ICS: 71.100.40 - Površinsko aktivna sredstva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 88
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 304:1985
angleško: Surface active agents -- Determination of surface tension by drawing up liquid films
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Določanje površinske napetosti s sestavo tekočinskih filmov
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 456:1973
angleško: Surface active agents -- Analysis of soaps -- Determination of free caustic alkali
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Analize mil - Določevanje prostih jedkih alkalij
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 457:1983
angleško: Soaps -- Determination of chloride content -- Titrimetric method
slovensko: Mila - Določanje vsebnosti klorida - Titrimetrijska metoda
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 607:1980
angleško: Surface active agents and detergents -- Methods of sample division
slovensko: Površinsko aktivne snovi in detergenti - Metode delitve vzorca
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 672:1978
angleško: Soaps -- Determination of moisture and volatile matter content -- Oven method
slovensko: Mila - Določanje vlage in vsebnost hlapnih snovi - Metoda sušenja v pečici
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 684:1974
angleško: Analysis of soaps -- Determination of total free alkali
slovensko: Analiza mil - Določanje vseh prostih alkalij
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 696:1975
angleško: Surface active agents -- Measurement of foaming power -- Modified Ross-Miles method
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Merjenje moči penjenja - Modificirana Ross-Milesova metoda
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 862:1995
angleško: Surface active agents - Vocabulary - Trilingual version (ISO 862:1984/Cor 1:1993)
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Slovar - Trijezična izdaja (ISO 862:1984/P1:1993)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 01.040.71 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 893:1989
angleško: Surface active agents -- Technical alkane sulfonates -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični alkan sulfonati - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 894:1977
angleško: Surface active agents -- Technical sodium primary alkylsulphates -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi primarni alkilsulfonati - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 895:1977
angleško: Surface active agents -- Technical sodium secondary alkylsulphates -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi sekundarni alkilsulfonati - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1104:1977
angleško: Surface active agents -- Technical sodium alkylarylsulphonates (excluding benzene derivatives) -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi alkilarilsulfonati (brez benzenovih derivatov) - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1262:2003
angleško: Surface active agents - Determination of pH value of solutions or dispersions
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Določanje pH vrednosti njihovih raztopin ali disperzij
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1557:1996
angleško: Surface active agents - Colorimetric characterization of optically clear coloured liquids (products) as X, Y, Z tristimulus values in transmission
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Kolorimetrično določanje transmisijskih standardiziranih barvnih vrednosti X, Y, Z bistrih obarvanih tekočin
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1772:2000
angleško: Surface active agents - Determination of wetting power by immersion (ISO 8022:1990 modified)
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Določevanje sposobnosti omakanja s potapljanjem (ISO 8022:1990, spremenjen)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1791:1997
angleško: Surface active agents - Fatty alkyl dimethyl amine oxides - Determination of the amine oxide content
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Maščobni alkil dimetil amin oksidi - Določevanje vsebnosti amin oksida
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1890:2006
angleško: Surface active agents - Determination of cloud point of non-ionic surface active agents obtained by condensation of ethylene oxide
slovensko: Površinsko aktivne snovi – Ugotavljanje točke zmotnitve neionskih površinsko aktivnih snovi, pridobljenih s kondenzacijo etilen oksida
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2131:1972
angleško: Surface active agents -- Simplified classification
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Poenostavljena klasifikacija
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2174:1990
angleško: Surface active agents -- Preparation of water with known calcium hardness
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Priprava vode z znano kalcijevo trdoto
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2456:1986
angleško: Surface active agents -- Water used as a solvent for tests -- Specification and test methods
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Voda kot topilo za preskuse - Specifikacijske in preskusne metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2870:2009
angleško: Surface active agents - Detergents - Determination of anionic-active matter hydrolysable and non-hydrolysable under acid conditions (ISO 2870:2009)
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Detergenti - Določevanje hidrolizabilnih in nehidrolizabilnih anionsko aktivnih snovi v kislih pogojih (ISO 2870:2009)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4198:1984
angleško: Surface active agents -- Detergents for hand dishwashing -- Guide for comparative testing of performance
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Detergenti za ročno pomivanje posode - Vodilo za primerjalno preskušanje učinka
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4320:1997
angleško: Non-ionic surface active agents - Determination of cloud point index - Volumetric method (ISO 4320:1977, Including Erratum:1980)
slovensko: Neionske površinsko aktivne snovi - Določanje indeksa točke zmotnitve - Volumetrična metoda (ISO 4320:1977, vključujoč popravek tiskovne napake:1980)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6839:1982
angleško: Anionic surface active agents -- Determination of solubility in water
slovensko: Anionske površinsko aktivne snovi - Določanje topnosti v vodi
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6845:2003
angleško: Surface active agents - Technical alkane sulfonates - Determination of the mean relative molecular mass of the alkane monosulfonates and the alkane monosulfonate content (ISO 6845:1989)
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični alkan sulfonati - Določevanje povprečne relativne molekularne mase alkan monosulfonatov in količine alkan monosulfonata (ISO 6845:1989)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi