ICS: 67.050 - Splošne preskusne in analizne metode za živilske proizvode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 187
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1784:2003
angleško : Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic analysis of hydrocarbons
slovensko : Živila - Prepoznavanje obsevane hrane, ki vsebuje maščobo - Plinska kromatografska analiza ogljikovodikov
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 71.040.50 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1785:2003
angleško : Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic/mass spectrometric analysis of 2-alkylcyclobutanones
slovensko : Živila - Pepoznavanje obsevane hrane, ki vsebuje maščobo - Plinska kromatografska/masno spektrometrijska analiza 2-alkilciklobutanona
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1786:1996
angleško : Foodstuffs - Detection of irradiated food containing bone - Method by ESR spectroscopy
slovensko : Živila - Detekcija obsevane hrane, ki vsebuje kosti - Metoda z ESR spektroskopijo
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1787:2022
angleško : Foodstuff - Detection of irradiated foodstuff containing cellulose by ESR spectroscopy
slovensko : Živila - Določevanje obsevanosti živil, ki vsebujejo celulozo, s spektroskopijo ESR
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1788:2001
angleško : Foodstuffs - Thermoluminescence detection of irradiated food from which silicate minerals can be isolated
slovensko : Živila - Termoluminescenčna detekcija obsevane hrane, iz katere je mogoče izolirati silikatne minerale
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1871:2009
angleško : Food and feed products -- General guidelines for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method
slovensko : Kmetijski pridelki in živilski proizvodi - Splošna navodila za določanje dušika s Kjeldahlovo metodo
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5498:1981
angleško : Agricultural food products -- Determination of crude fibre content -- General method
slovensko : Kmetijski pridelki in živilski proizvodi - Določanje vsebnost surove vlaknine - Splošna metoda
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1995
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6541:1981
angleško : Agricultural food products -- Determination of crude fibre content -- Modified Scharrer method
slovensko : Kmetijski pridelki in živilski proizvodi - Določanje vsebnosti surove vlaknine - Modificirana Scharrerjeva metoda
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1995
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12821:2009
angleško : Foodstuffs - Determination of vitamin D by high performance liquid chromatography - Measurement of cholecalciferol (D3) or ergocalciferol (D2)
slovensko : Živila - Določevanje vitamina D s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti - Merjenje holekalciferola (D3) in ergokalciferola (D2)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12822:2014
angleško : Foodstuffs - Determination of vitamin E by high performance liquid chromatography - Measurement of α-, β-, γ- and δ-tocopherol
slovensko : Živila - Določevanje vitamina E s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti - Merjenje α-, β-, γ- in δ-tokoferolov
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12856:1999
angleško : Foodstuffs - Determination of acesulfame-K, aspartame and saccharin - High performance liquid chromatographic method
slovensko : Živila - Določevanje K-acesulfama, aspartama in saharina - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12857:1999
angleško : Foodstuffs - Determination of cyclamate - High performance liquid chromatographic method
slovensko : Živila - Določevanje ciklamata - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13708:2022
angleško : Foodstuffs - Detection of irradiated foodstuff containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
slovensko : Živila - Določevanje obsevanosti živil, ki vsebujejo kristalni sladkor, s spektroskopijo ESR
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13751:2009
angleško : Foodstuffs - Detection of irradiated food using photostimulated luminescence
slovensko : Živila - Detekcija obsevane hrane z uporabo fotostimulativne luminescence
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13783:2001
angleško : Foodstuffs - Detection of irradiated food using Direct Epifluorescent Filter Technique/Aerobic Plate Count (DEFT/APC) - Screening method
slovensko : Živila - Detekcija obsevane hrane z uporabo direktne tehnike epifluoroscentnega filtra/aerobično štetje na plošči (DEFT/APC) - Informativna metoda
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13784:2001
angleško : Foodstuffs - DNA Comet Assay for the detection of irradiated foodstuffs - Screening method
slovensko : Živila - DNA komet analiza za detekcijo obsevane hrane - Informativna metoda
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13804:2013
angleško : Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - General considerations and specific requirements
slovensko : Živila - Določevanje elementov in njihovih kemijskih oblik - Splošna navodila in posebne zahteve
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13805:2014
angleško : Foodstuffs - Determination of trace elements - Pressure digestion
slovensko : Živila - Določevanje elementov v sledovih - Razklop pod tlakom
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13806:2002
angleško : Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of mercury by cold-vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after pressure digestion
slovensko : Živila - Določevanje elementov v sledovih - Določevanje živega srebra z atomsko absorpcijsko spektrometrijo hladnih par po razklopu pod pritiskom
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14083:2003
angleško : Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead, cadmium, chromium and molybdenum by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) after pressure digestion
slovensko : Živila - Določevanje elementov v sledovih - Določevanje svinca, kadmija, cinka, kroma in molibdena z atomsko absorpcijo z grafitno kiveto (GFAAS) po »razklopu pod tlakom
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14084:2003
angleško : Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead, cadmium, zinc, copper and iron by atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion
slovensko : Živila - Določevanje elementov v sledovih - Določevanje svinca, kadmija, cinka, bakra in železa z atomsko absorpcijsko spektrometrijo (AAS) po mikrovalovnem razklopu
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14122:2014
angleško : Foodstuffs - Determination of vitamin B1 by high performance liquid chromatography
slovensko : Živila - Določevanje vitamina B1 s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14123:2007
angleško : Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 and the sum of aflatoxin B1, B2, G1 and G2 in hazelnuts, peanuts, pistachios, figs, and paprika powder - High performance liquid chromatographic method with post-column derivatisation and immunoaffinity column cleanup
slovensko : Živila - Določevanje aflatoksina B1 in vsote aflatoksinov B1, B2, G1 in G2 v arašidih, pistacijah, figah in papriki v prahu - Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti s postkolonsko derivatizacijo in imunoafinitetnim kolonskim čiščenjem
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.080.01 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14148:2003
angleško : Foodstuffs - Determination of vitamin K1 by HPLC
slovensko : Živila – Določevanje vitamina K1 s HPLC
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14152:2014
angleško : Foodstuffs - Determination of vitamin B2 by high performance liquid chromatography
slovensko : Živila - Določevanje vitamina B2 s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.050
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi