ICS: 71.100.35 - Kemikalije za dezinfekcijo v industriji in doma

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 42
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1040:2005
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje osnovnega baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1275:2005
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje osnovnega fungicidnega delovanja ali osnovnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1276:2019
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1499:2013
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko umivanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1500:2013
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko razkuževanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1650:2019
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12353:2021
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Shranjevanje preskusnih organizmov za določanje baktericidnega (vključno Legionella), mikobaktericidnega, sporocidnega, fungicidnega in virucidnega (vključno bakteriofagi) delovanja
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 07.100.99 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13610:2002
angleško : Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity against bacteriophages of chemical disinfectants used in food and industrial areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila – Kvantitativni suspenzijski preskus za ocenjevanje virucidnega delovanja kemičnih razkužil proti bakteriofagom v živilski in drugih industrijah – Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13623:2020
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity against Legionella of chemical disinfectants for aqueous systems - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil za razkuževanje vode na bakterijo Legionella - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13704:2018
angleško : Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje sporocidnega delovanja kemičnih razkužil v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14347:2005
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Basic sporicidal activity - Test method and requirements (phase 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Osnovno sporocidno delovanje - Preskusna metoda in zahteve (faza 1, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14885:2018
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Uporaba evropskih standardov za kemična razkužila in antiseptike
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35 11.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16438:2014
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah brez mehanskega delovanja za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.220 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16616:2015
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Chemical-thermal textile disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Termokemično razkuževanje tekstila - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35 11.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17126:2018
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje sporocidnega delovanja kemičnih razkužil v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35 11.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17272:2020
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Methods of airborne room disinfection by automated process - Determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal, fungicidal, yeasticidal, virucidal and phagocidal activities
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Metode za dezinfekcijo površin v prostorih z delci v zraku z avtomatiziranim postopkom - Določevanje baktericidne, mikobaktericidne, sporocidne, fungicidne, virucidne, tuberkulocidne in fagocidne aktivnosti ter aktivnosti kvasovk
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35 11.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17296:2018
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Differentiation of active and non-active substances
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Razlikovanje med aktivnimi in neaktivnimi snovmi
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13697:2015+A1:2019
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements without mechanical action (phase 2, step 2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah za vrednotenje baktericidnega in/ali fungicidnega delovanja kemičnih razkužil v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve brez mehanskega delovanja (faza 2, stopnja 2) (vključno z dopolnilom A1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16437:2014+A1:2019
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na poroznih površinah brez mehanskega delovanja za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2) (vključno z dopolnilom A1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.220 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1040:1997
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Basic bactericidal activity - Test method and requirements (phase 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Osnovno baktericidno delovanje - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1275:1997
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Basic fungicidal activity - Test method and requirements (Phase 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Osnovno fungicidno delovanje - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1276:1997
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic, and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za ocenjevanje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1276:2009
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
Razveljavitev : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1499:1997
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko umivanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2/stopnja 2)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1500:1997
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko razkuževanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2/stopnja 2)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi