ICS: 59.080.30 - Tkanine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 117
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1624:1999
angleško: Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens
slovensko: Tekstilije in tekstilni izdelki - Gorljivost industrijskih in tehnicnih tekstilij - Postopek ugotavljanja razseznosti plamena na vertikalno orientirane vzorce
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1625:1999
angleško: Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens
slovensko: Tekstilije in tekstilni izdelki - Gorljivost industrijskih in tehničnih tekstilij - Postopek za ugotavljanje gorljivosti navpično nameščenih preskušancev
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1773:1996
angleško: Textiles - Fabrics - Determination of width and length
slovensko: Tekstilije - Ploskovne tekstilije - Ugotavljanje širine in dolžine
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3759:2011
angleško: Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change (ISO 3759:2011)
slovensko: Tekstilije - Priprava, označevanje in merjenje preskušancev tekstilnih izdelkov in oblačil za preskuse ugotavljanja dimenzijskih sprememb (ISO 3759:2011)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.020 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3801:1977
angleško: Textiles -- Woven fabrics -- Determination of mass per unit length and mass per unit area
slovensko: Tekstilije - Tkanine - Določanje površinske mase na dolžinsko in površinsko enoto
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4920:2012
angleško: Textile fabrics - Determination of resistance to surface wetting (spray test) (ISO 4920:2012)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje odpornosti proti površinskemu škropljenju (pršni preskus) (ISO 4920:2012)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5084:1996
angleško: Textiles - Determination of thickness of textiles and textile products (ISO 5084:1996)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje debeline tekstilij (ISO 5084:1996)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6940:2004
angleško: Textile fabrics - Burning behaviour - Determination of ease of ignition of vertically oriented specimens (ISO 6940:2004)
slovensko: Tekstilni izdelki - Obnašanje pri gorenju - Ugotavljanje nagnjenosti k vnetljivosti navpično vpetih preskušancev (ISO 6940:2004)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6941:2003
angleško: Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:2003)
slovensko: Tekstilije - Gorljivost - Meritve razširjanja plamena navpično nameščenih preskušancev (ISO 6941:2003)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8388:2003
angleško: Knitted fabrics - Types - Vocabulary (ISO 8388:1998)
slovensko: Pletene tekstilije – Vrste – Slovar (ISO 8388:1998)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9092:2019
angleško: Nonwovens - Vocabulary (ISO 9092:2019)
slovensko: Vlaknovine - Slovar (ISO 9092:2019)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9237:1995
angleško: Textiles - Determination of permeability of fabrics to air (ISO 9237:1995)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje zračne prepustnosti tekstilij (ISO 9237:1995)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10047:1993
angleško: Textiles -- Determination of surface burning time of fabrics
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje časa gorenja površine ploskovnih tekstilij
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1049-2:1993
angleško: Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 2: Determination of number of threads per unit length (ISO 7211-2:1984 modified)
slovensko: Tekstilije - Tkanine - Konstrukcija - Analizne metode - 2. del: Ugotavljanje števila niti na dolžinsko enoto (ISO 7211-2:1984, spremenjen)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10528:1995
angleško: Textiles - Commercial laundering procedure for textile fabrics prior to flammability testing (ISO 10528:1995)
slovensko: Tekstilije - Poklicno pranje tekstilij pred preskušanjem gorljivosti (ISO 10528:1995)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 13.220.40 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11224:2003
angleško: Textiles - Web formation and bonding in nonwovens - Vocabulary
slovensko: Tekstilije - Oblikovanje in povezovanje koprene v vlaknovine - Slovar
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški in francoski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12127:1997
angleško: Textiles - Fabrics - Determination of mass per unit area using small samples
slovensko: Tekstilije - Ploskovne tekstilije - Ugotavljanje ploščinske mase majhnih preskušancev
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12138:2018
angleško: Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing (ISO 12138:2017)
slovensko: Tekstilije - Gospodinjsko pranje ploskovnih tekstilij pred preskušanjem gorljivosti (ISO 12138:2017)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 13.220.40 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12751:1999
angleško: Textiles - Sampling of fibres, yarns and fabrics for testing
slovensko: Tekstilije - Vzorčenje vlaken, prej in izdelkov za preizkušanje
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13015:2013
angleško: Woven fabrics - Distortion - Determination of skew and bow (ISO 13015:2013)
slovensko: Tkanine - Deformacija - Ugotavljanje poševnosti in usločenosti (ISO 13015:2013)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14115:2001
angleško: Textiles - Burning behaviour of materials for marquees, large tents and related products - Ease of ignition
slovensko: Tekstilije - Gorljivost materialov za markize, velike šotore in sorodne izdelke - Nagnjenost k vžigu
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14119:2003
angleško: Testing of textiles - Evaluation of the action of microfungi
slovensko: Preskušanje tekstilij - Ocenjevanje delovanja mikrogliv
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 07.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14237:2015
angleško: Textiles for healthcare and social services facilities
slovensko: Tekstilije za zdravstveno in socialno oskrbo
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 11.140 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14465:2003
angleško: Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test
slovensko: Tekstilije - Dekorativni in tapetniški materiali - Specifikacija in preskusne metode
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14970:2006
angleško: Textiles - Knitted fabrics - Determination of stitch length and yarn linear density in weft knitted fabrics
slovensko: Tekstilije - Pletiva - Ugotavljanje dolžine petlje in dolžinske mase preje v kulirnih pletivih
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi