ICS: 61.020 - Oblačila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1103:2005
angleško : Textiles - Fabrics for apparel - Detailed procedure to determine the burning behaviour
slovensko : Tekstilije - Gorljivost - Oblačilne tekstilije - Podroben opis postopka za ugotavljanje gorljivosti oblačilnih tekstilij
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3759:2011
angleško : Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change (ISO 3759:2011)
slovensko : Tekstilije - Priprava, označevanje in merjenje preskušancev tekstilnih izdelkov in oblačil za preskuse ugotavljanja dimenzijskih sprememb (ISO 3759:2011)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020 59.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5971:2017
angleško : Size designation of clothes - Tights
slovensko : Označevanje velikosti oblačil - Nogavice
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9920:2009
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble (ISO 9920:2007, Corrected version 2008-11-01)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Ocenitev toplotne izolativnosti in odpornosti oblačil proti vodni pari (ISO 9920:2007, popravljena različica 2008-11-01)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 61.020 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13536:2001
angleško : Manufactured articles filled with feather and down - Requirements for clothing - Light use
slovensko : Manufactured articles filled with feather and down - Requirements for clothing - Light use
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 61.020 59.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13542:2001
angleško : Manufactured articles filled with feather and down - Method for determining the compressibility index of clothing
slovensko : Manufactured articles filled with feather and down - Method for determining the compressibility index of clothing
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 61.020 59.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13770:2002
angleško : Textiles - Determination of the abrasion resistance of knitted footwear garments
slovensko : Tekstilije - Ugotavljanje odpornosti proti odrgnjenju pletenih nogavic
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14682:2014
angleško : Safety of children's clothing - Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications
slovensko : Varnost otroških oblačil - Vrvice in vezalke na otroških oblačilih - Specifikacije
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14878:2007
angleško : Textiles - Burning behaviour of children's nightwear - Specification
slovensko : Tekstilije - Gorljivost otroških nočnih oblačil - Specifikacija
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 13.220.40 97.190 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14931:2021
angleško : Leather - Leather for apparel (excluding furs) - Specifications and sampling procedures (ISO 14931:2021)
slovensko : Usnje - Usnje za oblačila (razen krzna) - Specifikacije in postopki vzorčenja (ISO 14931:2021)
TC : IUSN - Usnje ICS : 61.020 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15487:2018
angleško : Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying (ISO 15487:2018)
slovensko : Tekstilije - Metoda za ocenjevanje videza oblačil in drugih tekstilnih končnih izdelkov po gospodinjskem pranju in sušenju (ISO 15487:2018)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15831:2004
angleško : Clothing - Physiological effects - Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin (ISO 15831:2004)
slovensko : Oblačila – Fiziološki učinki – Merjenje toplotne izolacije s preskusom na toplotni lutki (ISO 15831:2004)
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15917:2009
angleško : Textiles - Cosmetotextiles
slovensko : Tekstilije - Kozmetične tekstilije
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 97.160 71.100.70 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16792:2014
angleško : Safety of children's clothing - Recommendations for the design and manufacture of children's clothing - Mechanical safety
slovensko : Varnost otroških oblačil - Priporočila za načrtovanje in izdelavo otroških oblačil - Mehanska varnost
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17376:2019
angleško : Textiles - Safety of children's clothing - Guidance on the use of EN 14682:2014 Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications
slovensko : Tekstilije - Varnost otroških oblačil - Navodila za uporabo standarda EN 14682:2014 Vrvice in vezalke na otroških oblačilih - Specifikacije
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8559-1:2020
angleško : Size designation of clothes - Part 1: Anthropometric definitions for body measurement (ISO 8559-1:2017)
slovensko : Označevanje velikosti oblačil - 1. del: Antropometrične opredelitve za merjenje telesa (ISO 8559-1:2017)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8559-2:2017
angleško : Size designation of clothes - Part 2: Primary and secondary dimension indicators
slovensko : Označevanje velikosti oblačil - 2. del: Primarni in sekundarni kazalniki mer
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8559-2:2020
angleško : Size designation of clothes - Part 2: Primary and secondary dimension indicators (ISO 8559-2:2017)
slovensko : Označevanje velikosti oblačil - 2. del: Kazalniki primarnih in sekundarnih mer (ISO 8559-2:2017)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13402-1:2001
angleško : Size designation of clothes - Part 1: Terms, definitions and body measurement procedure (ISO 3635:1981 modified)
slovensko : Označevanje velikosti oblačil - 1. del: Izrazi, definicije in načini merjenja telesa (ISO 3635:1981, spremenjen)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020 01.040.61
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2001
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13402-2:2002
angleško : Size designation of clothes - Part 2: Primary and secondary dimensions
slovensko : Označevanje velikosti oblačil - 2. del: Primarne in sekundarne mere
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13402-3:2017
angleško : Size designation of clothes - Part 3: Body measurements and intervals
slovensko : Označevanje velikosti oblačil - 3. del: Telesne mere in koraki
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13935-1:2014
angleško : Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the strip method (ISO 13935-1:2014)
slovensko : Tekstilije - Natezne lastnosti šivov ploskovnih in konfekcioniranih tekstilij - 1. del: Ugotavljanje največje pretržne sile šiva trakastega preskušanca z metodo upognjenega traka (ISO 13935-1:2014)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020 59.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13935-2:2014
angleško : Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method (ISO 13935-2:2014)
slovensko : Tekstilije - Natezne lastnosti šivov ploskovnih in konfekcioniranih tekstilij - 2. del: Ugotavljanje največje pretržne sile šiva po Grabovi metodi (ISO 13935-2:2014)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 61.020 59.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17394-2:2020
angleško : Textiles and textile products - Part 2: Safety of children's clothing - Security of attachment of buttons - Test method
slovensko : Tekstilije in tekstilni izdelki - 2. del: Varnost otroških oblačil - Varnost pritrditve gumbov - Preskusna metoda
TC : OTR - Izdelki za otroke ICS : 97.190 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14878:2007/AC:2009
angleško : Textiles - Burning behaviour of children's nightwear - Specification
slovensko : Tekstilije - Gorljivost otroških nočnih oblačil - Specifikacija
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 13.220.40 97.190 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi