ICS: 55.040 - Materiali in pripomočki za pakiranje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 42
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 13688:2008
angleško : Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling
slovensko : Embalaža - Snovno recikliranje - Poročilo o zahtevah za snovi in materiale za preprečevanje trajnih ovir za recikliranje
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.030.50
Stopnja : 9000 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15378:2017
angleško : Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO 15378:2017)
slovensko : Primarni embalažni materiali za zdravila - Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2015 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP) (ISO 15378:2017)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 55.040 11.040.01 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 1460:1994
angleško : Packaging - Energy recovery from used packaging
slovensko : Embalaža - Pridobivanje energije iz uporabljene embalaže
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 868-2:2017
angleško : Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods
slovensko : Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 2. del: Sterilizacijski embalažni materiali za zavijanje - Zahteve in preskusne metode
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 55.040 11.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 868-6:2017
angleško : Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
slovensko : Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 6. del: Papir za sterilizacijske procese z nizko temperaturo - Zahteve in preskusne metode
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 55.040 11.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 868-7:2017
angleško : Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
slovensko : Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 7. del: Papir, oplemeniten z lepilom, za sterilizacijske procese z nizko temperaturo - Zahteve in preskusne metode
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 55.040 11.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10205:2016
angleško : Cold reduced tinmill products - Blackplate
slovensko : Hladno valjani jekleni izdelki za embalažo - Črna pločevina
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 55.040 77.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12246:1999
angleško : Quality classification of timber used in pallets and packaging
slovensko : Razvrščanje lesa za palete in embalažo po kakovosti
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 55.180.20 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12248:1999
angleško : Sawn timber used in industrial packaging - Permitted deviations and preferential sizes
slovensko : Žagani les za industrijsko embalažo - Dovoljena odstopanja in prednostne mere
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12703:2016
angleško : Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Determination of low temperature flexibility or cold crack temperature
slovensko : Lepila za papir in karton za embalažo ter za higienske proizvode za enkratno uporabo - Ugotavljanje upogibnosti pri nizkih temperaturah ali temperature loma lepilnega spoja v hladnem
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 55.040 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12704:2016
angleško : Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Determination of foam formation for aqueous adhesives
slovensko : Lepila za papir in karton za embalažo ter za higienske proizvode za enkratno uporabo - Ugotavljanje nastajanja pene pri vodnih vrstah lepil
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 55.040 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13246:2001
angleško : Packaging - Specification for tensional steel strapping
slovensko : Embalaža - Podrobni opis jeklenih povezovalnih trakov
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 77.140.50 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13247:2001
angleško : Packaging - Specification for tensional strapping for lifting, lashing and securing of loads
slovensko : Embalaža - Podrobni opis povezovalnih trakov za dvigovanje, pritrjevanje in varovanje tovorov
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13393:2001
angleško : Packaging - Specification for Edge protectors
slovensko : Embalaža - Podrobni opis ščitnikov za robove
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13394:2001
angleško : Packaging - Specification for non-metallic tensional strapping
slovensko : Embalaža - Podrobni opis nekovinskih povezovalnih trakov
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13891:2003
angleško : Tensional strapping - Guide to selection and use of tensional strapping
slovensko : Povezovalni trakovi – Vodilo za izbiro in uporabo povezovalnih trakov
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14045:2003
angleško : Packaging - Evaluation of the disintegration of packaging materials in practical oriented tests under defined composting conditions
slovensko : Embalaža – Vrednotenje razkroja embalažnih materialov v praktičnih preskusih pod določenimi pogoji kompostiranja
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14046:2003
angleško : Packaging - Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials under controlled composting conditions - Method by analysis of released carbon dioxide
slovensko : Embalaža – Vrednotenje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja embalažnih materialov pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja – Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14287:2004
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Specific requirements on the chemical composition of products intended to be used for the manufacture of packaging and packaging components
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine – Posebne zahteve za kemično sestavo proizvodov, namenjenih za uporabo v proizvodnji embalaže in njenih sestavin
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 55.040 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14477:2004
angleško : Packaging - Flexible packaging material - Determination of puncture resistance - Test methods
slovensko : Embalaža – Prožni embalažni material – Ugotavljanje odpornosti proti prebodu - Preskusne metode
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14479:2004
angleško : Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by dynamic headspace gas chromatography-Absolute method
slovensko : Embalaža – Prožni embalažni materiali – Določevanje ostanka topil z dinamičnim vzorčevalnikom iz plinske faze (headspace) za plinsko kromatografijo - Absolutna metoda
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14713:2016
angleško : Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Determination of friction properties of films potentially suitable for bonding
slovensko : Lepila za papir in karton za embalažo ter za higienske proizvode za enkratno uporabo - Določanje frikcijskih lastnosti filmov, ki naj bi bili sposobni lepljenja
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 55.040 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14932:2018
angleško : Plastics - Thermoplastic stretch films for wrapping silage bales
slovensko : Polimerni materiali - Raztegljive plastomerne folije za zavijanje v bale
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.10 55.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15507:2017
angleško : Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades
slovensko : Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Preskušanje in primerjava kakovosti polietilena
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16103:2005
angleško : Packaging - Transport packages for dangerous goods - Recycled plastics material (ISO 16103:2005)
slovensko : Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Reciklirani plastični materiali (ISO 16103:2005)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.040 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi