ICS: 67.100.01 - Mleko in mlečni proizvodi na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 707:2008
angleško: Milk and milk products - Guidance on sampling (ISO 707:2008)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Navodila za vzorčenje (ISO 707:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5538:2004
angleško: Milk and milk products -- Sampling -- Inspection by attributes
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Vzorčenje - Kontrola značilnosti
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12779:2013
angleško: Lactose - Determination of water content - Karl Fischer method (ISO 12779:2011)
slovensko: Laktoza - Določevanje vode - Metoda po Karlu Fischerju (ISO 12779:2011)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13969:2004
angleško: Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of microbial inhibitor tests (ISO 13969:2003)
slovensko: Mleko in mlečni izdelki - Navodila za standardiziran opis mikrobioloških metod za ugotavljanje zaviralnih snovi (ISO 13969:2003)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14891:2002
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Routine method using combustion according to the Dumas principle (ISO 14891:2002)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje dušika - Rutinska metoda s sežigom po Dumasu (ISO 14891:2002)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18330:2003
angleško: Milk and milk products - Guidelines for the standardized description of immunoassays or receptor assays for the detection of antimicrobial residues (ISO 18330:2003)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Navodila za standardizirani opis za imuno analizo ali receptor analizo za detekcijo antimikrobnih ostankov (ISO 18330:2003
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20541:2008
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate content - Method by enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess reaction (ISO 20541:2008)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov - Metoda z encimsko redukcijo in molekularno absorpcijsko spektrometrijo na osnovi Griessove reakcije (ISO 20541:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22184:2021
angleško: Milk and milk products - Determination of the sugar contents - High performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection method (HPAEC-PAD) (ISO 22184:2021)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določanje vsebnosti sladkorjev - Anionska izmenjevalna kromatografija z visoko ločljivostjo s pulzno amperometrično detekcijo (HPAEC-PAD) (ISO 22184:2021)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 23758:2021
angleško: Guidelines for the validation of qualitative screening methods for the detection of residues of veterinary drugs in milk and milk products (ISO/TS 23758:2021)
slovensko: Smernice za validacijo kvalitativnih presejalnih metod za detekcijo ostankov veterinarskih zdravil v mleku in mlečnih proizvodih (ISO/TS 23758:2021)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 11.220 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6887-5:2020
angleško: Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO 6887-5:2020)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Priprava preskusnih vzorcev, začetna suspenzija in decimalne razredčitve za mikrobiološko preiskavo - 5. del: Specifična pravila za pripravo mleka in mlečnih izdelkov (ISO 6887-5:2020)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14673-1:2004
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry (ISO 14673-1:2004)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov in nitritov - 1. del: Metoda z uporabo redukcije s kadmijem in spektrometrijo (ISO 14673-1:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14673-2:2004
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 2: Method using segmented flow analysis (Routine method) (ISO 14673-2:2004)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov in nitritov - 2. del: Metoda z uporabo segmentne pretočne analize (rutinska metoda) (ISO 14673-2:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14673-3:2004
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 3: Method using cadmium reduction and flow injection analysis with in-line dialysis (Routine method) (ISO 14673-3:2004)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov in nitritov - 3. del: Metoda z uporabo redukcije s kadmijem in pretočno analizo z in-line dializo (ISO 14673-3:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 707:1997
angleško: Milk and milk products - Guidance on sampling (ISO 707:1997)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Navodila za vzorčenje
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1999
Razveljavitev: 01-jan-2009
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5538:1987
angleško: Milk and milk products -- Sampling -- Inspection by attributes
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Vzorčenje - Nadzor po značilnostih
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6785:2007
angleško: Milk and milk products - Detection of Salmonella spp. (ISO 6785:2001)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Ugotavljanje prisotnosti vrst Salmonella (ISO 6785:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01 07.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2007
Razveljavitev: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8197:1988
angleško: Milk and milk products -- Sampling -- Inspection by variables
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Vzorčenje - Nadzor s spremenljivkami
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8261:2001
angleško: Milk and milk products - General guidance for the preparation of test samples, initial suspensions and decimal dilutions for microbiological examination (ISO 8261:2001)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Splošno navodilo za pripravo preskusnih vzorcev, začetnih suspenzij in decimalnih redčenj za mikrobiološke preiskave (ISO 8261:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01 07.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2001
Razveljavitev: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14673-1:2001
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry (ISO 14673-1:2001)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov in nitritov - 1. del: Spektrometrijska metoda po redukciji s kadmijem (ISO 14673-1:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14673-2:2001
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 2: Method using segmented flow analysis (Routine method) (ISO 14673-2:2001)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov in nitritov - 2. del: Metoda segmentne pretočne analize (rutinska metoda) (ISO 14673-2:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14673-3:2001
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 3: Method using cadmium reduction and flow injection analysis with in-line dialysis (Routine method) (ISO 14673-3:2001)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov in nitritov - 3. del: Metoda uporabe redukcije s kadmijem in pretočna tehnika z dializo (rutinska metoda) (ISO 14673-3:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14673-1:2001/AC:2002
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry (ISO 14673-1:2001)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov in nitritov - 1. del: Spektrometrijska metoda po redukciji s kadmijem (ISO 14673-1:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14673-2:2001/AC:2002
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 2: Method using segmented flow analysis (Routine method) (ISO 14673-2:2001)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov in nitritov - 2. del: Metoda segmentne pretočne analize (rutinska metoda) (ISO 14673-2:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14673-3:2001/AC:2002
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 3: Method using cadmium reduction and flow injection analysis with in-line dialysis (Routine method) (ISO 14673-3:2001)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje nitratov in nitritov - 3. del: Metoda uporabe redukcije s kadmijem in pretočna tehnika z dializo (rutinska metoda) (ISO 14673-3:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi