ICS: 59.080.20 - Preje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 25
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2:1973
angleško: Textiles -- Designation of the direction of twist in yarns and related products
slovensko: Tekstilije - Označevanje smeri vitja v preji in podobnih izdelkih
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1139:1973
angleško: Textiles -- Designation of yarns
slovensko: Tekstilije - Označevanje prej
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2060:1995
angleško: Textiles - Yarn from packages - Determination of linear density (mass per unit length) by the skein method (ISO 2060:1994)
slovensko: Tekstilije - Preje z navitkov - Določanje dolžinske mase
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2061:2015
angleško: Textiles - Determination of twist in yarns - Direct counting method (ISO 2061:2015)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje zavojev preje - Metoda neposrednega štetja (ISO 2061:2015)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2062:2009
angleško: Textiles - Yarns from packages - Determination of single-end breaking force and elongation at break using constant rate of extension (CRE) tester (ISO 2062:2009)
slovensko: Tekstilije - Preje iz navitkov - Ugotavljanje pretržne sile in pretržnega raztezka na posameznih odrezkih preje na napravah s konstantno hitrostjo raztezanja (CRE) (ISO 2062:2009)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8159:1987
angleško: Textiles -- Morphology of fibres and yarns -- Vocabulary
slovensko: Tekstilije - Oblika vlaken in prej - Slovar
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 59.060.01 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8160:1987
angleško: Textiles -- Textured filament yarns -- Vocabulary
slovensko: Tekstilije - Teksturirane filamentne preje - Slovar
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10132:1993
angleško: Textiles -- Textured filament yarn -- Definitions
slovensko: Tekstilije - Teksturirana filamentna preja - Definicije
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12422:1999
angleško: Sisal twines
slovensko: Povezne vrvice iz sisala
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12423:1999
angleško: Polypropylene twines
slovensko: Polipropilenske povezne vrvice
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12590:1999
angleško: Textiles - Industrial sewing threads made wholly or partly from synthetic fibres
slovensko: Tekstilije - Industrijski šivalni sukanci iz sintetičnih ali delno sintetičnih vlaken
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12751:1999
angleško: Textiles - Sampling of fibres, yarns and fabrics for testing
slovensko: Tekstilije - Vzorčenje vlaken, prej in izdelkov za preizkušanje
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14621:2005
angleško: Textiles - Multifilament yarns - Methods of test for textured or non-textured filament yarns
slovensko: Tekstilije – Multifilamentne preje – Metode preskušanja teksturiranih in gladkih filamentnih prej
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6741-1:1989
angleško: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Part 1: Mass determination and calculations
slovensko: Tekstilije - Vlakna in preje - Določanje trgovske mase pošiljk - 1. del: Določanje mase in izračuni
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6741-2:1987
angleško: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Part 2: Methods for obtaining laboratory samples
slovensko: Tekstilije - Vlakna in preje - Določanje trgovske mase pošiljk - 2. del: Metode priprave laboratorijskih vzorcev
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6741-3:1987
angleško: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Part 3: Specimen cleaning procedures
slovensko: Tekstilije - Vlakna in preje - Določanje trgovske mase pošiljk - 3. del: Postopki čiščenja vzorca
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13936-1:2004
angleško: Textiles - Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics - Part 1: Fixed seam opening method (ISO 13936-1:2004)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje odpornosti proti drsenju prej ob šivu pri tkaninah - 1. del: Razmikanje niti ob šivu (ISO 13936-1:2004)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13936-2:2004
angleško: Textiles - Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics - Part 2: Fixed load method (ISO 13936-2:2004)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje odpornosti proti drsenju prej ob šivu pri tkaninah - 2. del: Metoda s stalno obremenitvijo (ISO 13936-2:2004)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13936-3:2007
angleško: Textiles - Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics - Part 3: Needle clamp method (ISO 13936-3:2005)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje odpornosti prej proti drsenju ob šivu pri tkaninah - 3. del: Metoda z igelno prižemo (ISO 13936-3:2005)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2061:1995
angleško: Textiles - Determination of twist in yarns - Direct counting method (ISO 2061:1995)
slovensko: Tekstilije - Določanje zavojev preje - Metoda neposrednega štetja
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1996
Razveljavitev: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2061:2010
angleško: Textiles - Determination of twist in yarns - Direct counting method (ISO 2061:2010)
slovensko: Tekstilije - Določanje zavojev preje - Metoda neposrednega štetja (ISO 2061:2010)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2010
Razveljavitev: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2062:1995
angleško: Textiles - Yarns from packages - Determination of single-end breaking force and elongation at break (ISO 2062:1993)
slovensko: Tekstilije - Preje iz navitkov - Ugotavljanje pretržne sile in pretržnega raztezka na posameznih odrezkih preje
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2002
Razveljavitev: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 6741-4:1987
angleško: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Part 4: Values used for the commercial allowances and the commercial moisture regains
slovensko: Tekstilije - Vlakna in preje - Določanje trgovske mase pošiljk - 4. del: Vrednosti trgovskih dodatkov in trgovskih vlag - repriz
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 59.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1996
Razveljavitev: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Preskušanje tekstilij - Določanje neenakomernosti pramenov, prej in sukancev - 1. del: Splošne osnove
slovensko: Preskušanje tekstilij - Določanje neenakomernosti pramenov, prej in sukancev - 1. del: Splošne osnove
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1996
Razveljavitev: 01-jan-2014
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Preskušanje tekstilij - Določanje neenakomernosti pramenov, prej in sukancev - 2. del: Kapacitivna metoda
slovensko: Preskušanje tekstilij - Določanje neenakomernosti pramenov, prej in sukancev - 2. del: Kapacitivna metoda
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1996
Razveljavitev: 01-jan-2014
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi