ICS: 71.100.50 - Kemikalije za zaščito lesa

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 150
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 47:2016
angleško : Wood preservatives - Determination of the toxic values against larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratory method)
slovensko : Biocidni proizvodi za zaščito lesa - Ugotavljanje toksičnih vrednosti proti ličinkam hišnega kozlička Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (laboratorijska metoda)
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 48:2005
angleško : Wood preservatives - Determination of eradicant action against larvae of Anobium punctatum (De Geer) (laboratory method)
slovensko : Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja ličink navadnega trdoglavca Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorijska metoda)
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 73:2020
angleško : Durability of wood and wood-based products - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Evaporative ageing procedure
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Pospešeno staranje zaščitenega lesa pred biološkim preskušanjem - Postopek izparevanja
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 84:2020
angleško : Durability of wood and wood-based products - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Leaching procedure
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Pospešeno staranje zaščitenega lesa pred biološkim preskušanjem - Postopek izpiranja
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 117:2012
angleško : Wood preservatives - Determination of toxic values against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)
slovensko : Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje toksičnih vrednosti proti Reticulitermes santonensis (evropskim termitom) (laboratorijska metoda)
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 118:2013
angleško : Wood preservatives - Determination of preventive action against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)
slovensko : Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje preventivnega delovanja proti Reticulitermes santonensis (evropskim termitom) (laboratorijska metoda)
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 152:2011
angleško : Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a preservative treatment against blue stain in wood in service - Laboratory method
slovensko : Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva proti glivam modrivkam - Laboratorijska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 20-1:1992
angleško : Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus Brunneus (Stephens) - Part 1: Application by surface treatment (laboratory method)
slovensko : Zaščitna sredstva za les - Določanje učinkovitosti preventivne zaščite proti rjavemu parketarju Lyctus brunneus (Stephens) - 1. del: Površinsko nanašanje - Laboratorijska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 20-2:1993
angleško : Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus brunneus (Stephens) - Part 2: Application by impregnation (Laboratory method)
slovensko : Zaščitna sredstva za les - Določanje učinkovitosti preventivne zaščite proti rjavemu parketarju Lyctus brunneus (Stephens) - 2. del: Globinska impregnacija lesa - Laboratorijska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 212:2003
angleško : Wood preservatives - General guidance on sampling and preparation for analysis of wood preservatives and treated timber
slovensko : Zaščitna sredstva za les – Splošna navodila za vzorčenje in pripravo zaščitnih sredstev za les in zaščitenega lesa za analizo
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 252:2014
angleško : Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact
slovensko : Terenska preskusna metoda za ugotavljanje relativne preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva za les v stiku z zemljo
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 275:1992
angleško : Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against marine borers
slovensko : Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva proti morskim organizmom
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 330:2014
angleško : Wood preservatives - Determination of the relative protective effectiveness of a wood preservative for use under a coating and exposed out-of-ground contact - Field test: L-joint method
slovensko : Zaščitna sredstva za les - Terenska preskusna metoda za ugotavljanje relativne preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva za les, ki je pokrit in ni v stiku z zemljo – Terenski preskus: metoda vezi L
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 335:2013
angleško : Durability of wood and wood- based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood based panels
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Razredi uporabe: definicije, uporaba pri masivnem lesu in lesnih ploščah
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01 79.040 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 370:1993
angleško : Wood preservatives - Determination of eradicant efficacy in preventing emergence of Anobium punctatum (De Geer)
slovensko : Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje učinkovitosti preventivnega delovanja proti navadnemu trdoglavcu Anobium punctatum (De Geer)
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 46-1:2016
angleško : Wood preservatives - Determination of the preventive action against recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 1: Application by surface treatment (laboratory method)
slovensko : Biocidni proizvodi za zaščito lesa - Ugotavljanje preventivnega delovanja proti hišnemu kozličku Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - 1. del: Ugotavljanje učinkovitosti proti ličinkam (laboratorijska metoda)
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 46-2:2016
angleško : Wood preservatives - Determination of the preventive action against recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Part 2: Ovicidal effect (laboratory method)
slovensko : Biocidni proizvodi za zaščito lesa - Ugotavljanje preventivnega delovanja proti hišnemu kozličku Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - 2. del: Ugotavljanje učinkovitosti proti jajčecem (laboratorijska metoda)
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 49-1:2016
angleško : Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Anobium punctatum (De Geer) by egg-laying and larval survival - Part 1: Application by surface treatment (Laboratory method)
slovensko : Biocidni proizvodi za zaščito lesa - Ugotavljanje učinkovitosti preventivne zaščite proti navadnemu trdoglavcu Anobium punctatum (De Geer) glede na število položenih jajčec in preživelih ličink - 1. del: Površinsko nanašanje (laboratorijska metoda)
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 49-2:2015
angleško : Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Anobium punctatum (De Geer) by egg-laying and larval survival - Part 2: Application by impregnation (Laboratory method)
slovensko : Biocidni proizvodi za zaščito lesa - Ugotavljanje učinkovitosti preventivne zaščite proti navadnemu trdoglavcu Anobium punctatum (De Geer) glede na število položenih jajčec in preživelih ličink - 2. del: Postopek z globinsko impregnacijo lesa (laboratorijska metoda)
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 807:2001
angleško : Wood preservatives - Determination of the effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms
slovensko : Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje učinkovitosti zaščitnega sredstva proti glivam razkrojevalkam lesa
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 839:2014
angleško : Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes - Application by surface treatment
slovensko : Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje preventivne učinkovitosti proti glivam odprtotrosnicam - Površinsko nanašanje
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 113-1:2020
angleško : Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Preskusna metoda proti glivam prostotrosnicam - 1. del: Ocenjevanje biocidne učinkovitosti biocidnih proizvodov za les
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 113-2:2020
angleško : Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Preskusna metoda proti glivam prostotrosnicam - 2. del: Ocenjevanje naravne ali izboljšane odpornosti
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1390:2020
angleško : Wood preservatives - Determination of the eradicant action against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method
slovensko : Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja ličink hišnega kozlička Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorijska metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 351-1:2007
angleško : Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Zaščiten masivni les - 1. del: Razvrščanje biocidnih proizvodov glede na penetracijo in navzem
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 71.100.50
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi