ICS: 67.120.30 - Ribe in ribji proizvodi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 23 od 23


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7088:2005
angleško: Fish-meal - Vocabulary (ISO 7088:1981)
slovensko: Ribja moka - Slovar (ISO 7088:1981)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 01.040.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14176:2017
angleško: Foodstuffs - Determination of domoic acid in raw shellfish, raw finfish and cooked mussels by RP-HPLC using UV detection
slovensko: Živila - Določevanje domojske kisline v surovih lupinarjih in plavutonožcih ter kuhanih školjkah z uporabo RP-HPLC in ultravijolično (UV) detekcijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14332:2004
angleško: Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of arsenic in seafood by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) after microwave digestion
slovensko: Živila - Določevanje elementov v sledovih - Določevanje arzena v morskih sadežih z metodo atomske absorpcijske spektrometrije z grafitno kiveto po mikrovalovnem razklopu
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14526:2017
angleško: Foodstuffs - Determination of saxitoxin-group toxins in shellfish - HPLC method using pre-column derivatization with peroxide or periodate oxidation
slovensko: Živila - Določevanje toksinov iz skupine saksitoksina v školjkah - Metoda HPLC z uporabo predkolonske derivatizacije s peroksidno ali perjodatno oksidacijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16204:2012
angleško: Foodstuffs - Determination of lipophilic algal toxins (okadaic acid group toxins, yessotoxins, azaspiracids, pectenotoxins) in shellfish and shellfish products by LC-MS/MS
slovensko: Živila - Določevanje lipofilnih toksinov alg (skupina toksinov okadaične kisline, jesotoksini, azaspiracidi, pektenotoksini) v školjkah in njihovih proizvodih z uporabo LC-MS/MS (tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16801:2016
angleško: Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of methylmercury in foodstuffs of marine origin by isotope dilution GC-ICP-MS
slovensko: Živila - Določevanje elementov in njihovih kemijskih oblik - Določevanje metil živega srebra v živilih morskega izvora z izotopnim razredčenjem GC-ICP-MS
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16802:2016
angleško: Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of inorganic arsenic in foodstuffs of marine and plant origin by anion-exchange HPLC-ICP-MS
slovensko: Živila - Določevanje elementov in njihovih kemijskih oblik - Določevanje anorganskega arzena v živilih morskega in rastlinskega izvora z anionsko izmenjavo HPLC-ICP-MS
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 67.060 67.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17099:2020
angleško: Information technology - Fishery and aquaculture products - Requirements for labelling of distribution units and pallets in the trade of fishery and aquaculture products
slovensko: Informacijska tehnologija - Ribolov in proizvodi iz ribogojstva - Zahteve za označevanje na distribucijskih enotah in paletah za trgovino z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 67.120.30 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17266:2019
angleško: Foodstuffs - Determination elements and their chemical species - Determination of organomercury in seafood by elemental mercury analysis
slovensko: Živila - Določevanje elementov in njihovih kemijskih oblik - Določevanje organskih živosrebrovih spojin v morski hrani z analizo elementarnega živega srebra
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17303:2019
angleško: Foodstuffs - DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments
slovensko: Živila - Črtno kodiranje DNK rib in ribjih proizvodov z uporabo segmentov genov, ki nosijo zapis za mitohondrijski citokrom b in citokrom c oksidaze I
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19343:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Detection and quantification of histamine in fish and fishery products - HPLC method (ISO 19343:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Odkrivanje prisotnosti in kvantifikacija histamina v ribah in ribjih proizvodih - Metoda HPLC (ISO 19343:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6887-3:2017
angleško: Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products (ISO 6887-3:2017)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Priprava preskusnih vzorcev, osnovne suspenzije in decimalnih razredčin za mikrobiološko preiskavo - 3. del: Posebna pravila za pripravo rib in ribjih izdelkov (ISO 6887-3:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16233-1:2011
angleško: Foodstuffs - HPLC method for the determination of xanthophylls in fish flesh - Part 1: Determination of astaxanthin and canthaxanthin
slovensko: Živila - Metoda HPCL za določevanje ksantofilov v ribjem mesu - 1. del: Določevanje astaksantina in kantaksantina
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 67.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16233-2:2011
angleško: Foodstuffs - HPLC method for the determination of xanthophylls in fish flesh - Part 2: Identification of the enantiomer ratio of astaxanthin
slovensko: Živila - Metoda HPCL za določevanje ksantofilov v ribjem mesu - 2. del: Določanje razmerja enantiomer astaksantina
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.050 67.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23036-1:2021
angleško: Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method (ISO 23036-1:2021)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Metode ugotavljanja prisotnosti ličink Anisakidae L3 v ribah in ribjih proizvodih – 1. del: Metoda UV-kompresije (ISO 23036-1:2021)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23036-2:2021
angleško: Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 2: Artificial digestion method (ISO 23036-2:2021)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Metode ugotavljanja prisotnosti ličink Anisakidae L3 v ribah in ribjih proizvodih – 2. del: Metoda umetne prebave (ISO 23036-2:2021)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6887-3:2017/A1:2020
angleško: Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products - Amendment 1: Sample preparation for raw marine gastropods (ISO 6887-3:2017/Amd 1:2020)
slovensko: Mikrobiologija v prehranski verigi - Priprava preskusnih vzorcev, osnovne suspenzije in decimalnih razredčin za mikrobiološko preiskavo - 3. del: Posebna pravila za pripravo rib in ribjih izdelkov - Dopolnilo A1: Priprava vzorcev surovih morskih polžev (ISO 6887-3:2017/Amd 1:2020)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30 07.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14176:2003
angleško: Foodstuffs - Determination of domoic acid in mussels by HPLC
slovensko: Živila – Določevanje domojske kisline v školjkah s HPLC
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2004
Razveljavitev: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 14194:2002
angleško: Foodstuffs - Determination of saxitoxin and dc-saxitoxin in mussels - HPLC method using post column derivatisation
slovensko: Živila - Določevanje saksitoksina in dc-saksitoksina v školjkah - Metoda HPLC z uporabo postkolonske derivatizacije
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14524:2004
angleško: Foodstuffs - Determination of okadaic acid in mussels - HPLC method with solid phase extraction clean-up, derivatization and fluorimetric detection
slovensko: Živila - Določevanje okadojske kisline v školjkah - Metoda HPLC s čiščenjem z ekstrakcijo na trdni fazi, derivatizacijo in fluorometrijsko določitvijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2005
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14526:2004
angleško: Foodstuffs - Determination of saxitoxin and dc-saxitoxin in mussels - HPLC method using pre-column derivatization with peroxide or periodate oxidation
slovensko: Živila - Določevanje saksitoksina in dc-saksitoksina v školjkah - Metoda HPLC z uporabo predkolonske derivatizacije s peroksidno ali perjodatno oksidacijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2005
Razveljavitev: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 14659:2003
angleško: Traceability of fishery products - Specification of the information to be recorded in farmed fish distribution chains
slovensko: Traceability of fishery products - Specification of the information to be recorded in farmed fish distribution chains
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.120.30 65.150
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2004
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 14660:2003
angleško: Traceability of fishery products - Specification on the information to be recorded in captured fish distribution chains
slovensko: Traceability of fishery products - Specification on the information to be recorded in captured fish distribution chains
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.120.30 65.150
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2004
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi