ICS: 71.040.40 - Kemijska analiza

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 132
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 758:1976
angleško : Liquid chemical products for industrial use -- Determination of density at 20 degrees C
slovensko : Tekoči kemijski proizvodi za industrijsko uporabo - Določanje gostote pri 20 °C
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 759:1981
angleško : Volatile organic liquids for industrial use -- Determination of dry residue after evaporation on water bath -- General method
slovensko : Hlapne organske tekočine za industrijsko uporabo - Določanje suhega preostanka po odhlapevanju na vodni kopeli - Splošna metoda
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 760:1978
angleško : Determination of water -- Karl Fischer method (General method)
slovensko : Določanje vode - Karl Fischerjeva metoda (Splošna metoda)
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 918:1983
angleško : Volatile organic liquids for industrial use -- Determination of distillation characteristics
slovensko : Hlapne organske tekočine za industrijsko uporabo - Določanje destilacijskih karakteristik
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 196-2:2013
angleško : Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
slovensko : Metode preskušanja cementa - 2. del: Kemijska analiza cementa
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 71.040.40 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3165:1976
angleško : Sampling of chemical products for industrial use -- Safety in sampling
slovensko : Vzorčevanje kemičnih proizvodov za industrijsko uporabo - Varnost pri vzorčenju
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6141:2015
angleško : Gas analysis - Contents of certificates for calibration gas mixtures (ISO 6141:2015)
slovensko : Analiza plinov - Vsebina certifikatov za kalibracijske plinske zmesi (ISO 6141:2015)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6143:2006
angleško : Gas analysis - Comparison methods for determining and checking the composition of calibration gas mixtures (ISO 6143:2001)
slovensko : Analiza plinov - Primerjalne metode za določevanje in preverjanje sestave kalibrirnih plinskih zmesi (ISO 6143:2001)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6144:2006
angleško : Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Static volumetric method (ISO 6144:2003)
slovensko : Analiza plinov – Priprava kalibrirnih plinskih zmesi – Statična volumetrijska metoda (ISO 6144:2003)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6206:1979
angleško : Chemical products for industrial use -- Sampling -- Vocabulary
slovensko : Kemični proizvodi za industrijsko uporabo - Vzorčenje - Slovar
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40 01.040.71
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški in francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6227:1982
angleško : Chemical products for industrial use -- General method for determination of chloride ions -- Potentiometric method
slovensko : Kemični proizvodi za industrijsko uporabo - Splošne metode za določanje kloridnih ionov - Potenciometrična metoda
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6228:1980
angleško : Chemical products for industrial use -- General method for determination of traces of sulphur compounds, as sulphate, by reduction and titrimetry
slovensko : Kemični proizvodi za industrijsko uporabo - Splošna metoda za določanje sledov žveplovih spojin kot sulfatov z redukcijo in titrimetrijo
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7504:2015
angleško : Gas analysis - Vocabulary
slovensko : Analiza plinov - Slovar
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40 01.040.71
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8213:1986
angleško : Chemical products for industrial use -- Sampling techniques -- Solid chemical products in the form of particles varying from powders to coarse lumps
slovensko : Kemični proizvodi za industrijsko uporabo - Tehnike vzorčenja - Trdi kemični proizvodi v obliki delcev od praškov do grobih zrn
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10111:2019
angleško : Metallic and other inorganic coatings - Measurement of mass per unit area - Review of gravimetric and chemical analysis methods (ISO 10111:2019)
slovensko : Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje mase na enoto površine - Pregled gravimetrijskih in kemijskih analiznih metod (ISO 10111:2019)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 17.060 71.040.40 25.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14088:2020
angleško : Leather - Chemical tests - Quantitative analysis of tanning agents by filter method (ISO 14088:2020)
slovensko : Usnje - Kemijski preskusi - Kvantitativna analiza sredstev za strojenje s filtrsko metodo (ISO 14088:2020)
TC : IUSN - Usnje ICS : 71.040.40 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14719:2011
angleško : Chemical analysis of refractory material glass and glazes - Determination of Fe2+ and Fe3+ by the spectral photometric method with 1,10-phenanthroline (ISO 14719:2011)
slovensko : Kemijske analize ognjevzdržnih materialov, stekla in glazur - Določevanje Fe2+ in Fe3+ s spektrofotometrijsko metodo z 1,10-fenantrolinom (ISO 14719:2011)
TC : IKER - Keramika ICS : 71.040.40 81.080 81.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14912:2006
angleško : Gas analysis - Conversion of gas mixture composition data (ISO 14912:2003)
slovensko : Analiza plinov – Pretvorba podatkov sestave plinskih zmesi (ISO 14912:2003)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14976:1998
angleško : Surface chemical analysis -- Data transfer format
slovensko : Površinska kemijska analiza - Oblika prenosa podatkov
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15796:2008
angleško : Gas analysis - Investigation and treatment of analytical bias (ISO 15796:2005)
slovensko : Analiza plinov - Študija in določanje biasa (ISO 15796:2005)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16640:2017
angleško : Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method
slovensko : Bioizdelki - Delež bioogljika - Ugotavljanje deleža bioogljika z radioogljično metodo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.55 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16664:2017
angleško : Gas analysis - Handling of calibration gases and gas mixtures - Guidelines (ISO 16664:2017)
slovensko : Analiza plinov - Ravnanje s kalibracijskimi plini in plinskimi zmesmi - Smernice (ISO 16664:2017)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17294:2019
angleško : Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of organic acids by Ion Chromatography with Conductivity Detection (IC-CD)
slovensko : Krma - Metode vzorčenja in analize - Določevanje organskih kislin z ionsko kromatografijo in detekcijo na osnovi prevodnosti (IC-CD)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 71.040.40 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17298:2019
angleško : Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of benzoic and sorbic acid by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
slovensko : Krma - Metode vzorčenja in analize - Določevanje benzojske in sorbinske kisline s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 71.040.40 65.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1833-1:2020
angleško : Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of testing (ISO 1833-1:2020)
slovensko : Tekstilije - Kvantitativna kemijska analiza - 1. del: Splošna načela preskušanja (ISO 1833-1:2020)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 71.040.40 59.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi