ICS: 59.080.70 - Geotekstilije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 190
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9862:2005
angleško: Geosynthetics - Sampling and preparation of test specimens (ISO 9862:2005)
slovensko: Geosintetika - Vzorčenje in priprava vzorcev za preskušanje (ISO 9862:2005)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9864:2005
angleško: Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-related products (ISO 9864:2005)
slovensko: Geosintetika - Preskusne metode za ugotavljanje ploščinske mase geotekstilij in geotekstilijam sorodnih izdelkov (ISO 9864:2005)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10319:2015
angleško: Geosynthetics - Wide-width tensile test (ISO 10319:2015)
slovensko: Geotekstilije - Natezni preskus na širokih preskušancih (ISO 10319:2015)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10320:2019
angleško: Geosynthetics - Identification on site (ISO 10320:2019)
slovensko: Geosintetika - Ugotavljanje na kraju uporabe (ISO 10320:2019)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10321:2008
angleško: Geosynthetics - Tensile test for joints/seams by wide-width strip method (ISO 10321:2008)
slovensko: Geotekstilije - Natezni preskus za spojev/šivov na širokih preskušancih (ISO 10321:2008)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10722:2019
angleško: Geosynthetics - Index test procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading - Damage caused by granular material (laboratory test method) (ISO 10722:2019)
slovensko: Geosintetika - Postopek indeksne ocene mehanskih poškodb pri ponavljajoči obremenitvi - Poškodba, povzročena z zrnasto snovjo (laboratorijska preskusna metoda) (ISO 10722:2019)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10769:2011
angleško: Clay geosynthetic barriers (GBR-C) - Determination of water absorption of bentonite (ISO 10769:2011)
slovensko: Glinene geosintetične ovire (GBR-C) - Določevanje absorpcije vode bentonita (ISO 10769:2011)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10772:2012
angleško: Test method for the determination of the filtration behaviour of geotextiles under turbulent water flow conditions (ISO 10772:2012)
slovensko: Preskusne metode za ugotavljanje odpornosti geotekstilij proti precejanju pri močnem pretoku vode (ISO 10772:2012)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10773:2011
angleško: Clay geosynthetic barriers - Determination of permeability to gases (ISO 10773:2011)
slovensko: Glinene geosintetične ovire - Ugotavljanje prepustnosti plinov (ISO 10773:2011)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10776:2012
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, under load (ISO 10776:2012)
slovensko: Geotekstilije in sorodni izdelki - Ugotavljanje lastnosti vodne prepustnosti (permeabilnosti), pravokotno na ravnino, pod obremenitvijo (ISO 10776:2012)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11058:2019
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO 11058:2019)
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Ugotavljanje prepustnosti za vodo pravokotno na ravnino, brez obremenitve (ISO 11058:2019)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12224:2000
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the resistance to weathering
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Ugotavljanje odpornosti proti staranju
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12225:2000
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Metoda ugotavljanja mikrobiološke odpornosti s preskusom zakopavanja v zemljo
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70 07.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12226:2012
angleško: Geosynthetics - General tests for evaluation following durability testing
slovensko: Geosintetika - Splošni preskusi za ocenitev sprememb po preskusu staranja
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12236:2006
angleško: Geosynthetics - Static puncture test (CBR test) (ISO 12236:2006)
slovensko: Geosintetike – Statični prebojni preskus z žigom (preskus CBR) (ISO 12236:2006)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12447:2001
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti hidrolizi v vodi
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12956:2020
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the characteristic opening size (ISO 12956:2019)
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Ugotavljanje značilnih velikosti odprtin (ISO 12956:2019)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12958:2010
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane (ISO 12958:2010)
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Ugotavljanje zmogljivosti pretoka vode v ravnini (ISO 12958:2010)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12960:2020
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to acid and alkaline liquids (ISO 12960:2020)
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Preskusne presejalne metode za ugotavljanje odpornosti proti kislim in alkalnim tekočinam (ISO 12960:2020)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13249:2016
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji cest in drugih prometnih površin (izključuje železnico in vključuje asfaltne površine)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 93.080.20 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13250:2016
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of railways
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji železnice
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 93.100 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13251:2016
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13252:2016
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70 91.140.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13253:2016
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri nadzoru erozije (zaščita obale, zaščita z nasipom)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 93.020 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13254:2016
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji zbiralnikov in jezov
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 93.020 59.080.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi