ICS: 55.020 - Pakiranje in distribucija blaga na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 72
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 780:2015
angleško : Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages (ISO 780:2015)
slovensko : Embalaža - Embalaža za distribucijo - Grafični simboli za hranjenje embalaže in ravnanje z njo (ISO 780:2015)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 01.080.20
Stopnja : 9000 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 862:2016
angleško : Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products
slovensko : Embalaža - Embalaža, varna za otroke - Zahteve in preskusni postopki za embalažo, ki je ni mogoče večkrat zapreti in ni za farmacevtske proizvode
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 97.190 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8317:2015
angleško : Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages (ISO 8317:2015)
slovensko : Embalaža, varna za otroke - Zahteve in preskusni postopki za embalažo, ki jo je mogoče večkrat zapreti (ISO 8317:2015)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 97.190 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11683:1997
angleško : Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements (ISO 11683:1997)
slovensko : Embalaža - Otipni opozorilni znaki - Zahteve (ISO 11683:1997)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 11.180.30 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 12340:1996
angleško : Packaging - Recommendations for conducting life-cycle inventory analysis of packaging systems
slovensko : Embalaža - Priporočila za vodenje bilance analize življenjskega kroga sistemov pakiranja
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.020.60 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13010:2003
angleško : Packaging - Unit packaging - Dimensions and requirements for pegboard display
slovensko : Embalaža – Embalažne enote – Mere in zahteve za visečo prodajno embalažo
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13011:2000
angleško : Transportation services - Good transport chains - System for declaration of performance conditions
slovensko : Transportne storitve - Zaporedje transportnih naprav - Sistem za ugotavljanje učinkovitosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13127:2012
angleško : Packaging - Child resistant packaging - Mechanical test methods for reclosable child resistant packaging systems (ISO 13127:2012)
slovensko : Embalaža - Embalaža, varna za otroke - Mehanske preskusne metode za embalažo, ki jo je mogoče večkrat zapreti in je varna za otroke (ISO 13127:2012)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 97.190 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13193:2000
angleško : Packaging - Packaging and the environment - Terminology
slovensko : Embalaža - Embalaža in okolje - Slovar
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.020.01 55.020 01.040.55 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13427:2004
angleško : Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
slovensko : Embalaža - Zahteve za uporabo evropskih standardov na področju embalaže in odpadne embalaže
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13428:2004
angleško : Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
slovensko : Embalaža - Posebne zahteve za proizvodnjo in sestavo - Preventiva z zmanjševanjem pri izvoru
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13429:2004
angleško : Packaging - Reuse
slovensko : Embalaža - Večkratna uporaba
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13430:2004
angleško : Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling
slovensko : Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za predelavo s snovnim recikliranjem
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13431:2004
angleško : Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
slovensko : Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za energetsko predelavo, vključno z določitvijo najnižje spodnje kurilne vrednosti
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13432:2000
angleško : Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
slovensko : Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje in biorazgradnjo - Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13437:2003
angleško : Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart
slovensko : Embalaža in snovno recikliranje – Merila za metode recikliranja – Opis procesov recikliranja in diagram poteka
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13439:2003
angleško : Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation
slovensko : Embalaža – Stopnja pridobivanja energije – Definicija in način izračuna
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.030.50 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13440:2003
angleško : Packaging - Rate of recycling - Definition and method of calculation
slovensko : Embalaža – Stopnja recikliranja – Definicija in način izračuna
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 13504:2000
angleško : Packaging - Material recovery - Criteria for a minimum content of recycled material
slovensko : Embalaža - Snovna izraba - Merila za najmanjšo količino recikliranega materiala
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.030.50 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 13686:2001
angleško : Packaging - Optimization of energy recovery from packaging waste
slovensko : Embalaža - Optimizacija energijske predelave odpadne embalaže
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 13910:2010
angleško : Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
slovensko : Embalaža - Poročilo o merilih in metodologijah za analizo življenjskega cikla embalaže
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14047:2002
angleško : Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide
slovensko : Embalaža – Določevanje končne aerobne biorazgradljivosti embalažnih materialov v vodnem mediju – Metoda z analizo nastajanja ogljikovega dioksida
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14048:2002
angleško : Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer
slovensko : Embalaža – Določevanje končne aerobne biorazgradljivosti embalažnih materialov v vodnem mediju – Metoda z merjenjem porabe kisika v zaprtem respirometru
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14182:2002
angleško : Packaging - Terminology - Basic terms and definitions
slovensko : Embalaža - Izrazje – Osnovni izrazi in definicije
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 01.040.55
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14310:2002
angleško : Freight transportation services - Declaration and reporting of environmental performance in freight transport chains
slovensko : Transport - Tovorni transport - Napoved in poročanje o okoljevarstvenih vplivih pri sistemih za transport tovora
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.30 55.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi