ICS: 67.200.20 - Oljnice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 40
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 658:2002
angleško : Oilseeds - Determination of content of impurities (ISO 658:2002)
slovensko : Oljnice - Določevanje nečistoč (ISO 658:2002)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 659:2009
angleško : Oilseeds - Determination of oil content (Reference method) (ISO 659:2009)
slovensko : Oljna semena - Določevanje olja (referenčna metoda) (ISO 659:2009)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 664:2008
angleško : Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample (ISO 664:2008)
slovensko : Oljnice - Zmanjšanje laboratorijskega vzorca na preskusni vzorec (ISO 664:2008)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 665:2020
angleško : Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (ISO 665:2020)
slovensko : Oljnice - Določevanje vlage in hlapnih snovi (ISO 665:2020)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 729:1988
angleško : Oilseeds -- Determination of acidity of oils
slovensko : Oljnice - Določanje kislosti olja
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 734:2015
angleško : Oilseed meals - Determination of oil content - Extraction method with hexane (or light petroleum) (ISO 734:2015)
slovensko : Ostanki tropin - Določevanje olja - 1. del: Metoda ekstrakcije s heksanom (ali petroletrom) (ISO 734:2015)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8892:1995
angleško : Oilseed residues - Determination of total residual hexane (ISO 8892:1987)
slovensko : Ostanki oljnih semen - Določevanje skupnega ostanka heksana (ISO 8892:1987)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9167:2019
angleško : Rapeseed and rapeseed meals - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 9167:2019)
slovensko : Seme in obroki oljne repice - Določevanje glukozinolatov - Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO 9167:2019)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 71.040.50 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9289:1995
angleško : Oilseed residues - Determination of free residual hexane (ISO 9289:1991)
slovensko : Ostanki oljnih semen - Določevanje ostanka prostega heksana (ISO 9289:1991)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10519:2015
angleško : Rapeseed - Determination of chlorophyll content - Spectrometric method (ISO 10519:2015)
slovensko : Seme oljne repice - Določevanje klorofila - Spektrometrijska metoda (ISO 10519:2015)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10565:1998
angleško : Oilseeds - Simultaneous determination of oil and water contents - Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry (ISO 10565:1998)
slovensko : Oljna semena - Simultano določevanje olja in vode - Spektrometrijska metoda z uporabo pulzne jedrske magnetne resonance (ISO 10565:1998)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14244:2016
angleško : Oilseed meals - Determination of soluble proteins in potassium hydroxide solution (ISO 14244:2014)
slovensko : Obroki iz oljnic - Določevanje v raztopini kalijevega hidroksida topnih proteinov (ISO 14244:2014)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17059:2019
angleško : Oilseeds - Extraction of oil and preparation of methyl esters of triglyceride fatty acids for analysis by gas chromatography (Rapid method) (ISO 17059:2019)
slovensko : Oljnice - Ekstrakcija olja in priprava metilnih estrov iz trigliceridnih maščobnih kislin za analizo s plinsko kromatografijo (hitra metoda) (ISO 17059:2019)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21294:2017
angleško : Oilseeds - Manual or automatic discontinuous sampling (ISO 21294:2017)
slovensko : Oljnice - Ročno ali avtomatsko občasno vzorčenje (ISO 21294:2017)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22630:2015
angleško : Oilseed meals - Determination of oil content - Rapid extraction method (ISO 22630:2015)
slovensko : Obroki iz oljnic - Določevanje olja - Metoda hitre ekstrakcije (ISO 22630:2015)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16634-1:2008
angleško : Food products - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content - Part 1: Oilseeds and animal feeding stuffs (ISO 16634-1:2008)
slovensko : Živila - Določevanje skupnega dušika s sežigom po Dumasu in izračunom deleža surovih beljakovin - 1. del: Oljna semena in krma (ISO 16634-1:2008)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 542:1990
angleško : Oilseeds -- Sampling
slovensko : Oljnice - Vzorčenje
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Oct-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 542:1995
angleško : Oilseeds - Sampling (ISO 542:1990)
slovensko : Oljnice - Vzorčenje (ISO 542:1990)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2017
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 658:1988
angleško : Oilseeds -- Determination of impurities content
slovensko : Oljnice - Določanje vsebnosti nečistoč
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Oct-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 659:1988
angleško : Oilseeds -- Determination of hexane extract (or light petroleum extract), called "oil content"
slovensko : Oljnice - Določanje heksanskega (ali petroleterskega) ekstrakta, imenovanega "vsebnost olja"
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2001
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 659:1998
angleško : Oilseeds - Determination of oil content (Reference method) (ISO 659:1998)
slovensko : Oljna semena - Določevanje olja (Referenčna metoda) (ISO 659:1998)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Dec-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 664:1990
angleško : Oilseeds -- Reduction of laboratory sample to test sample
slovensko : Oljnice - Zmanjšanje laboratorijskega vzorca na preskusni vzorec
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Oct-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 664:1995
angleško : Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample (ISO 664:1990)
slovensko : Oljnice - Zmanjšanje laboratorijskega vzorca na preskusni vzorec (ISO 664:1990)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
Razveljavitev : 01-Sep-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 665:1977
angleško : Oilseeds -- Determination of moisture and volatile matter content
slovensko : Oljnice - Določanje vsebnosti vlage in hlapnih snovi
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Oct-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 665:2000
angleško : Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (ISO 665:2000)
slovensko : Oljnice - Določevanje vlage in hlapnih snovi (ISO 665:2000)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.200.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-May-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi