ICS: 55.020 - Pakiranje in distribucija blaga na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 72
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 780:2015
angleško: Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages (ISO 780:2015)
slovensko: Embalaža - Embalaža za distribucijo - Grafični simboli za hranjenje embalaže in ravnanje z njo (ISO 780:2015)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 01.080.20
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 862:2016
angleško: Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products
slovensko: Embalaža - Embalaža, varna za otroke - Zahteve in preskusni postopki za embalažo, ki je ni mogoče večkrat zapreti in ni za farmacevtske proizvode
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.190 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8317:2015
angleško: Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages (ISO 8317:2015)
slovensko: Embalaža, varna za otroke - Zahteve in preskusni postopki za embalažo, ki jo je mogoče večkrat zapreti (ISO 8317:2015)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.190 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11683:1997
angleško: Packaging - Tactile warnings of danger - Requirements (ISO 11683:1997)
slovensko: Embalaža - Otipni opozorilni znaki - Zahteve (ISO 11683:1997)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 11.180.30 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12340:1996
angleško: Packaging - Recommendations for conducting life-cycle inventory analysis of packaging systems
slovensko: Embalaža - Priporočila za vodenje bilance analize življenjskega kroga sistemov pakiranja
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.020.60 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13010:2003
angleško: Packaging - Unit packaging - Dimensions and requirements for pegboard display
slovensko: Embalaža – Embalažne enote – Mere in zahteve za visečo prodajno embalažo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13011:2000
angleško: Transportation services - Good transport chains - System for declaration of performance conditions
slovensko: Transportne storitve - Zaporedje transportnih naprav - Sistem za ugotavljanje učinkovitosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13127:2012
angleško: Packaging - Child resistant packaging - Mechanical test methods for reclosable child resistant packaging systems (ISO 13127:2012)
slovensko: Embalaža - Embalaža, varna za otroke - Mehanske preskusne metode za embalažo, ki jo je mogoče večkrat zapreti in je varna za otroke (ISO 13127:2012)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 97.190 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13193:2000
angleško: Packaging - Packaging and the environment - Terminology
slovensko: Embalaža - Embalaža in okolje - Slovar
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.020.01 55.020 01.040.55 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13427:2004
angleško: Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
slovensko: Embalaža - Zahteve za uporabo evropskih standardov na področju embalaže in odpadne embalaže
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13428:2004
angleško: Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
slovensko: Embalaža - Posebne zahteve za proizvodnjo in sestavo - Preventiva z zmanjševanjem pri izvoru
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13429:2004
angleško: Packaging - Reuse
slovensko: Embalaža - Večkratna uporaba
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13430:2004
angleško: Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling
slovensko: Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za predelavo s snovnim recikliranjem
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13431:2004
angleško: Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
slovensko: Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za energetsko predelavo, vključno z določitvijo najnižje spodnje kurilne vrednosti
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13432:2000
angleško: Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
slovensko: Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje in biorazgradnjo - Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13437:2003
angleško: Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart
slovensko: Embalaža in snovno recikliranje – Merila za metode recikliranja – Opis procesov recikliranja in diagram poteka
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13439:2003
angleško: Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation
slovensko: Embalaža – Stopnja pridobivanja energije – Definicija in način izračuna
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.030.50 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13440:2003
angleško: Packaging - Rate of recycling - Definition and method of calculation
slovensko: Embalaža – Stopnja recikliranja – Definicija in način izračuna
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 13504:2000
angleško: Packaging - Material recovery - Criteria for a minimum content of recycled material
slovensko: Embalaža - Snovna izraba - Merila za najmanjšo količino recikliranega materiala
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.030.50 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 13686:2001
angleško: Packaging - Optimization of energy recovery from packaging waste
slovensko: Embalaža - Optimizacija energijske predelave odpadne embalaže
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13910:2010
angleško: Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
slovensko: Embalaža - Poročilo o merilih in metodologijah za analizo življenjskega cikla embalaže
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14047:2002
angleško: Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide
slovensko: Embalaža – Določevanje končne aerobne biorazgradljivosti embalažnih materialov v vodnem mediju – Metoda z analizo nastajanja ogljikovega dioksida
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14048:2002
angleško: Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer
slovensko: Embalaža – Določevanje končne aerobne biorazgradljivosti embalažnih materialov v vodnem mediju – Metoda z merjenjem porabe kisika v zaprtem respirometru
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14182:2002
angleško: Packaging - Terminology - Basic terms and definitions
slovensko: Embalaža - Izrazje – Osnovni izrazi in definicije
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 01.040.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14310:2002
angleško: Freight transportation services - Declaration and reporting of environmental performance in freight transport chains
slovensko: Transport - Tovorni transport - Napoved in poročanje o okoljevarstvenih vplivih pri sistemih za transport tovora
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.30 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi