ICS: 71.040.10 - Kemijski laboratoriji. Laboratorijska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 100
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61010-1:2010
angleško: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010)
slovensko: Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-1:2010)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 71.040.10 19.080
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 387:1977
angleško: Hydrometers -- Principles of construction and adjustment
slovensko: Hidrometri - Načela za konstruiranje in umerjanje
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 650:1977
angleško: Relative density 60/60 degrees F hydrometers for general purposes
slovensko: Hidrometri za relativno gostoto za splošno uporabo 60/60 °F
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1768:1975
angleško: Glass hydrometers -- Conventional value for the thermal cubic expansion coefficient (for use in the preparation of measurement tables for liquids)
slovensko: Stekleni hidrometri - Dogovorjena vrednost za termični kubični ekspanzijski koeficient (za uporabo pri pripravi merilnih tabel za tekočine)
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4801:1979
angleško: Glass alcoholometers and alcohol hydrometers not incorporating a thermometer
slovensko: Stekleni alkoholometri in alkoholni hidrometri, brez termometra
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4805:1982
angleško: Laboratory glassware -- Thermo-alcoholometers and alcohol-thermohydrometers
slovensko: Laboratorijska steklovina - Termo-alkoholometri in alkoholni termohidrometri
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 649-1:1981
angleško: Laboratory glassware -- Density hydrometers for general purposes -- Part 1: Specification
slovensko: Laboratorijska steklovina - Gostotni hidrometri za splošno uporabo - 1. del: Specifikacija
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 649-2:1981
angleško: Laboratory glassware -- Density hydrometers for general purposes -- Part 2: Test methods and use
slovensko: Laboratorijska steklovina - Gostotni hidrometri za splošno uporabo - 2. del: Preskusne metode in uporaba
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13150:2020
angleško: Workbenches for laboratories in educational institutions - Dimensions, safety and durability requirements and test methods
slovensko: Delovni pulti za laboratorije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah - Mere, zahteve za varnost in trajnost ter preskusne metode
TC: POH - Pohištvo ICS: 97.140 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13792:2002
angleško: Colour coding of taps and valves for use in laboratories
slovensko: Barvno označevanje pip in ventilov za uporabo v laboratorijih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10 01.070
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14056:2003
angleško: Laboratory furniture - Recommendations for design and installation
slovensko: Laboratorijsko pohištvo - Priporočila za načrtovanje in postavitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15964:2011
angleško: Breath alcohol test devices other than single use devices - Requirements and test methods
slovensko: Preskusne naprave za merjenje alkohola v sapi (razen naprave za enkratno uporabo) - Zahteve in preskusne metode
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16280:2012
angleško: Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test methods
slovensko: Naprave za preskušanje alkoholiziranosti za splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.200 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16589:2013
angleško: Laboratory installations - Capture devices with articulated extract arm
slovensko: Laboratorijska oprema - Naprava za zajem z gibljivo roko
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17099:2017
angleško: Radiological protection - Performance criteria for laboratories using the cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay in peripheral blood lymphocytes for biological dosimetry (ISO 17099:2014)
slovensko: Radiološka zaščita - Merila za delovanje laboratorijev, ki za biološko dozimetrijo uporabljajo analizo tvorjenja mikrojeder s citokinetskim blokom v perifernih krvnih limfocitih (ISO 17099:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17441:2020
angleško: Laboratory installations - Ventilation systems in laboratories
slovensko: Laboratorijska oprema - Sistemi prezračevanja v laboratorijih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.30 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62703:2013
angleško: Expression of performance of fluorometric oxygen analyzers in liquid media (IEC 62703:2013)
slovensko: Izražanje zmogljivosti fluorometričnih analizatorjev kisika v tekočinah (IEC 62703:2013)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 71.040.10 17.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14175-1:2003
angleško: Fume cupboards - Part 1: Vocabulary
slovensko: Fume cupboards - Part 1: Vocabulary
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški, francoski, nemški, danski, italijanski, nizozemski, španski in švedski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14175-2:2003
angleško: Fume cupboards - Part 2: Safety and performance requirements
slovensko: Fume cupboards - Part 2: Safety and performance requirements
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14175-3:2019
angleško: Fume cupboards - Part 3: Type test methods
slovensko: Digestoriji - 3. del: Metode preskusa tipa
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14175-4:2004
angleško: Fume cupboards - Part 4: On-site test methods
slovensko: Digestoriji - 4. del: Preskusne metode na kraju samem
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14175-5:2006
angleško: Fume cupboards - Part 5: Recommendations for installation and maintenance
slovensko: Digestoriji – 5. del: Priporočila za vgradnjo in vzdrževanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14175-6:2006
angleško: Fume cupboards - Part 6: Variable air volume fume cupboards
slovensko: Digestoriji - 6. del: Digestoriji s spremenljivim volumnom zraka
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14175-7:2012
angleško: Fume cupboards - Part 7: Fume cupboards for high heat and acidic load
slovensko: Digestoriji - 7. del: Digestoriji za visoke temperature in odvod kislin
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14470-1:2004
angleško: Fire safety storage cabinets - Part 1: Safety storage cabinets for flammable liquids
slovensko: Ognjevarne omarice za shranjevanje kemikalij - 1. del: Ognjevarne omarice za shranjevanje vnetljivih tekočin
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi