ICS: 55.160 - Zaboji. Škatle. Plastični zaboji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 18 od 18


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 23-1:1978
angleško : Packages for washing and cleaning powders - Dimensions and volumes of cartons and drums from fibre board
slovensko : Embalaža za praškasta pralna in čistilna sredstva - Mere in prostornine kartonskih škatel in sodov
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14053:2003
angleško : Packaging - Packagings manufactured from corrugated or solid fibreboard - Types and construction
slovensko : Embalaža – Embalaža iz valovitega kartona ali kartona – Vrste in konstrukcija
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 85.080.30 55.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14054:2003
angleško : Packaging - Paper and paperboard packaging - Design of cartons
slovensko : Embalaža – Embalaža iz papirja in lepenke – Načrtovanje škatle
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 85.080.01 55.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14482:2010
angleško : Postal services - Trays for international letter mail - Test methods and performance requirements
slovensko : Poštne storitve - Pismarnice za mednarodne pisemske pošiljke - Preskusne metode in zahtevane lastnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 55.160 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16819:2015
angleško : Postal services - Parcel boxes for end use - Technical features
slovensko : Poštne storitve - Škatle za pakete za končno uporabo - Tehnične značilnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 55.160 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13117-1:2000
angleško : Transport packaging - Reusable, rigid plastics distribution boxes - Part 1: General purpose application
slovensko : Transportna embalaža - Zaboji iz trde plastike za večkratno uporabo v distribuciji - 1. del: Splošni namen uporabe
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13117-2:2000
angleško : Transport packaging - Reusable, rigid plastics distribution boxes - Part 2: General specifications for testing
slovensko : Transportna embalaža - Zaboji iz trde plastike za večkratno uporabo v distribuciji - 2. del: Splošni opis za preskušanje
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13199-1:2000
angleško : Packaging - Small Load Carrier Systems - Part 1: Common requirements and test methods
slovensko : Embalaža - Sistemi nosilk za male obremenitve - 1. del: Splošne zahteve in preskusne metode
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13199-2:2000
angleško : Packaging - Small Load Carrier Systems - Part 2: Column Stackable System (CSS)
slovensko : Embalaža - Sistemi nosilk za male obremenitve - 2. del: Sistem skladanja v stolpec
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13199-3:2000
angleško : Packaging - Small Load Carrier Systems - Part 3: Bond Stackable System (BSS)
slovensko : Embalaža - Sistemi nosilk za male obremenitve - 3. del: Sistem skladanja s povezovanjem
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60286-4:2013
angleško : Packaging of components for automatic handling - Part 4: Stick magazines for electronic components encapsulated in packages of different forms
slovensko : Pakiranje komponent za avtomatsko obdelavo - 4. del: Palične posode za elektronske komponente, inkapsulirane v ohišjih različnih oblik
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 55.160 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60286-6:2004
angleško : Packaging of components for automatic handling -- Part 6: Bulk case packaging for surface mounting components
slovensko : Packaging of components for automatic handling - Part 6: Bulk case packaging for surface mounting components (IEC 60286-6:2004)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 55.160 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14482:2003
angleško : Postal services - Trays for international letter mail - Test methods and performance requirements
slovensko : Poštne storitve – Pismarnice za mednarodne pisemske pošiljke – Preskusne metode in zahtevane lastnosti
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 55.160 03.240
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
Razveljavitev : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60286-4:1998
angleško : Packaging of components for automatic handling -- Part 4: Stick magazines for electronic components encapsulated in packages of form E and G
slovensko : Packaging of components for automatic handling - Part 4: Stick magazines for electronic components encapsuled in packages of form E and G (IEC 60286-4:1997)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 55.160 31.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60286-5:1997
angleško : Packaging of components for automatic handling -- Part 5: Matrix trays
slovensko : Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays (IEC 60286-5:1995)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 55.160 31.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60286-5:2004
angleško : Packaging of components for automatic handling -- Part 5: Matrix trays
slovensko : Pakiranje komponent za avtomatsko obdelavo – 5. del: Ploščati vlagalniki ??? (IEC 60286-5:2003)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 55.160 31.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
Razveljavitev : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60286-6:1998
angleško : Packaging of components for automatic handling -- Part 6: Bulk case packaging for surface mounting components
slovensko : Packaging of components for automatic handling - Part 6: Bulk case packaging for surface mounting components (IEC 60286-6:1998)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 55.160 31.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60286-5:2004/A1:2009
angleško : Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays (IEC 60286-5:2003/A1:2009 )
slovensko : Pakiranje komponent za avtomatsko obdelavo - 5. del: Ploščati vlagalniki (IEC 60286-5:2003/A1:2009)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 55.160 31.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2009
Razveljavitev : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi