ICS: 67.060 - Žita, stročnice in proizvodi iz njih

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 144
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 520:2010
angleško : Cereals and pulses - Determination of the mass of 1000 grains (ISO 520:2010)
slovensko : Žito in stročnice - Določanje mase 1000 zrn (ISO 520:2010)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 712:2009
angleško : Cereals and cereal products - Determination of moisture content - Reference method (ISO 712:2009)
slovensko : Žito in proizvodi iz žita - Določevanje vsebnosti vlage - Referenčna metoda (ISO 712:2009)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2171:2010
angleško : Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration (ISO 2171:2007)
slovensko : Žita, stročnice in stranski proizvodi - Določanje izkoristka pepela po sežiganju (ISO 2171:2007)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3093:2009
angleško : Wheat, rye and their flours, durum wheat and durum wheat semolina - Determination of the falling number according to Hagberg-Perten (ISO 3093:2009)
slovensko : Pšenica, rž in njune moke, pšenica durum in pšenični zdrob durum - Ugotavljanje števila padanja po Hagberg-Pertenu (ISO 3093:2009)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5526:2013
angleško : Cereals, pulses and other food grains - Nomenclature (ISO 5526:2013)
slovensko : Žito, stročnice in druga prehrambna zrna - Nomenklatura (ISO 5526:2013)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060 01.040.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški, francoski in nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5527:2015
angleško : Cereals - Vocabulary (ISO 5527:2015)
slovensko : Žito - Slovar (ISO 5527:2015)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060 01.040.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5529:2010
angleško : Wheat - Determination of the sedimentation index - Zeleny test (ISO 5529:2007)
slovensko : Pšenica - Določanje sedimentacijske vrednosti - Preskus po Zelenyju (ISO 5529:2007)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6540:2021
angleško : Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains) (ISO 6540:2021)
slovensko : Koruza - Določevanje vlage (v zmletih in celih zrnih) (ISO 6540:2021)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6820:1985
angleško : Wheat flour and rye flour -- General guidance on the drafting of bread-making tests
slovensko : Pšenična in ržena moka - Splošno vodilo za načrtovanje poskusne peke kruha
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7301:2011
angleško : Rice - Specification
slovensko : Riž - Specifikacija
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7305:1998
angleško : Milled cereal products -- Determination of fat acidity
slovensko : Žitni mlevski proizvodi - Določevanje maščobne kislosti
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7970:2011
angleško : Wheat (Triticum aestivum L.) - Specification
slovensko : Pšenica (Triticum aestivum L.) - Specifikacija
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7973:2015
angleško : Cereals and milled cereal products - Determination of the viscosity of flour - Method using an amylograph (ISO 7973:1992)
slovensko : Žito in mlevski žitni proizvodi - Določanje viskoznosti moke - Metoda z amilografom (ISO 7973:1992)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8981:1993
angleško : Wheat -- Identification of varieties by electrophoresis
slovensko : Pšenica - Prepoznavanje sort z elektroforezo
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11050:2020
angleško : Wheat flour and durum wheat semolina -- Determination of impurities of animal origin
slovensko : Pšenična moka in pšenični zdrob durum - Določevanje nečistoč živalskega izvora
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11052:2006
angleško : Durum wheat flour and semolina - Determination of yellow pigment content (ISO 11052:1994)
slovensko : Pšenična moka durum in pšenični zdrob durum - Določevanje rumenega pigmenta (ISO 11052:1994)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11085:2015
angleško : Cereals, cereals-based products and animal feeding stuffs - Determination of crude fat and total fat content by the Randall extraction method (ISO 11085:2015)
slovensko : Žito in žitni proizvodi ter krma - Določevanje surove maščobe in skupne vsebnosti maščob z Randallovo ekstrakcijsko metodo (ISO 11085:2015)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 65.120 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11746:2012
angleško : Rice - Determination of biometric characteristics of kernels (ISO 11746:2012)
slovensko : Riž - Ugotavljanje biometričnih lastnosti zrn (ISO 11746:2012)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11747:2012
angleško : Rice - Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking (ISO 11747:2012)
slovensko : Riž - Ugotavljanje odpornosti riževih zrn proti ekstrudiranju po kuhanju (ISO 11747:2012)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12099:2017
angleško : Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products - Guidelines for the application of near infrared spectrometry (ISO 12099:2017)
slovensko : Krma, žito in mlevski proizvodi - Smernice za uporabo bližnje infrardeče spektrometrije (ISO 12099:2017)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14352:2004
angleško : Foodstuffs - Determination of fumonisin B1 and B2 in maize based foods - HPLC method with immunoaffinity column clean up
slovensko : Živila - Določevanje fumonizina B1 in B2 v živilih na osnovi koruze - Metoda HPLC s čiščenjem z imunoafinitetno kolono
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15465:2008
angleško : Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) - General guidelines for instrumental methods measurement of semolina colour
slovensko : Žito in proizvodi iz žita - Pšenična moka durum (T. durum Desf.) - Splošne smernice za določanje barve zdroba z instrumentalnimi metodami
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15585:2008
angleško : Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) - Determination of percentage of mitadine grains and calculation of percentage of vitreous grains
slovensko : Žito in žitni proizvodi - Pšenica durum (T. durum Desf.) - Ugotavljanje odstotka v lisastih zrnih in računanje odstotka zrn steklastega izgleda
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15587:2018
angleško : Cereal and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.),triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.)
slovensko : Žito in žitni proizvodi - Določanje nečistoč v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici durum (Triticum durum Desf.), rži (Secale cereale L.), tritikali (Triticosecale Wittmack spp) in krmnem ječmenu (Hordeum vulgare L.)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15731:2008
angleško : Cereals and cereal products - Common wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of alveograph properties of dough at adapted hydration from commercial or test flours and test milling methodology
slovensko : Žito in žitni proizvodi - Skupna pšenica (Triticum aestivum L.) - Ugotavljanje lastnosti testa z alveografom s prilagojeno hidratacijo za javno uporabo ali preskušanje moke in preskušanje po metodologiji valjanja
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi