ICS: 67.240 - Senzorična analiza

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 51
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3591:1977
angleško : Sensory analysis -- Apparatus -- Wine-tasting glass
slovensko : Senzorična analiza - Oprema - Degustacijski kozarec
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3972:2011
angleško : Sensory analysis - Methodology - Method of investigating sensitivity of taste
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Metoda proučevanja občutljivosti okusa
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4120:2021
angleško : Sensory analysis - Methodology - Triangle test (ISO 4120:2021)
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Trikotni "triangel" preskus (ISO 4120:2021)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4121:2003
angleško : Sensory analysis -- Guidelines for the use of quantitative response scales
slovensko : Senzorična analiza - Smernice za uporabo kvantitativne lestvice odziva
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5492:2009
angleško : Sensory analysis - Vocabulary (ISO 5492:2008)
slovensko : Senzorična analiza - Slovar (ISO 5492:2008)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240 01.040.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5495:2007
angleško : Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test (ISO 5495:2005 and ISO 5495:2005/Cor 1:2006)
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Preskus s primerjavo v parih (ISO 5495:2005 in ISO 5495:2005/Cor 1:2006)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5496:2006
angleško : Sensory analysis -- Methodology -- Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Uvajanje in urjenje ocenjevalcev v zaznavanju in prepoznavanju vonjev
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5497:1982
angleško : Sensory analysis -- Methodology -- Guidelines for the preparation of samples for which direct sensory analysis is not feasible
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Navodila za pripravo vzorcev, pri katerih neposredna senzorična analiza ni izvedljiva
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6658:2017
angleško : Sensory analysis -- Methodology -- General guidance
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Splošne smernice (ISO 6658:2017)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6668:2008
angleško : Green coffee -- Preparation of samples for use in sensory analysis
slovensko : Surova kava - Priprava vzorcev za senzorično preiskavo
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240 67.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8586:2014
angleško : Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012)
slovensko : Senzorična analiza - Splošna navodila za izbiranje, usposabljanje in spremljanje izbranih ocenjevalcev in izvedencev senzoričnega ocenjevanja (ISO 8586:2012)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8587:2006
angleško : Sensory analysis -- Methodology -- Ranking
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Razvrščanje
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8588:2017
angleško : Sensory analysis -- Methodology -- "A" - "not A" test
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Preskus "A" ali "ne A"
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8589:2010
angleško : Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms (ISO 8589:2007)
slovensko : Senzorična analiza - Splošno navodilo za načrtovanje prostorov za preskušanje (ISO 8589:2007)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10399:2018
angleško : Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test (ISO 10399:2017)
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Preskus "duo-trio" (ISO 10399:2017)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11035:1994
angleško : Sensory analysis -- Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach
slovensko : Senzorična analiza - Identifikacija in izbiranje deskriptorjev za uvajanje senzoričnega profila z večdimenzionalnim pristopom
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11036:2020
angleško : Sensory analysis -- Methodology -- Texture profile
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Profil teksture
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11132:2021
angleško : Sensory analysis - Methodology - Guidelines for the measurement of the performance of a quantitative descriptive sensory panel (ISO 11132:2021)
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Smernice za merjenje izvajanja kvantitativnega opisnega senzoričnega panela (ISO 11132:2021)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11136:2017
angleško : Sensory analysis - Methodology - General guidance for conducting hedonic tests with consumers in a controlled area (ISO 11136:2014)
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Splošno navodilo za izvajanje hedoničnih preskusov s pomočjo potrošnikov v nadzorovanem območju (ISO 11136:2014)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13299:2016
angleško : Sensory analysis - Methodology - General guidance for establishing a sensory profile (ISO 13299:2016)
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Splošne smernice za uvajanje senzoričnega profila (ISO 13299:2016)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3972:2011/Cor 1:2012
angleško : Sensory analysis - Methodology - Method of investigating sensitivity of taste
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Metoda proučevanja občutljivosti okusa
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5492:2009/A1:2017
angleško : Sensory analysis - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 5492:2008/Amd 1:2016)
slovensko : Senzorična analiza - Slovar - Dopolnilo A1 (ISO 5492:2008/Amd 1:2016)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240 01.040.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5495:2007/A1:2016
angleško : Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test (ISO 5495:2005/Amd 1:2016)
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Preskus s primerjavo v parih (ISO 5495:2005/Amd 1:2016)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5496:2006/Amd 1:2018
angleško : Sensory analysis — Methodology — Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours (ISO 5496:2006/Amd 1:2018)
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Uvajanje in usposabljanje ocenjevalcev v zaznavanju in prepoznavanju vonjev (ISO 5496:2006/Amd 1:2018)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8589:2010/A1:2014
angleško : Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms (ISO 8589:2007/Amd 1:2014)
slovensko : Senzorična analiza - Splošno navodilo za načrtovanje prostorov za preskušanje (ISO 8589:2007/Amd 1:2014)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi