ICS: 55.180.01 - Distribucija blaga s prevozom na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 16 od 16


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16210:2013
angleško: Transportation loads - Measurement and evaluation of climatic and other loads - Data acquisition and general requirements for measuring equipment
slovensko: Obremenitev pri transportu - Merjenje in vrednotenje klimatskih in drugih obremenitev - Pridobivanje podatkov in splošne zahteve za merilno opremo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16648:2015
angleško: Conservation of cultural heritage - Transport methods
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Načini prevoza
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.180.01 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12312-9:2013
angleško: Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9: Container/Pallet loaders
slovensko: Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.180.01 49.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15433-1:2007
angleško: Transportation loads - Measurement and analysis of dynamic mechanical loads - Part 1: General requirements
slovensko: Obremenitve pri transportu - Merjenje in analiza dinamično mehanskih obremenitev - 1. del: Splošne zahteve
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15433-2:2007
angleško: Transportation loads - Measurement and analysis of dynamic mechanical loads - Part 2: Data acquisition and general requirements for measuring equipment
slovensko: Obremenitve pri transportu - Merjenje in analiza dinamično mehanskih obremenitev - 2. del: Pridobitev podatkov in splošne zahteve za merilno opremo
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15433-3:2007
angleško: Transportation loads - Measurement and analysis of dynamic-mechanical loads - Part 3: Data validity check and data editing for evaluation
slovensko: Obremenitve pri transportu - Merjenje in analiza dinamično mehanskih obremenitev - 3. del: Preverjanje veljavnosti podatkov in urejanje podatkov za ovrednotenje
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15433-4:2007
angleško: Transportation loads - Measurement and analysis of dynamic mechanical loads - Part 4: Data evaluation
slovensko: Obremenitve pri transportu - Merjenje in analiza dinamično mehanskih obremenitev - 4. del: Vrednotenje podatkov
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15433-5:2007
angleško: Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic-mechanical loads - Part 5: Derivation of Test Specifications
slovensko: Obremenitve pri transportu - Merjenje in analiza dinamično mehanskih obremenitev - 5. del: Izpeljava specifikacij preskušanja
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15433-6:2016
angleško: Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic-mechanical loads - Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of transports
slovensko: Obremenitve pri transportu - Merjenje in vrednotenje dinamično mehanskih obremenitev - 6. del: Sistemi za avtomatsko beleženje pri merjenju naključnih sunkov, ki se pojavljajo med spremljanjem transporta
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12312-11:2005
angleško: Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 11: Container/Pallet dollies and loose load trailers
slovensko: Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 11. del: Transportni vozički za zabojnike/palete in prikolice za tovor v razsutem stanju
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.180.01 49.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12312-10:2005+A1:2009
angleško: Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 10: Container/Pallet transfer transporters
slovensko: Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 10. del: Naprave za pretovarjanje zabojnikov/palet
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.120 55.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12312-9:2005
angleško: Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9: Container/Pallet loaders
slovensko: Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.180.01 49.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2005
Razveljavitev: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15433-6:2007
angleško: Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic-mechanical loads - Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of transports
slovensko: Obremenitve pri transportu - Merjenje in analiza dinamično mehanskih obremenitev - 6. del: Sistemi za avtomatsko beleženje pri merjenju naključnih sunkov, ki se pojavljajo med spremljanjem transporta
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2008
Razveljavitev: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12312-10:2005
angleško: Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 10: Container/Pallet transfer transporters
slovensko: Podporna oprema na tleh za letalski promet – Posebne zahteve – 10. del: Naprave za pretovarjanje zabojnikov/palet
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.180.01 49.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2005
Razveljavitev: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12312-9:2005+A1:2009
angleško: Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9: Container/Pallet loaders
slovensko: Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 9. del: Nakladalniki zabojnikov/palet
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.180.01 49.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2009
Razveljavitev: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 17321
angleško: Intermodal loading units and commercial vehicles - Transport stability of packages - Minimum requirements and tests
slovensko: Intermodalne nakladalne enote in gospodarska vozila - Transportna stabilnost tovorov - Minimalne zahteve in preskusi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.180.01
Stopnja: 5020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi