO 6683:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7096:2020
angleško: Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO 7096:2020)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Laboratorijski postopek za ovrednotenje vibracij voznikovega sedeža (ISO 7096:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15573:2008
angleško: Earth-moving machinery - Design requirements for circulation on the road
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Zahteve projektiranja za uporabo na cesti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15730:2008
angleško: Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Smernice za ocenjevanje izpostavljenosti (celotnega) telesa vibracijam - Uporaba harmoniziranih podatkov, ki so jih izmerili mednarodni inštituti, organizacije in proizvajalci (ISO/TR 25398:2006)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16001:2017
angleško: Earth-moving machinery - Object detection systems and visibility aids - Performance requirements and tests (ISO 16001:2017)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Sistemi zaznavanja objektov in vizualni pripomočki - Zahtevane lastnosti in preskusi (ISO 16001:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28017:2018
angleško: Rubber hoses and hose assemblies, wire or textile reinforced, for dredging applications - Specification (ISO 28017:2018)
slovensko: Gumene cevi in cevni priključki, ojačeni z žicami ali tekstilom, za uporabo v vodnem bagru - Specifikacija (ISO 28017:2018)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 53.100 83.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13766-1:2018
angleško: Earth-moving and building construction machinery - Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply - Part 1: General EMC requirements under typical electromagnetic environmental conditions (ISO 13766-1:2018)
slovensko: Stroji za zemeljska dela in graditev objektov - Elektromagnetna združljivost (EMC) strojev z lastnim električnim napajanjem - 1. del: Splošne zahteve glede EMC v tipičnih pogojih elektromagnetnega okolja (ISO 13766-1:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13766-2:2018
angleško: Earth-moving and building construction machinery - Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply - Part 2: Additional EMC requirements for functional safety (ISO 13766-2:2018)
slovensko: Stroji za zemeljska dela in graditev objektov - Elektromagnetna združljivost (EMC) strojev z lastnim električnim napajanjem - 2. del: Dodatne zahteve glede EMC za funkcionalno varnost (ISO 13766-2: 2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16228-1:2014
angleško: Drilling and foundation equipment - Safety - Part 1: Common requirements
slovensko: Oprema za vrtanje in temeljenje - Varnost - 1. del: Splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16228-2:2014
angleško: Drilling and foundation equipment - Safety - Part 2: Mobile drill rigs for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining
slovensko: Oprema za vrtanje in temeljenje - Varnost - 2. del: Prenosna vrtalna oprema za gradbeništvo in geotehniko, kamnolomstvo in rudarstvo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.080.40 53.100 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16228-3:2014
angleško: Drilling and foundation equipment - Safety - Part 3: Horizontal directional drilling equipment (HDD)
slovensko: Oprema za vrtanje in temeljenje - Varnost - 3. del: Oprema za vodoravno usmerjeno vrtanje (HDD)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.080.40 53.100 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16228-4:2014
angleško: Drilling and foundation equipment - Safety - Part 4: Foundation equipment
slovensko: Oprema za vrtanje in temeljenje - Varnost - 4. del: Oprema za temeljenje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 53.100 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi