ICS: 67.100.10 - Mleko in predelani mlečni proizvodi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 52
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1211:2010
angleško: Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1211:2010)
slovensko: Mleko - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 1211:2010)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1736:2008
angleško: Dried milk and dried milk products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1736:2008)
slovensko: Mleko v prahu in suhi mlečni proizvodi - Določevanje maščob - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 1736:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1737:2008
angleško: Evaporated milk and sweetened condensed milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1737:2008)
slovensko: Zgoščeno mleko in sladkano kondenzirano mleko - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 1737:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2450:2008
angleško: Cream - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 2450:2008)
slovensko: Smetana - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 2450:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3356:2009
angleško: Milk -- Determination of alkaline phosphatase
slovensko: Mleko - Določevanje alkalne fosfataze
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5536:2013
angleško: Milk fat products - Determination of water content - Karl Fischer method (ISO 5536:2009)
slovensko: Proizvodi na osnovi mlečnih maščob - Določevanje vode - Metoda po Karlu Fischerju (ISO 5536:2009)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5537:2004
angleško: Dried milk - Determination of moisture content (Reference method) (ISO 5537:2004)
slovensko: Mleko v prahu – Določevanje vlage (referenčna metoda) (ISO 5537:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5764:2009
angleško: Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method (Reference method) (ISO 5764:2009)
slovensko: Mleko - Določevanje ledišča - Metoda Thermistor cryoscope (referenčna metoda) (ISO 5764:2009)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7208:2008
angleško: Skimmed milk, whey and buttermilk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 7208:2008)
slovensko: Posneto mleko, sirotka in pinjenec - Določevanje maščobe - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 7208:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8069:2007
angleško: Dried milk - Determination of content of lactic acid and lactates (ISO 8069:2005)
slovensko: Mleko v prahu - Določevanje vsebnosti mlečne kisline in laktatov (ISO 8069:2005)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14501:2021
angleško: Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography (ISO 14501:2021)
slovensko: Mleko in mleko v prahu - Določevanje vsebnosti aflatoksina M1 - Čiščenje z imunoafinitetno kromatografijo in določevanje s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO 14501:2021)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14637:2006
angleško: Milk - Determination of urea content - Enzymatic method using difference in pH (Reference method) (ISO 14637:2004)
slovensko: Mleko - Določevanje sečnine - Enzimska metoda na podlagi sprememb v pH (referenčna metoda) (ISO 14637:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14675:2003
angleško: Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of competitive enzyme immunoassays - Determination of aflatoxin M1 content (ISO 14675:2003)
slovensko: Mleko in mlečni izdelki - Vodila za standardiziran opis encimsko-imunoloških preskusov - Določitev aflatoxina M1 (ISO 14675:2003)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15151:2020
angleško: Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals - Determination of minerals and trace elements - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) method (ISO 15151:2018)
slovensko: Mleko, mlečni proizvodi, hrana za dojenčke in prehranska dopolnila za odrasle - Določevanje mineralov in elementov v sledovih - Atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) (ISO 15151:2018)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.050 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16297:2020
angleško: Milk - Bacterial count - Protocol for the evaluation of alternative methods (ISO 16297:2020)
slovensko: Mleko - Število bakterij - Protokol za vrednotenje alternativnih metod (ISO 16297:2020)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16958:2020
angleško: Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals - Determination of fatty acids composition - Capillary gas chromatographic method (ISO 16958:2015)
slovensko: Mleko, mlečni proizvodi, hrana za dojenčke in prehranska dopolnila za odrasle - Določevanje sestave maščobnih kislin - Kapilarna plinska kromatografija (ISO 16958:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17678:2019
angleško: Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (ISO 17678:2019)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določanje čistosti mlečne maščobe s plinsko kromatografsko analizo trigliceridov (referenčna metoda) (ISO 17678:2019)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 71.040.50 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21187:2021
angleško: Milk - Quantitative determination of microbiological quality - Guidance for establishing and verifying a conversion relationship between results of an alternative method and anchor method results (ISO 21187:2021)
slovensko: Mleko - Kvantitativno določanje bakteriološke kakovosti - Navodilo za ugotavljanje in preverjanje konverzijske povezave med rezultati alternativne metode in rezultati uveljavljene metode (ISO 21187:2021)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21424:2020
angleško: Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals - Determination of minerals and trace elements - Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) method (ISO 21424:2018)
slovensko: Mleko, mlečni proizvodi, hrana za dojenčke in prehranska dopolnila za odrasle - Določevanje mineralov in elementov v sledovih - Masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) (ISO 21424:2018)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.050 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22160:2007
angleško: Milk and milk-based drinks - Determination of alkaline phosphatase activity - Enzymatic photo-activated system (EPAS) method (ISO 22160:2007)
slovensko: Mleko in pijače na osnovi mleka – Določevanje aktivnosti alkalne fosfataze - Metoda EPAS (Enzymatic photo-activated system) (ISO 22160:2007)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8968-1:2014
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation (ISO 8968-1:2014)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje vsebnosti dušika - 1. del: Metoda po Kjeldahlu in izračun surovih beljakovin (ISO 8968-1:2014)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8968-3:2007
angleško: Milk - Determination of nitrogen content - Part 3: Block-digestion method (Semi-micro rapid routine method) (ISO 8968-3:2004)
slovensko: Mleko - Določevanje dušika - 3. del: Metoda razkroja v električnem bloku (polmikro hitra rutinska metoda) (ISO 8968-3:2004)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8968-4:2016
angleško: Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 4: Determination of protein and non-protein nitrogen content and true protein content calculation (Reference method) (ISO 8968-4:2016)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje vsebnosti dušika - 4. del: Določevanje vsebnosti beljakovinskega in nebeljakovinskega dušika ter izračun dejanske vsebnosti beljakovin (referenčna metoda) (ISO 8968-4:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11816-1:2013
angleško: Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity - Part 1: Fluorimetric method for milk and milk-based drinks (ISO 11816-1:2013)
slovensko: Mleko in mlečni proizvodi - Določevanje aktivnosti alkalne fosfataze - 1. del: Fluorimetrijska metoda za mleko in pijače na osnovi mleka (ISO 11816-1:2013)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13366-1:2008
angleško: Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1: Microscopic method (Reference method) (ISO 13366-1:2008)
slovensko: Mleko - Ugotavljanje števila somatskih celic - 1. del: Mikroskopska metoda (Referenčna metoda) (ISO 13366-1:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi