ICS: 67.140.20 - Kava in kavni nadomestki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 40
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1446:2001
angleško : Green coffee -- Determination of water content -- Basic reference method
slovensko : Surova kava - Določevanje vode - Osnovna referenčna metoda
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3509:2005
angleško : Coffee and coffee products -- Vocabulary
slovensko : Kava in proizvodi iz kave - Slovar
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20 01.040.67
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3726:1983
angleško : Instant coffee -- Determination of loss in mass at 70 degrees C under reduced pressure
slovensko : Instant kava - Določanje izgube mase pri 70 °C
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4072:1982
angleško : Green coffee in bags -- Sampling
slovensko : Surova kava v vrečah - Vzorčenje
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4149:2005
angleško : Green coffee -- Olfactory and visual examination and determination of foreign matter and defects
slovensko : Surova kava - Ugotavljanje vonja in videza ter določanje tujih primesi in napak
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4150:2011
angleško : Green coffee or raw coffee -- Size analysis -- Manual and machine sieving
slovensko : Surova kava - Analiza velikosti - Ročno in strojno sejanje
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6667:1985
angleško : Green coffee -- Determination of proportion of insect-damaged beans
slovensko : Surova kava - Ugotavljanje dela zrn, poškodovanih z insekti
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6668:2008
angleško : Green coffee -- Preparation of samples for use in sensory analysis
slovensko : Surova kava - Priprava vzorcev za senzorično preiskavo
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6670:2002
angleško : Instant coffee -- Sampling method for bulk units with liners
slovensko : Instant kava - Metoda vzorčenja za razsuti tovor
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6673:2003
angleško : Green coffee -- Determination of loss in mass at 105 degrees C
slovensko : Surova kava - Določanje izgube mase pri 105 °C
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8455:2011
angleško : Green coffee - Guidelines for storage and transport
slovensko : Surova kava v vrečah - Navodilo za skladiščenje in prevoz
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8460:1987
angleško : Instant coffee -- Determination of free-flow and compacted bulk densities
slovensko : Instant kava - Ugotavljanje prostorninske mase s standardiziranima instrumentoma kot podatek pri prodaji instant kave v napolnjenih zabojnikih
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9116:2004
angleško : Green coffee -- Guidelines on methods of specification
slovensko : Surova kava - Smernice za metode označevanja
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10470:2004
angleško : Green coffee -- Defect reference chart
slovensko : Surova kava - Prikaz primesi in zrn z napako
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11292:1995
angleško : Instant coffee -- Determination of free and total carbohydrate contents -- Method using high-performance anion-exchange chromatography
slovensko : Instant kava – Določevanje prostih in celotnih ogljikovih hidratov - Metoda uporabe visoko ločljive anionske izmenjevalne kromatografije
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11294:1994
angleško : Roasted ground coffee -- Determination of moisture content -- Method by determination of loss in mass at 103 degrees C (Routine method)
slovensko : Pražena mleta kava - Ugotavljanje vsebnosti vlage - Metoda določanja izgube mase pri 103 °C (Rutinska metoda)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11817:1994
angleško : Roasted ground coffee -- Determination of moisture content -- Karl Fischer method (Reference method)
slovensko : Pražena mleta kava - Ugotavljanje vsebnosti vlage - Karl Fisherjeva metoda (referenčna metoda)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14132:2009
angleško : Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee - HPLC method with immunoaffinity column clean-up
slovensko : Živila - Določevanje ohratoksina A v ječmenu in praženi kavi - Metoda HPLC z imunoafinitetnim kolonskim čiščenjem
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16620:2015
angleško : Food analysis - Determination of furan in coffee and coffee products by headspace gas chromatography and mass spectrometry (HS GC-MS)
slovensko : Analize živil - Določevanje furana v kavi in proizvodih iz kave s "headspace" plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo (HS GC-MS)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18862:2019
angleško : Coffee and coffee products - Determination of acrylamide - Methods using HPLC-MS/MS and GC-MS after derivatization (ISO 18862:2016)
slovensko : Kava in proizvodi iz kave - Določevanje akrilamida - Metode z uporabo HPLC-MS/MS in GC-MS po derivatizaciji (ISO 18862:2016)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20481:2008
angleško : Coffee and coffee products -- Determination of the caffeine content using high performance liquid chromatography (HPLC) -- Reference method
slovensko : Kava in proizvodi iz kave - Določevanje kofeina z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (HPLC) - Referenčna metoda
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1446:1978
angleško : Green coffee -- Determination of moisture content (Basic reference method)
slovensko : Surova kava - Določanje vsebnosti vlage (osnovna referenčna metoda)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1447:1978
angleško : Green coffee -- Determination of moisture content (Routine method)
slovensko : Surova kava - Določanje vsebnosti vlage (rutinska metoda)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3509:1989
angleško : Coffee and its products -- Vocabulary
slovensko : Kava in proizvodi iz kave - Slovar
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20 01.040.67
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-May-2011
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4052:1983
angleško : Coffee -- Determination of caffeine content (Reference method)
slovensko : Kava - Ugotavljanje vsebnosti kofeina (referenčna metoda)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi