ICS: 67.180.20 - Škrob in izdelki iz njega

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1185:1994
angleško: Starches and derived products - Determination of sulfur dioxide content - Acidimetric method (ISO 5379:1983 modified)
slovensko: Škrob in škrobni derivati - Določevanje žveplovega dioksida - Acidimetrijska metoda (ISO 5379:1983, spremenjen)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1666:1997
angleško: Starch - Determination of moisture content - Oven-drying methods (ISO 1666:1996)
slovensko: Škrob - Določevanje vlage - Metode sušenja v sušilni peči (ISO 1666:1996)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1741:1994
angleško: Dextrose - Determination of loss in mass on drying - Vacuum oven method (ISO 1741:1980)
slovensko: Dekstroza - Določevanje izgube mase pri sušenju - Metoda sušenja v vakuumski sušilni peči (ISO 1741:1980)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3188:1994
angleško: Starches and derived products - Determination of nitrogen content by the Kjeldahl method - Titrimetric method (ISO 3188:1978)
slovensko: Škrobi in škrobni derivati - Določevanje dušika po Kjeldahlovi metodi - Titrimetrijska metoda (ISO 3188:1978)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3593:1994
angleško: Starch - Determination of ash (ISO 3593:1981)
slovensko: Škrob - Določevanje pepela (ISO 3593:1981)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3946:1994
angleško: Starches and derived products - Determination of total phosphorus content - Spectrophotometric method (ISO 3946:1982)
slovensko: Škrobi in škrobni derivati - Določevanje celotnega fosforja - Spektrofotometrijska metoda (ISO 3946:1982)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3947:1994
angleško: Starches, native or modified - Determination of total fat content (ISO 3947:1977)
slovensko: Škrobi, nativni ali modificirani - Določevanje celotnih maščob (ISO 3947:1977)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5377:1994
angleško: Starch hydrolysis products - Determination of reducing power and dextrose equivalent - Lane and Eynon constant titre method (ISO 5377:1981)
slovensko: Škrobni hidrolizati - Določevanje redukcijske moči in dekstroznega ekvivalenta - Titrimetrijska metoda po Lanu in Eynonu
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5378:1994
angleško: Starches and derived products - Determination of nitrogen content by the Kjeldahl method - Spectrophotometric method (ISO 5378:1978)
slovensko: Škrobi in škrobni derivati - Določevanje dušika po Kjeldahlovi metodi - Spektrofotometrijska metoda (ISO 5378:1978)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5381:1994
angleško: Starch hydrolysis products - Determination of water content - Modified Karl Fischer method (ISO 5381:1983)
slovensko: Škrobni hidrolizati - Določevanje vode - Prirejena Karl Fisherjeva metoda (ISO 5381:1983)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5809:1994
angleško: Starches and derived products - Determination of sulphated ash
slovensko: Škrob in škrobni derivati - Določevanje sulfatnega pepela
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5810:1994
angleško: Starches and derived products - Determination of chloride content - Potentiometric method
slovensko: Škrob in škrobni derivati - Določevanje klorida - Potenciometrijska metoda
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10504:2015
angleško: Starch derivatives - Determination of the composition of glucose syrups, fructose syrups and hydrogenated glucose syrups - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 10504:2013)
slovensko: Škrobni derivati - Določevanje sestave glukoznih, fruktoznih in hidrogeniranih glukoznih sirupov - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (ISO 10504:2013)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10520:1998
angleško: Native starch - Determination of starch content - Ewers polarimetric method (ISO 10520:1997)
slovensko: Nativni škrob - Določevanje vsebnosti škroba - Polarimetrijska metoda po Ewersu (ISO 10520:1997)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11213:1995
angleško: Modified starch - Determination of acetyl content - Enzymatic method (ISO 11213:1995)
slovensko: Modificiran škrob - Določevanje acetilnih skupin - Encimatska metoda (ISO 11213:1995)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11214:1996
angleško: Modified starch - Determination of carboxyl group content of oxidized starch (ISO 11214:1996)
slovensko: Modificiran škrob - Določevanje karboksilnih skupin v oksidiranem škrobu (ISO 11214:1996)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11215:1998
angleško: Modified starch - Determination of adipic acid content of acetylated di-starch adipates - Gas-chromatographic method (IS0 11215:1998)
slovensko: Modificiran škrob - Določevanje vsebnosti adipinske kisline v acetiliranih di-škrob adipatih - Plinskokromatografska metoda (ISO 11215:1998)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11216:1998
angleško: Modified starch - Determination of content of carboxymethyl groups in carboxymethyl starch (ISO 11216:1998)
slovensko: Modificiran škrob - Določevanje vsebnosti karboksimetilnih skupin v karboksimetil škrobu (ISO 11216:1998)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11543:2002
angleško: Modified starch - Determination of hydroxypropyl content - Method using proton Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectrometry (ISO 11543:2000)
slovensko: Modificiran škrob - Določevanje hidroksipropil skupin - Spektrometrijska metoda uporabe proton nuklearne magnetne resonance (NMR) (ISO 11543:2000)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11212-1:1997
angleško: Starch and derived products - Heavy metals content - Part 1: Determination of arsenic content by atomic absorption spectrometry (ISO 11212-1:1997)
slovensko: Škrob in škrobni derivati - Delež težkih kovin - 1. del: Določevanje arzena z atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ISO 11212-1:1997)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11212-2:1997
angleško: Starch and derived products - Heavy metals content - Part 2: Determination of mercury content by atomic absorption spectrometry (ISO 11212-2:1997)
slovensko: Škrob in derivati škroba - Delež težkih kovin - 2. del: Določevanje živega srebra z atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ISO 11212-2:1997)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11212-3:1997
angleško: Starch and derived products - Heavy metals content - Part 3: Determination of lead content by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization (ISO 11212-3:1997)
slovensko: Škrob in derivati škroba - Delež težkih kovin - 3. del: Določevanje svinca po metodi atomske absorpcijske spektrometrije z elektrotermijsko atomizacijo (ISO 11212-3:1997)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11212-4:1997
angleško: Starch and derived products - Heavy metals content - Part 4: Determination of cadmium content by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization (ISO 11212-4:1997)
slovensko: Škrob in škrobni derivati - Delež težkih kovin - 4. del: Določevanje kadmija po metodi atomske absorpcijske spektrometrije z elektrotermijsko atomizacijo (ISO 11212-4:1997)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10504:2000
angleško: Starch derivative - Determination of the composition of glucose syrups, fructose syrups and hydrogenated glucose syrups - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 10504:1998)
slovensko: Škrobni derivati - Določevanje sestave glukoznih, fruktoznih in hidrogeniranih glukoznih sirupov - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (ISO 10504:1998)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.180.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2001
Razveljavitev: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi