ICS: 55.160 - Zaboji. Škatle. Plastični zaboji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 18 od 18


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 23-1:1978
angleško: Packages for washing and cleaning powders - Dimensions and volumes of cartons and drums from fibre board
slovensko: Embalaža za praškasta pralna in čistilna sredstva - Mere in prostornine kartonskih škatel in sodov
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14053:2003
angleško: Packaging - Packagings manufactured from corrugated or solid fibreboard - Types and construction
slovensko: Embalaža – Embalaža iz valovitega kartona ali kartona – Vrste in konstrukcija
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 85.080.30 55.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14054:2003
angleško: Packaging - Paper and paperboard packaging - Design of cartons
slovensko: Embalaža – Embalaža iz papirja in lepenke – Načrtovanje škatle
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 85.080.01 55.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14482:2010
angleško: Postal services - Trays for international letter mail - Test methods and performance requirements
slovensko: Poštne storitve - Pismarnice za mednarodne pisemske pošiljke - Preskusne metode in zahtevane lastnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.160 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16819:2015
angleško: Postal services - Parcel boxes for end use - Technical features
slovensko: Poštne storitve - Škatle za pakete za končno uporabo - Tehnične značilnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.160 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13117-1:2000
angleško: Transport packaging - Reusable, rigid plastics distribution boxes - Part 1: General purpose application
slovensko: Transportna embalaža - Zaboji iz trde plastike za večkratno uporabo v distribuciji - 1. del: Splošni namen uporabe
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13117-2:2000
angleško: Transport packaging - Reusable, rigid plastics distribution boxes - Part 2: General specifications for testing
slovensko: Transportna embalaža - Zaboji iz trde plastike za večkratno uporabo v distribuciji - 2. del: Splošni opis za preskušanje
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13199-1:2000
angleško: Packaging - Small Load Carrier Systems - Part 1: Common requirements and test methods
slovensko: Embalaža - Sistemi nosilk za male obremenitve - 1. del: Splošne zahteve in preskusne metode
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13199-2:2000
angleško: Packaging - Small Load Carrier Systems - Part 2: Column Stackable System (CSS)
slovensko: Embalaža - Sistemi nosilk za male obremenitve - 2. del: Sistem skladanja v stolpec
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13199-3:2000
angleško: Packaging - Small Load Carrier Systems - Part 3: Bond Stackable System (BSS)
slovensko: Embalaža - Sistemi nosilk za male obremenitve - 3. del: Sistem skladanja s povezovanjem
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60286-4:2013
angleško: Packaging of components for automatic handling - Part 4: Stick magazines for electronic components encapsulated in packages of different forms
slovensko: Pakiranje komponent za avtomatsko obdelavo - 4. del: Palične posode za elektronske komponente, inkapsulirane v ohišjih različnih oblik
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 55.160 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60286-6:2004
angleško: Packaging of components for automatic handling -- Part 6: Bulk case packaging for surface mounting components
slovensko: Packaging of components for automatic handling - Part 6: Bulk case packaging for surface mounting components (IEC 60286-6:2004)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 55.160 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14482:2003
angleško: Postal services - Trays for international letter mail - Test methods and performance requirements
slovensko: Poštne storitve – Pismarnice za mednarodne pisemske pošiljke – Preskusne metode in zahtevane lastnosti
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 55.160 03.240
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2005
Razveljavitev: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60286-4:1998
angleško: Packaging of components for automatic handling -- Part 4: Stick magazines for electronic components encapsulated in packages of form E and G
slovensko: Packaging of components for automatic handling - Part 4: Stick magazines for electronic components encapsuled in packages of form E and G (IEC 60286-4:1997)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 55.160 31.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60286-5:1997
angleško: Packaging of components for automatic handling -- Part 5: Matrix trays
slovensko: Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays (IEC 60286-5:1995)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 55.160 31.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60286-5:2004
angleško: Packaging of components for automatic handling -- Part 5: Matrix trays
slovensko: Pakiranje komponent za avtomatsko obdelavo – 5. del: Ploščati vlagalniki ??? (IEC 60286-5:2003)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 55.160 31.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2005
Razveljavitev: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60286-6:1998
angleško: Packaging of components for automatic handling -- Part 6: Bulk case packaging for surface mounting components
slovensko: Packaging of components for automatic handling - Part 6: Bulk case packaging for surface mounting components (IEC 60286-6:1998)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 55.160 31.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60286-5:2004/A1:2009
angleško: Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays (IEC 60286-5:2003/A1:2009 )
slovensko: Pakiranje komponent za avtomatsko obdelavo - 5. del: Ploščati vlagalniki (IEC 60286-5:2003/A1:2009)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 55.160 31.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2009
Razveljavitev: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi