ICS: 55.180.99 - Drugi standardi v zvezi z distribucijo blaga s prevozom

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 30
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12640:2019
angleško: Intermodal loading units and commercial vehicles - Lashing points for cargo securing - Minimum requirements and testing
slovensko: Intermodalne nakladalne enote in gospodarska vozila - Pritrdilna mesta za zavarovanje tovora - Minimalne zahteve in preskusi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.080.01 55.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12642:2016
angleško: Securing of cargo on road vehicles - Body structure of commercial vehicles - Minimum requirements
slovensko: Zaščita tovora na cestnih vozilih - Vrsta nadgradnje gospodarskih vozil - Minimalne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.080.01 55.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13274:2013
angleško: Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Plastics compatibility testing for packaging and IBCs (ISO 13274:2013)
slovensko: Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Preskušanje združljivosti plastike za embalažo in IBC (ISO 13274:2013)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15867:2003
angleško: Intermediate bulk containers (IBCs) for non-dangerous goods - Terminology (ISO 15867:2003)
slovensko: Vsebniki IBC za nenevarne snovi – Izrazje (ISO 15867: 2003)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99 01.040.55
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16106:2020
angleško: Transport packages for dangerous goods - Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings - Guidelines for the application of ISO 9001 (ISO 16106:2020)
slovensko: Transportna embalaža za nevarno blago - Embalaža za nevarno blago, vsebniki IBC in večja embalaža - Smernice za uporabo standarda ISO 9001 (ISO 16106:2020)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99 03.120.10 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16860:2019
angleško: Railway Applications - Requirements and general principles for securing payload in rail freight transport
slovensko: Železniške naprave - Zahteve in splošna načela za zagotovitev koristnega tovora v železniškem tovornem prometu
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 03.220.30 55.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21898:2005
angleško: Packaging - Flexible intermediate bulk containers (FIBCs) for non-dangerous goods (ISO 21898:2004)
slovensko: Embalaža - Prožni vsebniki IBC za nenevarne snovi (ISO 21898:2004)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12195-1:2010
angleško: Load restraining on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of securing forces
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih - Varnost - 1. del: Izračun priveznih sil
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12195-2:2000
angleško: Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 2: Web lashing made from man-made fibres
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih - Varnost - 2. del: Pleteni zategovalni pasovi iz umetnih vlaken
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12195-3:2001
angleško: Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 3: Lashing chains
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih - Varnost - 3. del: Zategovalne verige
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12195-4:2003
angleško: Load restraint assemblies on road vehicles - Safety - Part 4: Lashing steel wire ropes
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih – Varnost – 4. del: Jeklene žične vrvi za privez
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99 53.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 29367-1:1993
angleško: Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/ro ships - General requirements - Part 1: Commercial vehicles and combinations of vehicles, semi-trailers excluded (ISO 9367-1:1989)
slovensko: Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/ro ships - General requirements - Part 1: Commercial vehicles and combinations of vehicles, semi-trailers excluded (ISO 9367-1:1989)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 55.180.99 43.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 29367-2:1994
angleško: Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/Ro ships - General requirements - Part 2: Semi-trailers (ISO 9367-2:1994)
slovensko: Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/Ro ships - General requirements - Part 2: Semi-trailers (ISO 9367-2:1994)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 55.180.99 43.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61340-4-4:2018
angleško: Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC) (IEC 61340-4-4:2018)
slovensko: Elektrostatika - 4-4. del: Standardne preskusne metode za posebno uporabo - Elektrostatična razvrstitev prožnih vmesnih vsebnikov (FIBC) (IEC 61340-4-4:2018)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 55.180.99 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13274:2013/AC:2014
angleško: Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Plastics compatibility testing for packaging and IBCs - Technical Corrigendum 1 (ISO 13274:2013/Cor 1:2014)
slovensko: Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Preskušanje združljivosti plastike za embalažo in IBC - Tehnični popravek 1 (ISO 13274:2013/Cor 1:2014)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12195-1:2010/AC:2014
angleško: Load restraining on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of securing forces
slovensko: Naprave za varovanje tovora na cestnih vozilih - Varnost - 1. del: Izračun priveznih sil
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 55.180.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 29367-1:1993/AC:1994
angleško: Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/ro ships - General requirements - Part 1: Commercial vehicles and combinations of vehicles, semi-trailers excluded (ISO 9367-1:1989)
slovensko: Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/ro ships - General requirements - Part 1: Commercial vehicles and combinations of vehicles, semi-trailers excluded (ISO 9367-1:1989)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 55.180.99 43.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1898:2000
angleško: Specifications for flexible intermediate bulk containers (FIBCs) for non-dangerous goods
slovensko: Podrobni opis prožnih vmesnih vsebnikov (FIBCs) za nenevarne snovi
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12640:2000
angleško: Securing of cargo on road vehicles - Lashing points on commercial vehicles for goods transportation - Minimum requirements and testing
slovensko: Securing of cargo on road vehicles - Lashing points on commercial vehicles for goods transportation - Minimum requirements and testing
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.080.01 55.180.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12642:2001
angleško: Securing of cargo on road vehicles - Body structure of commercial vehicles - Minimum requirements
slovensko: Zaščita tovora pri cestnih vozilih – Struktura komercialnih vozil – Minimalne zahteve
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 55.180.99 43.080.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12642:2006
angleško: Securing of cargo on road vehicles - Body structure of commercial vehicles - Minimum requirements
slovensko: Zaščita tovora na cestnih vozilih - Vrsta nadgradnje gospodarskih vozil - Minimalne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 55.180.99 43.080.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16101:2004
angleško: Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Plastics compatibility testing (ISO 16101:2004)
slovensko: Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Preskušanje združljivosti plastike (ISO 16101:2004)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99 13.300
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2005
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16106:2006
angleško: Packaging - Transport packages for dangerous goods - Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings - Guidelines for the application of ISO 9001 (ISO 16106:2006)
slovensko: Embalaža – Transportna embalaža za nevarne snovi – Embalaža za nevarne snovi, vsebniki IBC in večja embalaža – Smernice za uporabo standarda ISO 9001 (ISO 16106:2006)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99 03.120.10 13.300
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2006
Razveljavitev: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16467:2003
angleško: Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods for IBCs (ISO 16467:2003)
slovensko: Embalaža – Transportna embalaža za nevarne snovi – Preskusne metode za vsebnike IBC (ISO 16467:2003)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99 13.300
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23667:2007
angleško: Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Rigid plastics and plastics composite IBCs - Compatibility testing (ISO 23667:2007)
slovensko: Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Togi vsebniki IBC in sestavljeni vsebniki IBC z notranjo plastično posodo - Preskušanje združljivosti (ISO 23667:2007)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.180.99 13.300
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2008
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi