ICS: 65.120 - Krmila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 121
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5984:2002
angleško : Animal feeding stuffs -- Determination of crude ash
slovensko : Krma - Določevanje surovega pepela
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5985:2002
angleško : Animal feeding stuffs -- Determination of ash insoluble in hydrochloric acid
slovensko : Krma - Določevanje pepela, netopnega v klorovodikovi kislini
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6491:1998
angleško : Animal feeding stuffs -- Determination of phosphorus content -- Spectrometric method
slovensko : Krma - Določevanje vsebnosti fosforja - Spektrometrijska metoda
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6496:1999
angleško : Animal feeding stuffs -- Determination of moisture and other volatile matter content
slovensko : Krma - Določevanje vlage in drugih hlapnih snovi
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6497:2005
angleško : Animal feeding stuffs - Sampling (ISO 6497:2002)
slovensko : Krma - Vzorčenje (ISO 6497:2002)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6498:2012
angleško : Animal feeding stuffs - Guidelines for sample preparation (ISO 6498:2012)
slovensko : Krma - Smernice za pripravo vzorca (ISO 6498:2012)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6654:1991
angleško : Animal feeding stuffs -- Determination of urea content
slovensko : Krma - Določanje vsebnosti sečnine
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1995
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6865:2000
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of crude fibre content - Method with intermediate filtration (ISO 6865:2000)
slovensko : Krmila - Določevanje surovih vlaken - Metoda z vmesno filtracijo (ISO 6865:2000)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6866:1985
angleško : Animal feeding stuffs -- Determination of free and total gossypol
slovensko : Krma - Določanje vsebnosti prostega in skupnega gosipola
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1995
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6867:2000
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of vitamin E content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 6867:2000)
slovensko : Krma - Določevanje vitamina E - Metoda z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (ISO 6867:2000)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6869:2000
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of the contents of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc - Method using atomic absorption spectrometry (ISO 6869:2000)
slovensko : Krma - Določevanje kalcija, bakra, železa, magnezija, mangana, kalija, natrija in cinka - Metoda z uporabo atomske absorpcijske spektrometrije (ISO 6869:2000)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6870:2002
angleško : Animal feeding stuffs -- Qualitative determination of zearalenone
slovensko : Krma - Kvalitativno določevanje zearalenona
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9831:2003
angleško : Animal feeding stuffs, animal products, and faeces or urine - Determination of gross calorific value - Bomb calorimeter method (ISO 9831:1998)
slovensko : Krma živalskega izvora, živalski proizvodi, blato, urin - Ugotavljanje skupne energijske vrednosti - Metoda s kalorimetrom (ISO 9831:1998)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11085:2015
angleško : Cereals, cereals-based products and animal feeding stuffs - Determination of crude fat and total fat content by the Randall extraction method (ISO 11085:2015)
slovensko : Žito in žitni proizvodi ter krma - Določevanje surove maščobe in skupne vsebnosti maščob z Randallovo ekstrakcijsko metodo (ISO 11085:2015)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12099:2017
angleško : Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products - Guidelines for the application of near infrared spectrometry (ISO 12099:2017)
slovensko : Krma, žito in mlevski proizvodi - Smernice za uporabo bližnje infrardeče spektrometrije (ISO 12099:2017)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13903:2005
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of amino acids content (ISO 13903:2005)
slovensko : Krma - Določevanje amino kislin (ISO 13903:2005)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13904:2016
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of tryptophan content (ISO 13904:2016)
slovensko : Krma - Določevanje triptofana (ISO 13904:2016)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13906:2008
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of acid detergent fibre (ADF) and acid detergent lignin (ADL) contents (ISO 13906:2008)
slovensko : Krma - Določevanje vsebnosti v kislem detergentu netopnih vlaken (ADF) in v kislem detergentu netopnega lignina (ADL) (ISO 13906:2008)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14181:2000
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of residues of organochlorine pesticides - Gas chromatographic method (ISO 14181:2000)
slovensko : Krma - Določevanje ostankov organoklornih pesticidov - Plinska kromatografska metoda (ISO 14181:2000)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14182:1999
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of residues of organophosphorus pesticides - Gas chromatographic method (ISO 14182:1999)
slovensko : Krma - Določevanje ostankov organofosfornih pesticidov - Plinska kromatografska metoda (ISO 14182:1999)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14183:2008
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of monensin, narasin and salinomycin contents - Liquid chromatographic method using post-column derivatization (ISO 14183:2005)
slovensko : Krma - Določevanje monezina, narazina in salinomicina - Metoda tekočinske kromatografije s postkolonsko derivatizacijo (ISO 14183:2005)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14565:2000
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of vitamin A content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 14565:2000)
slovensko : Krma - Določevanje vitamina A - Metoda z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (ISO 14565:2000)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14902:2001
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of trypsin inhibitor activity of soya products (ISO 14902:2001)
slovensko : Krma - Določevanje aktivnosti tripsin inhibitorja sojinih proizvodov (ISO 14902:2001)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14939:2001
angleško : Animal feeding stuffs - Determination of carbadox content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 14939:2001)
slovensko : Krma - Določevanje karbadoksa - Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO 14939:2001)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15510:2017
angleško : Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead by ICP-AES
slovensko : Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje kalcija, natrija, fosforja, magnezija, kalija, železa, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena in svinca z ICP-AES
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi