ICS: 65.150 - Ribolov in ribogojstvo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 858:1973
angleško: Fishing nets -- Designation of netting yarns in the Tex System
slovensko: Ribiške mreže - Označevanje vozlanih prej v tex sistemu
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1107:2017
angleško: Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2017)
slovensko: Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije (ISO 1107:2017)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1530:2003
angleško: Fishing nets - Description and designation of knotted netting (ISO 1530:2003)
slovensko: Ribiške mreže - Opis in označevanje mreženja z vozlanjem (ISO 1530:2003)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1805:2006
angleško: Fishing nets - Determination of breaking force and knot breaking force of netting yarns (ISO 1805:2006)
slovensko: Ribiške mreže - Ugotavljanje pretržne sile in trdnosti vozla prej za mreže (ISO 1805:2006)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1806:2002
angleško: Fishing nets - Determination of mesh breaking force of netting (ISO 1806:2002)
slovensko: Ribiške mreže - Ugotavljanje trdnosti s prekinjeno zanko v mreži (ISO 1806:2002)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14757:2015
angleško: Water quality - Sampling of fish with multi-mesh gillnets
slovensko: Kakovost vode - Vzorčenje rib s pomočjo zabodnih mrež (gillnets)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 65.150 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14962:2006
angleško: Water quality - Guidance on the scope and selection of fish sampling methods
slovensko: Kakovost vode – Navodilo za področje uporabe in izbiro metod vzorčenja rib
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 65.150 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16663-1:2009
angleško: Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part 1: Opening of mesh (ISO 16663-1:2009)
slovensko: Ribiške mreže - Metoda preskušanja določevanja zančne velikosti - 1. del: Odpiranje zanke (ISO 16663-1:2009)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16663-2:2003
angleško: Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part 2: Length of mesh (ISO 16663-2:2003)
slovensko: Ribiške mreže – Metoda preskušanja določevanja zančne velikosti – 2. del: Dolžina zanke (ISO 16663-2:2003)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-86:2003
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-86. del: Posebne zahteve za električne ribiške stroje (IEC 60335-2-86:2002; spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16663-2:2003/AC:2006
angleško: Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part 2: Length of mesh (ISO 16663-2:2003/Cor.1:2005)
slovensko: Ribiške mreže – Metoda preskušanja določevanja zančne velikosti – 2. del: Dolžina zanke (ISO 16663-2:2003/Cor.1:2005)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-86:2003/A1:2005
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-86. del: Posebne zahteve za električne ribiške stroje (IEC 60335-2-86:2002/A1:2005)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-86:2003/A2:2016
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-86. del: Posebne zahteve za električne ribiške stroje - Dopolnilo A2
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-86:2003/A11:2016
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-86. del: Posebne zahteve za električne ribiške stroje - Dopolnilo A11
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-86:2003/A12:2017
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-86. del: Posebne zahteve za električne ribiške stroje - Dopolnilo A12
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1107:1974
angleško: Fishing nets -- Netting -- Basic terms and definitions
slovensko: Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1107:2003
angleško: Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2003)
slovensko: Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije (ISO 1107:2003)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1530:1973
angleško: Fishing nets -- Description and designation of knotted netting
slovensko: Ribiške mreže - Opis in označevanje mreženja z vozlanjem
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 14659:2003
angleško: Traceability of fishery products - Specification of the information to be recorded in farmed fish distribution chains
slovensko: Traceability of fishery products - Specification of the information to be recorded in farmed fish distribution chains
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.120.30 65.150
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2004
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 14660:2003
angleško: Traceability of fishery products - Specification on the information to be recorded in captured fish distribution chains
slovensko: Traceability of fishery products - Specification on the information to be recorded in captured fish distribution chains
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.120.30 65.150
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2004
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14757:2005
angleško: Water quality - Sampling of fish with multi-mesh gillnets
slovensko: Kakovost vode – Vzorčenje rib s pomočjo zabodnih mrež (gillnet)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 65.150 13.060.70
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2005
Razveljavitev: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16663-1:2003
angleško: Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part 1: Opening of mesh (ISO 16663-1:2003)
slovensko: Ribiške mreže - Metoda preskušanja določevanja zančne velikosti – 1. del: Odpiranje zanke (ISO 16663-1:2003)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-86:2000
angleško: Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines
slovensko: Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-86. del: Posebne zahteve za električne ribiške stroje (IEC 60335-2-86:1998; spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.150
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2001
Razveljavitev: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-86:2018/prAA:2020
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-86. del: Posebne zahteve za električne ribiške stroje - Dopolnilo AA
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.150
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi