ICS: 59.080.70 - Geotekstilije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 192
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9862:2005
angleško : Geosynthetics - Sampling and preparation of test specimens (ISO 9862:2005)
slovensko : Geosintetika - Vzorčenje in priprava vzorcev za preskušanje (ISO 9862:2005)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9864:2005
angleško : Geosynthetics - Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-related products (ISO 9864:2005)
slovensko : Geosintetika - Preskusne metode za ugotavljanje ploščinske mase geotekstilij in geotekstilijam sorodnih izdelkov (ISO 9864:2005)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10319:2015
angleško : Geosynthetics - Wide-width tensile test (ISO 10319:2015)
slovensko : Geotekstilije - Natezni preskus na širokih preskušancih (ISO 10319:2015)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10320:2019
angleško : Geosynthetics - Identification on site (ISO 10320:2019)
slovensko : Geosintetika - Ugotavljanje na kraju uporabe (ISO 10320:2019)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10321:2008
angleško : Geosynthetics - Tensile test for joints/seams by wide-width strip method (ISO 10321:2008)
slovensko : Geotekstilije - Natezni preskus za spojev/šivov na širokih preskušancih (ISO 10321:2008)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10722:2019
angleško : Geosynthetics - Index test procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading - Damage caused by granular material (laboratory test method) (ISO 10722:2019)
slovensko : Geosintetika - Postopek indeksne ocene mehanskih poškodb pri ponavljajoči obremenitvi - Poškodba, povzročena z zrnasto snovjo (laboratorijska preskusna metoda) (ISO 10722:2019)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10769:2011
angleško : Clay geosynthetic barriers (GBR-C) - Determination of water absorption of bentonite (ISO 10769:2011)
slovensko : Glinene geosintetične ovire (GBR-C) - Določevanje absorpcije vode bentonita (ISO 10769:2011)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10772:2012
angleško : Test method for the determination of the filtration behaviour of geotextiles under turbulent water flow conditions (ISO 10772:2012)
slovensko : Preskusne metode za ugotavljanje odpornosti geotekstilij proti precejanju pri močnem pretoku vode (ISO 10772:2012)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10773:2011
angleško : Clay geosynthetic barriers - Determination of permeability to gases (ISO 10773:2011)
slovensko : Glinene geosintetične ovire - Ugotavljanje prepustnosti plinov (ISO 10773:2011)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10776:2012
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, under load (ISO 10776:2012)
slovensko : Geotekstilije in sorodni izdelki - Ugotavljanje lastnosti vodne prepustnosti (permeabilnosti), pravokotno na ravnino, pod obremenitvijo (ISO 10776:2012)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11058:2019
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO 11058:2019)
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Ugotavljanje prepustnosti za vodo pravokotno na ravnino, brez obremenitve (ISO 11058:2019)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12224:2000
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the resistance to weathering
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Ugotavljanje odpornosti proti staranju
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12225:2020
angleško : Geosynthetics - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test
slovensko : Geosintetika - Metoda ugotavljanja mikrobiološke odpornosti s preskusom zakopavanja v zemljo
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70 07.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12226:2012
angleško : Geosynthetics - General tests for evaluation following durability testing
slovensko : Geosintetika - Splošni preskusi za ocenitev sprememb po preskusu staranja
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12236:2006
angleško : Geosynthetics - Static puncture test (CBR test) (ISO 12236:2006)
slovensko : Geosintetike – Statični prebojni preskus z žigom (preskus CBR) (ISO 12236:2006)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12447:2021
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Presejalna preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti hidrolizi v vodi
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12956:2020
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the characteristic opening size (ISO 12956:2019)
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Ugotavljanje značilnih velikosti odprtin (ISO 12956:2019)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12960:2020
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to acid and alkaline liquids (ISO 12960:2020)
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Preskusne presejalne metode za ugotavljanje odpornosti proti kislim in alkalnim tekočinam (ISO 12960:2020)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13249:2016
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji cest in drugih prometnih površin (izključuje železnico in vključuje asfaltne površine)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 93.080.20 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13250:2016
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of railways
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji železnice
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 93.100 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13251:2016
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70 93.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13252:2016
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 59.080.70 91.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13253:2016
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri nadzoru erozije (zaščita obale, zaščita z nasipom)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 93.020 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13254:2016
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji zbiralnikov in jezov
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 93.020 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13255:2016
angleško : Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of canals
slovensko : Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji kanalov
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 93.020 59.080.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi