ICS: 65.060.99 - Drugi kmetijski stroji in oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 9 od 9


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 703:2021
angleško : Agricultural machinery - Safety - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines
slovensko : Kmetijski stroji - Varnost - Stroji za nalaganje, mešanje in/ali rezanje ter raztros silaže
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17033:2018
angleško : Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods
slovensko : Polimerni materiali - Biorazgradljive folije za mulčenje za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu - Zahteve in preskusne metode
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 65.060.99 83.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17098-1:2018
angleško : Plastics - Barrier films for agricultural and horticultural soil disinfection by fumigation - Part 1: Specifications for barrier films
slovensko : Polimerni materiali - Zaporne folije za razkuževanje kmetijske in vrtnarske zemlje z zaplinjevanjem - 1. del: Specifikacije za zaporne folije
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 65.060.99 83.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17098-2:2018
angleško : Plastics - Barrier films for agricultural and horticultural soil disinfection by fumigation - Part 2: Method for film permeability determination using a static technique
slovensko : Polimerni materiali - Zaporne folije za razkuževanje kmetijske in vrtnarske zemlje z zaplinjevanjem - 2. del: Metoda za ugotavljanje prepustnosti folije z uporabo statične tehnike
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 65.060.99 83.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17106-4:2021
angleško : Road operation machinery - Safety - Part 4: Road service area maintenance machines - Requirements for grass and brush cutting machines
slovensko : Obratovanje cestnih strojev - Varnost - 4. del: Stroji za vzdrževanje cest - Zahteve za stroje za rezanje grmičevja in košnjo trave
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 65.060.99 43.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16952:2018+A1:2021
angleško : Agricultural machinery - Rough-terrain Work Platforms for Orchard’s operations (WPO) - Safety
slovensko : Kmetijski stroji - Grobe terenske delovne platforme za dejavnosti v sadovnjakih (WPO) - Varnost
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.99 53.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16952:2018
angleško : Agricultural machinery - Rough-terrain Work Platforms for Orchard’s operations (WPO) - Safety
slovensko : Kmetijski stroji - Grobe terenske delovne platforme za dejavnosti v sadovnjakih (WPO) - Varnost
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.99 53.020.99
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
Razveljavitev : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO 4254-19
angleško : Agricultural machinery - Safety - Part 19: Feed mixing machines (ISO/DIS 4254-19:2022)
slovensko : Kmetijski stroji - Varnost - 19. del: Stroji za mešanje krme (ISO/DIS 4254-19:2022)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.99
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16952:2018/FprA1
angleško : Agricultural machinery - Rough-terrain Work Platforms for Orchard’s operations (WPO) - Safety
slovensko : Kmetijski stroji - Grobe terenske delovne platforme za dejavnosti v sadovnjakih (WPO) - Varnost - Dopolnilo A1
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.99 53.020.99
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi