ICS: 65.040.20 - Poslopja in naprave za predelavo in skladiščenje kmetijskih pridelkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13207:2018
angleško: Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture
slovensko: Polimerni materiali - Termoplastične silažne folije in cevi za uporabo v kmetijstvu
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13732:2013
angleško: Food processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements for performance, safety and hygiene
slovensko: Stroji za predelavo hrane - Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka - Zahteve za zmogljivost, varnost in higieno
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 67.260 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15166:2008
angleško: Food processing machinery - Automatic back splitting machines of butchery carcasses - Safety and hygiene requirements
slovensko: Stroji za predelavo hrane - Avtomatski stroji za razsekavanje hrbtov v klavnicah - Varnostne in higienske zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 65.040.20 67.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7700-1:2008
angleško: Food products -- Checking the performance of moisture meters in use -- Part 1: Moisture meters for cereals
slovensko: Živila - Preverjanje delovanja vlagomerov - 1. del: Vlagomeri za žito
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-4-1:2007
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1.del: Silosi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 703:2004+A1:2009
angleško: Agricultural machinery - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines - Safety
slovensko: Kmetijski stroji - Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže - Varnost
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1374:2000+A1:2010
angleško: Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos - Safety
slovensko: Kmetijski stroji - Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose - Varnost
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-4-1:2007/AC:2009
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1. del: Silosi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-4-1:2007/A1:2017
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1. del: Silosi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos - National annex
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1. del: Silosi - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 65.040.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 703:1995
angleško: Agricultural machinery - Silage cutters - Safety
slovensko: Kmetijski stroji - Odjemalnik silaže - Varnost
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-1996
Razveljavitev: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 703:2004
angleško: Agricultural machinery - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines - Safety
slovensko: Kmetijski stroji - Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže - Varnost
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1374:2000
angleško: Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos - Safety
slovensko: Kmetijski stroji - Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose - Varnost
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13207:2001
angleško: Silage thermoplastic films
slovensko: Plastomerni filmi za siliranje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10 65.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2002
Razveljavitev: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7700-1:1984
angleško: Check of the calibration of moisture meters -- Part 1: Moisture meters for cereals
slovensko: Preverjanje kalibracijskih vlagomerov - 1. del: Vlagomeri za žito
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 65.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1997
Razveljavitev: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1993-4-1:1999
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos, tanks and pipelines - Silos
slovensko: Eurocode 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - Del 4-1: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Silosi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 65.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2001
Razveljavitev: 01-sep-2007
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1374:2000/AC:2004
angleško: Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos - Safety
slovensko: Kmetijski stroji - Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose - Varnost
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2005
Razveljavitev: 01-jul-2010
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi