ICS: 65.060.01 - Kmetijski stroji in oprema na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 96
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1401:2016
angleško : Rubber hoses for agricultural spraying (ISO 1401:2016)
slovensko : Gumene cevi za škropljenje v poljedelstvu (ISO 1401:2016)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 65.060.01 23.040.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2332:2009
angleško : Agricultural tractors and machinery - Connection of implements via three-point linkage - Clearance zone around implement
slovensko : Kmetijski traktorji in stroji - Priključitev strojev s tritočkovnim priključnim drogovjem - Neoviran prostor na priključni strani stroja
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3410:1989
angleško : Agricultural machinery -- Endless variable-speed V-belts and groove sections of corresponding pulleys
slovensko : Jermenski pogoni - Kmetijska mehanizacija - Brezkončni klinasti jermeni za variatorske pogone in pripadajoče jermenice
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3600:2015
angleško : Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment - Operator's manuals - Content and format
slovensko : Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji, oprema za nego trate in vrta - Navodila za uporabo - Vsebina in predstavitev
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3795:1989
angleško : Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -- Determination of burning behaviour of interior materials
slovensko : Cestna vozila, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ugotavljanje obnašanja notranjih oblog v požaru
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 43.020 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4004:1983
angleško : Agricultural tractors and machinery -- Track widths
slovensko : Kmetijski traktorji in stroji - Širina koloteka
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5008:2002
angleško : Agricultural wheeled tractors and field machinery - Measurement of whole-body vibration of the operator
slovensko : Kmetijski kolesni traktorji in poljski stroji - Merjenje tresljajev celega telesa voznika
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5131:2015
angleško : Tractors for agriculture and forestry - Measurement of noise at the operator's position - Survey method
slovensko : Traktorji za kmetijstvo in gozdarstvo - Merjenje hrupa na voznikovem mestu - Pregledna metoda
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5289:1992
angleško : Agricultural machinery -- Endless hexagonal belts and groove sections of corresponding pulleys
slovensko : Jermenski pogoni - Kmetijska mehanizacija - Brezkončni šesterorobni jermeni in profili pripadajočih jermenic
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5353:1998
angleško : Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Seat index point (ISO 5353:1995)
slovensko : Stroji za premikanje zemljin, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Referenčna točka sedeža
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 65.060.01 53.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5674:2009
angleško : Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and acceptance criteria (ISO 5674:2004, corrected version 2005-07-01)
slovensko : Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ščitniki za priključne gredi - Preskusi trdnosti in obrabe ter merila sprejemljivosti (ISO 5674:2004, popravljena različica 2005-07-01)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5697:1982
angleško : Agricultural and forestry vehicles -- Determination of braking performance
slovensko : Prikolice za kmetijstvo in gozdarstvo - Določitev zavornega učinka
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7072:1993
angleško : Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Linch pins and spring pins -- Dimensions and requirements
slovensko : Traktor, kmetijski in gozdarski stroji - Varnostni zatič in vzmetni zatič - Mere in zahteve
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8016:1985
angleško : Machinery for agriculture -- Wheels with integral hub
slovensko : Kmetijski stroji - Kolesa s pestom
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11684:1995
angleško : Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Safety signs and hazard pictorials -- General principles
slovensko : Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji - Motorni vrtnarski stroji - Varnostne oznake in oznake za nevarnost - Splošna načela
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12965:2019
angleško : Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety
slovensko : Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Priključne gredi in njihova zaščita - Varnost
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14982:2009
angleško : Agricultural and forestry machinery - Electromagnetic compatibility - Test methods and acceptance criteria (ISO 14982:1998)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Elektromagnetna združljivost - Metode preskušanja in merila sprejemljivosti (ISO 14982:1998)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15811:2014
angleško : Agricultural machinery - Fixed guards and interlocked guards with or without guard locking for moving transmission parts (ISO/TS 28923:2012 modified)
slovensko : Kmetijski stroji - Pritrjeni ščitniki in spojeni ščitniki s ščitnikom ali brez njega za premične dele prenosov (ISO/TS 28923:2012, spremenjen)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16944:2017
angleško : Agricultural machinery and tractors - Standardized access to repair and maintenance information (RMI) - Requirements
slovensko : Kmetijski stroji in traktorji - Standardizirani dostop do informacij o popravilih in vzdrževanju (RMI) - Zahteve
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 43.040.15 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17219:2018
angleško : Plastics - Biodegradable thermoplastic mulch films for use in agriculture and horticulture - Guide for the quantification of alteration of films
slovensko : Polimerni materiali - Biorazgradljive termoplastične folije za mulčenje za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu - Vodnik za količinsko ugotavljanje sprememb folij
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 65.060.01 83.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17344:2020
angleško : Agricultural machinery - Self-propelled agricultural and forestry vehicles - Requirements for braking
slovensko : Kmetijski stroji - Kmetijska in gozdarska vozila z lastnim pogonom - Zahteve za zaviranje
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18497:2018
angleško : Agricultural machinery and tractors - Safety of highly automated agricultural machines - Principles for design (ISO 18497:2018)
slovensko : Kmetijski stroji in traktorji - Varnost visoko avtomatiziranih kmetijskih strojev - Načela za načrtovanje (ISO 18497:2018)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4254-1:2015
angleško : Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements (ISO 4254-1:2013)
slovensko : Kmetijski stroji - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (ISO 4254-1:2013)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11001-1:2016
angleško : Agricultural wheeled tractors - Three-point hitch couplers - Part 1: U-frame coupler
slovensko : Kmetijski traktorji - Tritočkovni priključni spoji - 1. del: U-priključni okvir
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11001-2:1993
angleško : Agricultural wheeled tractors and implements -- Three-point hitch couplers -- Part 2: A-frame coupler
slovensko : Kmetijski traktorji in priključni stroji - Tritočkovni priključni spoji - 2. del: A-priključni okvir
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi