ICS: 59.080.01 - Tekstilije na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 248
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 139:2005
angleško : Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139:2005)
slovensko : Tekstilije - Standardni klimatski pogoji za klimatiziranje in preskušanje (ISO 139:2005)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 811:2018
angleško : Textile - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test (ISO 811:2018)
slovensko : Tekstilije - Ugotavljanje neprepustnosti za vodo - Hidrostatično tlačni preskus (ISO 811:2018)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1144:2016
angleško : Textiles - Universal system for designating linear density (Tex System)
slovensko : Tekstilije - Univerzalni sistem za označevanje dolžinske mase (sistem tex)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2947:1973
angleško : Textiles -- Integrated conversion table for replacing traditional yarn numbers by rounded values in the Tex System
slovensko : Tekstilije - Dopolnjene preglednice za zamenjavo tradicionalnih številk preje z zaokroženimi vrednostmi v teks sistemu
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3071:2020
angleško : Textiles - Determination of pH of aqueous extract (ISO 3071:2020)
slovensko : Tekstilije - Ugotavljanje pH vodnega ekstrakta (ISO 3071:2020)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3758:2012
angleško : Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 3758:2012)
slovensko : Tekstilije - Označevanje nege s simboli (ISO 3758:2012)
TC : OVT - Označevanje vzdrževanja tekstila ICS : 59.080.01 01.080.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4880:1997
angleško : Burning behaviour of textiles and textile products -- Vocabulary
slovensko : Obnašanje tekstilij in tekstilnih izdelkov pri gorenju - Slovar
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01 13.220.40 01.040.59
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški in francoski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5077:2008
angleško : Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying (ISO 5077:2007)
slovensko : Tekstilije - Ugotavljanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju (ISO 5077:2007)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5089:2016
angleško : Textiles - Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing (ISO 5089:1977)
slovensko : Tekstilije - Priprava laboratorijskih preskusnih vzorcev in preskušancev za kemijsko preskušanje (ISO 5089:1977)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 71.040.01 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6330:2021
angleško : Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing (ISO 6330:2021)
slovensko : Tekstilije - Gospodinjskii postopki pranja in sušenja za preskušanje tekstila (ISO 6330:2021)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6348:1980
angleško : Textiles -- Determination of mass -- Vocabulary
slovensko : Tekstilije - Določanje mase - Slovar
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01 01.040.59
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1995
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-X01:1995
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part X01: Colour fastness to carbonizing: Aluminium chloride (ISO 105-X01:1993)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del X01: Barvna obstojnost proti karboniziranju: aluminijev klorid (ISO 105-X01:1993)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-P01:1995
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part P01: Colour fastness to dry heat (excluding pressing) (ISO 105-P01:1993)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del P01: Barvna obstojnost proti suhi vročini (razen likanja) (ISO 105-P01:1993)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-S01:1995
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part S01: Colour fastness to vulcanization: Hot air (ISO 105-S01/1993)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del S01: Barvna obstojnost proti vulkaniziranju: Vroč zrak (ISO 105-S01:1993)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-J01:1999
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part J01: General principles for measurement of surface colour (ISO 105-J01:1997)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del J01: Splošna načela merjenja barve na površini (ISO 105-J01:1997)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-Z01:1995
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part Z01: Colour fastness to metals in the dyebath: Chromium salts (ISO 105-Z01:1993)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del Z01: Barvna obstojnost proti kovinam v barvalni kopeli: kromove soli (ISO 105-Z01:1993)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-A01:2010
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing (ISO 105-A01:2010)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del A01: Splošna načela preskušanja (ISO 105-A01:2010)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-D01:2010
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part D01: Colour fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent (ISO 105-D01:2010)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del D01: Barvna obstojnost pri kemičnem čiščenju z uporabo perkloretilena (ISO 105-D01:2010)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-E01:2013
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part E01: Colour fastness to water (ISO 105-E01:2013)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del E01: Barvna obstojnost proti vodi (ISO 105-E01:2013)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-B01:2014
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part B01: Colour fastness to light: Daylight (ISO 105-B01:2014)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del B01: Barvna obstojnost na svetlobi: dnevna svetloba (ISO 105-B01:2014)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-G01:2016
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part G01: Colour fastness to nitrogen oxides (ISO 105-G01:2016)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del G01: Barvna obstojnost proti dušikovim oksidom (ISO 105-G01:2016)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-Z02:1995
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part Z02: Colour fastness to metals in the dyebath: Iron and copper (ISO 105-Z02:1993)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del Z02: Barvna obstojnost proti kovinam v barvalni kopeli: železo in baker (ISO 105-Z02:1993)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-J02:1999
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part J02: Instrumental assessment of relative whiteness (ISO 105-J02:1997, including Technical Corrigendum 1:1998)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del J02: Instrumentalno ocenjevanje relativne beline (IOS 105-J02:1997, vključno s Tehničnim popravkom 1:1998)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-N02:1995
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part N02: Colour fastness to bleaching - Peroxide (ISO 105-N02:1993)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del N02: Barvna obstojnost proti beljenju s peroksidom (ISO 105-N02:1993)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 105-X02:1995
angleško : Textiles - Tests for colour fastness - Part X02: Colour fastness to carbonizing: Sulphuric acid (ISO 105-X02:1993)
slovensko : Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del X02: Barvna obstojnost proti karboniziranju: žveplova (VI) kislina (ISO 105-X02:1993)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi