ICS: 65.060.10 - Kmetijski traktorji in prikolice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 78
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 730:2009
angleško: Agricultural wheeled tractors - Rear-mounted three-point linkage - Categories 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N and 4
slovensko: Kmetijski kolesni traktorji - Zadnje tritočkovno priključno drogovje - Kategorije 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N in 4
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3463:2006
angleško: Tractors for agriculture and forestry - Roll-over protective structures (ROPS) - Dynamic test method and acceptance conditions
slovensko: Traktorji za kmetijstvo in gozdarstvo - Zaščitne strukture proti prevrnitvi (ROPS) - Metode dinamičnega preskušanja in pogoji sprejemljivosti
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.80 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3965:1990
angleško: Agricultural wheeled tractors -- Maximum speeds -- Method of determination
slovensko: Kmetijski kolesni traktorji - Največje hitrosti - Metoda ugotavljanja
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4252:2007
angleško: Agricultural tractors - Operator's workplace, access and exit - Dimensions
slovensko: Kmetijski traktorji - Vozniški prostor, dostop in izhod - Mere
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4253:1993
angleško: Agricultural tractors -- Operator's seating accommodation -- Dimensions
slovensko: Kmetijski traktorji - Vozniški sedež - Prilagodljivost - Mere
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 500-1:2014
angleško: Agricultural tractors - Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 - Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and clearance zone
slovensko: Kmetijski traktorji - Zadnja priključna gred tipov 1, 2, 3 in 4 - 1. del: Splošne specifikacije, varnostne zahteve, mere za glavni ščit in območje nihanja
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 500-2:2004
angleško: Agricultural tractors - Rear-mounted power take-off types 1, 2 and 3 - Part 2: Narrow-track tractors, dimensions for master shield and clearance zone
slovensko: Kmetijski traktorji - Zadnja priključna gred tipov 1, 2 in 3 - 2. del: Ozkokolotečni traktorji, mere za glavni ščit in območje nihanja
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 500-3:2014
angleško: Agricultural tractors - Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 - Part 3: Main PTO dimensions and spline dimensions, location of PTO
slovensko: Kmetijski traktorji - Zadnja priključna gred tipov 1, 2, 3 in 4 - 3. del: Glavne mere PTO in mere utornih gredi, namestitev PTO
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5007:2003
angleško: Agricultural wheeled tractors - Operator's seat - Laboratory measurement of transmitted vibration
slovensko: Kmetijski kolesni traktorji - Sedež voznika - Laboratorijske meritve prenosa tresljajev
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5670:1984
angleško: Agricultural trailers -- Single-acting telescopic tipping cylinders -- 25 MPa (250 bar) series -- Types 1, 2 and 3 -- Interchangeability dimensions
slovensko: Kmetijske prikolice - Enostransko delujoči prekucni cilindri - Imenskega tlaka 25 MPa (250 bar) - Oblike 1, 2, 3 - Vgradne mere
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5696:1984
angleško: Trailed agricultural vehicles -- Brakes and braking devices -- Laboratory test method
slovensko: Prikolice za kmetijstvo - Zavore in zavorni mehanizmi - Metode laboratorijskega preskušanja
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1995
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 789-1:2018
angleško: Agricultural tractors - Test procedures - Part 1: Power tests for power take-off
slovensko: Kmetijski traktorji - Postopki preskušanja - 1. del: Preskušanje moči na priključni gredi
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 789-3:2015
angleško: Agricultural tractors - Test procedures - Part 3: Turning and clearance diameters
slovensko: Kmetijski traktorji - Preskusne metode - 3. del: Premer obračalnega kroga in kroga, ki ga opiše skrajna zunanja točka traktorja
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 789-4:1986
angleško: Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 4: Measurement of exhaust smoke
slovensko: Kmetijski traktorji - Preskusne metode - 4. del: Meritve izpušnih plinov
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10 13.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 789-5:1983
angleško: Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 5: Partial power PTO -- Non-mechanically transmitted power
slovensko: Kmetijski traktorji - Preskusne metode - 5. del: Delna moč priključne gredi - Nemehanski prenos moči
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 789-7:1991
angleško: Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 7: Axle power determination
slovensko: Kmetijski traktorji - Preskusne metode - 7. del: Določitev moči na gredeh
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 789-8:1991
angleško: Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 8: Engine air cleaner
slovensko: Kmetijski traktorji - Preskusne metode - 8. del: Filter za zrak na motorju
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 789-9:2018
angleško: Agricultural tractors - Test procedures - Part 9: Power tests for drawbar
slovensko: Kmetijski traktorji - Preskusne metode - 9. del: Preskus vlečne moči
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11471:1995
angleško: Agricultural tractors and machinery -- Coding of remote hydraulic power services and controls
slovensko: Kmetijski traktorji in stroji - Označevanje hidravličnih priključkov in krmilnih elementov
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16246:2012
angleško: Agricultural machinery - Backhoes - Safety
slovensko: Kmetijski stroji - Nakladalnik, priključen zadaj k traktorju - Varnost
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16831:2016
angleško: Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety - Format for reporting accidents
slovensko: Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Varnost - Format za poročanje o nesrečah
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 35.240.68 65.060.10 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5673-1:2005
angleško: Agricultural tractors and machinery - Power take-off drive shafts and power-input connection - Part 1: General manufacturing and safety requirements
slovensko: Kmetijski traktorji in stroji - Priključne gredi in namestitev priključkov - 1. del: Splošno proizvodne in varnostne zahteve
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5673-2:2005
angleško: Agricultural tractors and machinery - Power take-off drive shafts and power-input connection - Part 2: Specification for use of PTO drive shafts, and position and clearance of PTO drive line and PIC for various attachments
slovensko: Kmetijski traktorji in stroji - Priključne gredi in namestitev priključkov - 2. del: Specifikacija za uporabo kardanske gredi, položaj, potrditev kardanske linije in PIC za različne priključke
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5721-1:2013
angleško: Agricultural tractors - Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision - Part 1: Field of vision to the front
slovensko: Kmetijski traktorji - Zahteve, preskusni postopki in merila sprejemljivosti za vidno polje traktorista - 1. del: Vidno polje spredaj
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5721-2:2014
angleško: Agricultural tractors - Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision - Part 2: Field of vision to the side and to the rear
slovensko: Kmetijski traktorji - Zahteve, preskusni postopki in merila sprejemljivosti za vidno polje traktorista - 2. del: Vidno polje s strani in od zadaj
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi