ICS: 65.060.40 - Oprema za nego rastlin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 53
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4102:1984
angleško : Equipment for crop protection -- Sprayers -- Connection threading
slovensko : Stroji za zaščito rastlin - Škropilnice - Navoji spojev
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6686:1995
angleško : Equipment for crop protection -- Antidrip devices -- Determination of performance
slovensko : Stroji za zaščito rastlin - Protikapne naprave - Preskus delovanja
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6720:1989
angleško : Agricultural machinery -- Equipment for sowing, planting, distributing fertilizers and spraying -- Recommended working widths
slovensko : Kmetijski stroji - Stroji za setev, sajenje sadik, trosenje mineralnih gnojil in kemično zaščito rastlin - Priporočene delovne širine
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40 65.060.30 65.060.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8169:1984
angleško : Equipment for crop protection -- Sprayers -- Connecting dimensions for nozzles and manometers
slovensko : Stroji za zaščito rastlin - Škropilnice - Priključne mere za šobe in manometre
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8524:1986
angleško : Equipment for distributing granulated pesticides or herbicides -- Test method
slovensko : Stroji za trošenje granulatov pesticidov ali herbicidov - Preskusna metoda
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9357:1990
angleško : Equipment for crop protection -- Agricultural sprayers -- Tank nominal volume and filling hole diameter
slovensko : Stroji za zaščito rastlin - Škropilnice za kmetijstvo - Nazivna prostornina rezervoarja in premer polnilne odprtine
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10626:1991
angleško : Equipment for crop protection -- Sprayers -- Connecting dimensions for nozzles with bayonet fixing
slovensko : Oprema za zaščito rastlin - Škropilnice - Priključne mere za šobe z bajonetnim nastavkom
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13440:1996
angleško : Equipment for crop protection -- Agricultural sprayers -- Determination of the volume of total residual
slovensko : Oprema za zaščito rastlin - Škropilnice - Ugotavljanje količine skupnega tehničnega ostanka škropiv
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28139:2021
angleško : Equipment for crop protection - Knapsack combustion engine-driven airblast sprayers - Safety and environmental requirements and test methods (ISO 28139:2019)
slovensko : Oprema za zaščito poljščin - Nahrbtna škropilnica na zračni tlak s pogonskim motorjem - Varnostne in okoljske zahteve in preskusne metode (ISO 28139:2019)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4254-6:2020
angleško : Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2020)
slovensko : Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2020)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5682-1:2017
angleško : Equipment for crop protection - Spraying equipment - Part 1: Test methods for sprayer nozzles (ISO 5682-1:2017)
slovensko : Oprema za zaščito poljščin - Oprema za škropljenje - 1. del: Preskusne metode za preskušanja šob (ISO 5682-1:2017)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5682-2:2017
angleško : Equipment for crop protection - Spraying equipment - Part 2: Test methods to assess the horizontal transverse distribution for hydraulic sprayers (ISO 5682-2:2017)
slovensko : Oprema za zaščito posevkov - Oprema za škropljenje - 2. del: Preskusne metode za ocenjevanje vodoravnega prečnega pršenja hidravličnih škropilnikov (ISO 5682-2:2017)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5682-3:2017
angleško : Equipment for crop protection - Spraying equipment - Part 3: Test method to assess the performance of volume/area adjustment systems (ISO 5682-3:2017)
slovensko : Oprema za zaščito posevkov - Oprema za škropljenje - 3. del: Preskusne metode za ocenjevanje sposobnosti sistemov za nastavitev količine/površine (ISO 5682-3:2017)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16119-4:2014
angleško : Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers (ISO 16119-4:2014)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za škropilnice - 4. del: Stalno nameščene in polprenosne škropilnice (ISO 16119-4:2014)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16122-1:2015
angleško : Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 1: General (ISO 16122-1:2015)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Kontrola škropilnikov v uporabi - 1. del: Splošno (ISO 16122-1:2015)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16122-2:2015
angleško : Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 2: Horizontal boom sprayers (ISO 16122-2:2015)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Kontrola škropilnikov v uporabi - 2. del: Vodoravni jamborni škropilniki (ISO 16122-2:2015)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16122-3:2015
angleško : Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 3: Sprayers for bush and tree crops (ISO 16122-3:2015)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Kontrola škropilnikov v uporabi - 3. del: Navpični jamborni škropilniki in podobne naprave (ISO 16122-3:2015)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16122-4:2015
angleško : Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers and liquid fertilizer distributors in use - Part 4: Fixed and semi mobile sprayers (ISO 16122-4:2015)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Kontrola pršilnikov in škropilnikov tekočih gnojil v uporabi - 4. del: Nameščeni in polprenosni škropilniki (ISO 16122-4:2015)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16122-5:2020
angleško : Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 5: Aerial spray systems - Environmental protection (ISO 16122-5:2020)
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Kontrola škropilnikov v uporabi - 5. del: Zračni sistemi - Varstvo okolja (ISO 16122-5:2020)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 13.020.99 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19932-1:2013
angleško : Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 1: Safety and environmental requirements (ISO 19932-1:2013)
slovensko : Oprema za zaščito poljščin - Nahrbtni škropilniki - 1. del: Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve (ISO 19932-1:2013)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19932-2:2013
angleško : Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 2: Test methods (ISO 19932-2:2013)
slovensko : Oprema za zaščito poljščin - Nahrbtni škropilniki - 2. del: Preskusne metode (ISO 19932-2:2013)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4254-6:2020/A11:2021
angleško : Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2020)
slovensko : Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil - Dopolnilo A11 (ISO 4254-6:2020)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 907:1997
angleško : Agricultural and forestry machinery - Sprayers and liquid fertilizer distributors - Safety
slovensko : Kmetijski in gozdarski stroji - Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil - Varnost
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
Razveljavitev : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5681:1992
angleško : Equipment for crop protection -- Vocabulary
slovensko : Stroji za zaščito rastlin - Slovar
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
Razveljavitev : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10625:1996
angleško : Equipment for crop protection -- Sprayer nozzles -- Colour coding for identification
slovensko : Oprema za zaščito rastlin - Šobe - Označevanje z barvami za prepoznavanje
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40 01.070
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
Razveljavitev : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi