ICS: 67.230 - Predpakirana in pripravljena hrana

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 16 od 16


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8381:2008
angleško: Milk-based infant foods - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 8381:2008)
slovensko: Hrana za majhne otroke na osnovi mleka - Določevanje maščob - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 8381:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15151:2020
angleško: Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals - Determination of minerals and trace elements - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) method (ISO 15151:2018)
slovensko: Mleko, mlečni proizvodi, hrana za dojenčke in prehranska dopolnila za odrasle - Določevanje mineralov in elementov v sledovih - Atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) (ISO 15151:2018)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.050 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15835:2010
angleško: Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection
slovensko: Živila - Določevanje ohratoksina A v žitnih kašicah za dojenčke in majhne otroke - Metoda HPLC s čiščenjem z imunoafinitetno kolono in fluorescenčno detekcijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.060 67.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15850:2010
angleško: Foodstuffs - Determination of zearalenone in maize based baby food, barley flour, maize flour, polenta, wheat flour and cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection
slovensko: Živila - Določevanje zearalenona v hrani za dojenčke in majhne otroke na osnovi koruze, ječmenove moke, koruzne moke, polente, pšenične moke ter v žitnih kašicah - Metoda HPLC z imunoafinitetnim kolonskim čiščenjem in fluorescenčno detekcijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15851:2010
angleško: Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 in cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection
slovensko: Živila - Določevanje aflatoksina B1 v žitnih kašicah za dojenčke in majhne otroke - Metoda HPLC z imunoafinitetnim kolonskim čiščenjem in fluorescenčno detekcijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15890:2010
angleško: Foodstuffs - Determination of patulin in fruit juice and fruit based purée for infants and young children - HPLC method with liquid/liquid partition cleanup and solid phase extraction and UV detection
slovensko: Živila - Določevanje patulina v sadnem soku in sadnih kašicah za dojenčke in majhne otroke - HPLC metoda z ekstrakcijo tekoče/tekoče, čiščenje z ekstrakcijo na trdni fazi in UV detekcijo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15891:2010
angleško: Foodstuffs - Determination of deoxynivalenol in cereals, cereal products and cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and UV detection
slovensko: Živila - Določevanje deoksinvalenola v žitu in žitnih proizvodih in hrani na osnovi žit za dojenčke in majhne otroke - Metoda s HPLC z imunoafinitetnim kolonskim čiščenjem in ultravijolična (UV) detekcija
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16187:2015
angleško: Foodstuffs - Determination of fumonisin B1 and fumonisin B2 in processed maize containing foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection after pre-column derivatisation
slovensko: Živila - Določevanje fumonizina B1 in fumonizina B2 v predelani hrani na osnovi koruze za dojenčke in majhne otroke - Metoda HPLC s čiščenjem z imunoafinitetno kolono in fluorescenčno detekcijo po predkolonski derivatizaciji
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.060 67.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16857:2017
angleško: Foodstuffs - Determination of benzene in soft drinks, other beverages and vegetable-based infant foods by headspace gas chromatography mass spectrometry (HS-GC-MS)
slovensko: Živila - Ugotavljanje benzena v brezalkoholnih pijačah, drugih pijačah in hrani za dojenčke na osnovi zelenjave s "headspace" plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo (HS-GC-MS)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 71.040.50 67.230 67.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16923:2017
angleško: Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by LC-MS/MS after SPE cleanup
slovensko: Živila - Določevanje toksinov T-2 in HT-2 v žitu in žitnih proizvodih za dojenčke in majhne otroke z LC-MS/MS po čiščenju s SPE
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20647:2020
angleško: Infant formula and adult nutritionals -Determination of total iodine - Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (ISO 20647:2015)
slovensko: Hrana za dojenčke in prehranska dopolnila za odrasle - Določevanje celotnega joda - Masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) (ISO 20647:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21424:2020
angleško: Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals - Determination of minerals and trace elements - Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) method (ISO 21424:2018)
slovensko: Mleko, mlečni proizvodi, hrana za dojenčke in prehranska dopolnila za odrasle - Določevanje mineralov in elementov v sledovih - Masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) (ISO 21424:2018)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.050 67.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12014-5:1997
angleško: Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 5: Enzymatic determination of nitrate content of vegetable-containing food for babies and infants
slovensko: Živila - Določevanje vsebnosti nitratov in/ali nitritov - 5. del: Encimska določitev vsebnosti nitratov v hrani za dojenčke in majhne otroke, ki vsebuje zelenjavo
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.050 67.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8381:2000
angleško: Milk-based infant foods - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 8381:2000)
slovensko: Hrana za majhne otroke na osnovi mleka - Določevanje maščob - Gravimetrijska metoda (Referenčna metoda) (ISO 8381:2000)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.100.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16187:2011
angleško: Foodstuffs - Determination of fumonisin B1 and fumonisin B2 in processed maize containing foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection after precolumn derivatization
slovensko: Živila - Določevanje fumonizina B1 in fumonizina B2 v predelanih hrani na osnovi koruze za dojenčke in majhne otroke - Metoda HPLC s čiščenjem z imunoafinitetno kolono in fluorescenčno detekcijo po predkolonski derivatizaciji
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.060 67.230
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2011
Razveljavitev: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 16923
angleško: Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by SPE clean up and HPLC-MS/MS
slovensko: Živila - Določevanje toksinov T-2 in HT-2 v žitu in žitnih proizvodih za dojenčke in majhne otroke z HPLC-MS/MS po čiščenju s SPE
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.230 67.060
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi