ICS: 59.080.40 - Površinsko prevlečene tekstilije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 52
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1421:2016
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tensile strength and elongation at break (ISO 1421:2016)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje natezne trdnosti in pretržnega raztezka (ISO 1421:2016)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1734:1996
angleško: Rubber- or plastics coated fabrics - Determination of resistance to water penetration - Low pressure method
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje neprepustnosti za vodo - Nizkotlačna metoda
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1735:1996
angleško: Rubber- or plastics coated fabrics - Determination of flexibility
slovensko: Gumirane in plastificirane tekstilije - Ugotavljanje upogibljivosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2231:1995
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 2231:1989)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Standardna atmosfera za kondicioniranje in preskušanje (ISO 2231:1989)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2411:2017
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of coating adhesion (ISO 2411:2017)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje adhezije plasti (ISO 2411:2017)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5981:2007
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to combined shear flexing and rubbing (ISO 5981:2007)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje odpornosti proti kombiniranemu učinku mečkanj in drgnjenj (ISO 5981:2007)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6179:2017
angleško: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubber-coated fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique) (ISO 6179:2017)
slovensko: Gumirano, vulkanizirano ali termoplastično - Gumirane površine in gumirane tekstilije - Ugotavljanje prepuščanja hitro hlapljivih tekočin (gravimetrijska tehnika) (ISO 6179:2017)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 83.140.10 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7854:1997
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to damage by flexing (ISO 7854:1995)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje odpornosti proti poškodbam zaradi upogibanja (ISO 7854:1995)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12759:2001
angleško: Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of resistance to liquids
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje odpornosti proti tekočinam
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13360:2002
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Terminology
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Terminologija
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14882:2005
angleško: Rubber or plastic coated fabrics - Determination of the static and dynamic coefficient of friction
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje statičnega in dinamičnega tornega količnika
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15619:2014
angleško: Rubber or plastic coated fabrics - Safety of temporary structures (tents) - Specification for coated fabrics intended for tents and related structures
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Varnost začasnih konstrukcij (šotori) - Specifikacija tekstilij, namenjenih za šotore in podobne konstrukcije
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 97.200.30 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15973:2011
angleško: Rubber or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Resistance to soiling
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Dekorativni in tapetniški materiali - Odpornost proti zamazanju
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15977:2011
angleško: Rubber or plastic coated fabrics - Mechanical properties - Determination of the elongation under load and the residual deformation
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Mehanske lastnosti - Ugotavljanje raztezka pri obremenitvi in rezidualne deformacije
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16653:2015
angleško: Rubber or plastics-coated fabrics - Determination of stitch tear force (with needle) - Test method
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje sile šivov proti trganju (z iglo) - Preskusna metoda
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1875-3:1997
angleško: Rubber- or plastics- coated fabrics - Determination of tear strength - Part 3: Trapezoidal method
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje nadaljnje trgalne trdnosti - 3. del: Trapezoidna metoda
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1876-1:1997
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Low-temperature tests - Part 1: Bending test
slovensko: Gumirane in plastificirane tekstilije - Nizkotemperaturni preskusi - 1. del: Upogibni preskus
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1876-2:1997
angleško: Rubber- or plastics- coated fabrics - Low temperature tests - Part 2: Impact test on loop
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Nizkotemperaturni preskusi - 2.del: Udarni preskus na zavihku
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2286-1:2016
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 1: Methods for determination of length, width and net mass (ISO 2286-1:2016)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje lastnosti zvitka - 1. del: Metode za ugotavljanje dolžine, širine in neto mase (ISO 2286-1:2016)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2286-2:2016
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 2: Methods for determination of total mass per unit area, mass per unit area of coating and mass per unit area of substrate (ISO 2286-2:2016)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje lastnosti zvitka - 2. del: Metode za ugotavljanje celotne ploščinske mase, ploščinske mase plastilne prevleke in ploščinske mase podlage (ISO 2286-2:2016)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2286-3:2016
angleško: Rubber–or plastic–coated fabrics - Determination of roll characteristics - Part 3: Method for determination of thickness (ISO 2286-3:2016)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje lastnosti zvitka - 3. del: Metoda za ugotavljanje debeline (ISO 2286-3:2016)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 25978:1993
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of blocking resistance (ISO 5978:1990)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje odpornosti proti zlepljenju in luščenju
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 32100:2018
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Physical and mechanical tests - Determination of flex resistance by the flexometer method (ISO 32100:2018)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Fizikalno in mehansko preskušanje - Ugotavljanje odpornosti proti upogibanju na fleksimetru (ISO 32100:2018)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 19.060 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4674-1:2016
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance - Part 1: Constant rate of tear methods (ISO 4674-1:2016)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje utržne trdnosti - 1. del: Metode trajnega razmerja trganja (ISO 4674-1:2016)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4674-2:1998
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear resistance - Part 2: Ballistic pendulum method (ISO 4674-2:1998)
slovensko: Gumirane in plastificirane tekstilije - Ugotavljanje nadaljne trgalne trdnosti - 2. del: Metoda padajočega nihala (ISO 4674-2:1998)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi