ICS: 67.200.20 - Oljnice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 658:2002
angleško: Oilseeds - Determination of content of impurities (ISO 658:2002)
slovensko: Oljnice - Določevanje nečistoč (ISO 658:2002)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 659:2009
angleško: Oilseeds - Determination of oil content (Reference method) (ISO 659:2009)
slovensko: Oljna semena - Določevanje olja (referenčna metoda) (ISO 659:2009)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 664:2008
angleško: Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample (ISO 664:2008)
slovensko: Oljnice - Zmanjšanje laboratorijskega vzorca na preskusni vzorec (ISO 664:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 665:2020
angleško: Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (ISO 665:2020)
slovensko: Oljnice - Določevanje vlage in hlapnih snovi (ISO 665:2020)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 729:1988
angleško: Oilseeds -- Determination of acidity of oils
slovensko: Oljnice - Določanje kislosti olja
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 734:2015
angleško: Oilseed meals - Determination of oil content - Extraction method with hexane (or light petroleum) (ISO 734:2015)
slovensko: Ostanki tropin - Določevanje olja - 1. del: Metoda ekstrakcije s heksanom (ali petroletrom) (ISO 734:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8892:1995
angleško: Oilseed residues - Determination of total residual hexane (ISO 8892:1987)
slovensko: Ostanki oljnih semen - Določevanje skupnega ostanka heksana (ISO 8892:1987)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9167:2019
angleško: Rapeseed and rapeseed meals - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 9167:2019)
slovensko: Seme in obroki oljne repice - Določevanje glukozinolatov - Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO 9167:2019)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 71.040.50 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9289:1995
angleško: Oilseed residues - Determination of free residual hexane (ISO 9289:1991)
slovensko: Ostanki oljnih semen - Določevanje ostanka prostega heksana (ISO 9289:1991)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10519:2015
angleško: Rapeseed - Determination of chlorophyll content - Spectrometric method (ISO 10519:2015)
slovensko: Seme oljne repice - Določevanje klorofila - Spektrometrijska metoda (ISO 10519:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10565:1998
angleško: Oilseeds - Simultaneous determination of oil and water contents - Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry (ISO 10565:1998)
slovensko: Oljna semena - Simultano določevanje olja in vode - Spektrometrijska metoda z uporabo pulzne jedrske magnetne resonance (ISO 10565:1998)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14244:2016
angleško: Oilseed meals - Determination of soluble proteins in potassium hydroxide solution (ISO 14244:2014)
slovensko: Obroki iz oljnic - Določevanje v raztopini kalijevega hidroksida topnih proteinov (ISO 14244:2014)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17059:2019
angleško: Oilseeds - Extraction of oil and preparation of methyl esters of triglyceride fatty acids for analysis by gas chromatography (Rapid method) (ISO 17059:2019)
slovensko: Oljnice - Ekstrakcija olja in priprava metilnih estrov iz trigliceridnih maščobnih kislin za analizo s plinsko kromatografijo (hitra metoda) (ISO 17059:2019)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21294:2017
angleško: Oilseeds - Manual or automatic discontinuous sampling (ISO 21294:2017)
slovensko: Oljnice - Ročno ali avtomatsko občasno vzorčenje (ISO 21294:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22630:2015
angleško: Oilseed meals - Determination of oil content - Rapid extraction method (ISO 22630:2015)
slovensko: Obroki iz oljnic - Določevanje olja - Metoda hitre ekstrakcije (ISO 22630:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16634-1:2008
angleško: Food products - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content - Part 1: Oilseeds and animal feeding stuffs (ISO 16634-1:2008)
slovensko: Živila - Določevanje skupnega dušika s sežigom po Dumasu in izračunom deleža surovih beljakovin - 1. del: Oljna semena in krma (ISO 16634-1:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20 65.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 542:1990
angleško: Oilseeds -- Sampling
slovensko: Oljnice - Vzorčenje
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-okt-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 542:1995
angleško: Oilseeds - Sampling (ISO 542:1990)
slovensko: Oljnice - Vzorčenje (ISO 542:1990)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-1996
Razveljavitev: 01-nov-2017
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 658:1988
angleško: Oilseeds -- Determination of impurities content
slovensko: Oljnice - Določanje vsebnosti nečistoč
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-okt-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 659:1988
angleško: Oilseeds -- Determination of hexane extract (or light petroleum extract), called "oil content"
slovensko: Oljnice - Določanje heksanskega (ali petroleterskega) ekstrakta, imenovanega "vsebnost olja"
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-sep-2001
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 659:1998
angleško: Oilseeds - Determination of oil content (Reference method) (ISO 659:1998)
slovensko: Oljna semena - Določevanje olja (Referenčna metoda) (ISO 659:1998)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1998
Razveljavitev: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 664:1990
angleško: Oilseeds -- Reduction of laboratory sample to test sample
slovensko: Oljnice - Zmanjšanje laboratorijskega vzorca na preskusni vzorec
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-okt-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 664:1995
angleško: Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample (ISO 664:1990)
slovensko: Oljnice - Zmanjšanje laboratorijskega vzorca na preskusni vzorec (ISO 664:1990)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-1996
Razveljavitev: 01-sep-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 665:1977
angleško: Oilseeds -- Determination of moisture and volatile matter content
slovensko: Oljnice - Določanje vsebnosti vlage in hlapnih snovi
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-okt-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 665:2000
angleško: Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (ISO 665:2000)
slovensko: Oljnice - Določevanje vlage in hlapnih snovi (ISO 665:2000)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi