ICS: 67.120.10 - Meso in mesni proizvodi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 936:1998
angleško: Meat and meat products -- Determination of total ash
slovensko: Meso in mesni izdelki – Določevanje celotnega pepela
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 937:1978
angleško: Meat and meat products -- Determination of nitrogen content (Reference method)
slovensko: Meso in mesni proizvodi - Določanje vsebnosti dušika (referenčna metoda)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1442:1997
angleško: Meat and meat products -- Determination of moisture content (Reference method)
slovensko: Meso in mesni izdelki - Določevanje vlage (Referenčna metoda)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1443:1973
angleško: Meat and meat products -- Determination of total fat content
slovensko: Meso in mesni izdelki - Določevanje celotne maščobe
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2917:1999
angleško: Meat and meat products -- Measurement of pH -- Reference method
slovensko: Meso in mesni proizvodi - Merjenje pH - Referenčna metoda
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3496:1994
angleško: Meat and meat products -- Determination of hydroxyproline content
slovensko: Meso in mesni proizvodi - Določanje vsebnosti hidroksiprolina
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5554:1978
angleško: Meat products -- Determination of starch content (Reference method)
slovensko: Mesni proizvodi - Določanje vsebnosti škroba
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13720:2010
angleško: Meat and meat products - Enumeration of presumptive Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010)
slovensko: Meso in mesni proizvodi - Štetje domnevno prisotnih Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17251:2020
angleško: Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in pork meat and derived products by IAC clean-up and HPLC-FLD
slovensko: Živila - Določevanje ohratoksina A v svinjskem mesu in predelanih proizvodih z IAC-čiščenjem in tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti s fluorescenčno detekcijo (HPLC-FLD)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6887-2:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products (ISO 6887-2:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Priprava preskusnih vzorcev, osnovne suspenzije in decimalnih razredčin za mikrobiološko preiskavo - 2. del: Posebna pravila za pripravo mesa in mesnih izdelkov (ISO 6887-2:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12014-3:2005
angleško: Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 3: Spectrometric determination of nitrate and nitrite content of meat products after enzymatic reduction of nitrate to nitrite
slovensko: Živila - Določevanje nitratov in/ali nitritov - 3. del: Spektrometrijsko določevanje nitratov in nitritov v mesnih proizvodih po encimski redukciji nitratov v nitrite
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12014-4:2005
angleško: Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 4: Ion-exchange chromatographic (IC) method for the determination of nitrate and nitrite content of meat products
slovensko: Živila – Določevanje nitratov in/ali nitritov - 4. del: Metoda ionske izmenjalne kromatografije za določevanje nitratov in nitritov v mesnih proizvodih
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15634-2:2019
angleško: Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
slovensko: Živila - Odkrivanje prisotnosti alergenov v živilih z molekularno biološkimi metodami - 2. del: Zelena (Apium graveolens) - Odkrivanje specifičnega niza DNK v obarjenih klobasah s PCR v realnem času
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15634-5:2016
angleško: Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
slovensko: Živila - Odkrivanje prisotnosti alergenov v živilih z metodami molekularne biologije - 5. del: Gorčica (Sinapis alba) in soja (Glycine max) - Kvalitativno odkrivanje specifičnega niza DNK v obarjenih klobasah s PCR v realnem času
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.10 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2917:1974
angleško: Meat and meat products -- Measurement of pH (Reference method)
slovensko: Meso in mesni proizvodi - Merjenje pH (referenčna metoda)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1995
Razveljavitev: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12014-3:1998
angleško: Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 3: Spectrometric determination of nitrate and nitrite content of meat products after enzymatic reduction of nitrate to nitrite
slovensko: Živila - Določevanje vsebnosti nitratov in/ali nitritov - 3. del: Spektrometrijsko določevanje vsebnosti nitratov in nitritov v mesnih proizvodih po encimski redukciji nitratov v nitrite
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1999
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12014-4:1998
angleško: Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 4: Ion-exchange chromatographic (IC) method for the determination of nitrate and nitrite content of meat products
slovensko: Živila - Določevanje vsebnosti nitratov in/ali nitritov - 4. del: Metoda ionske izmenjalne kromatografije za določevanje vsebnosti nitratov in nitritov v mesnih proizvodih
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1999
Razveljavitev: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi