ICS: 71.100.70 - Kozmetika. Toaletni pripomočki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 63
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 685:2020
angleško: Analysis of soaps - Determination of total alkali content and total fatty matter content
slovensko: Analiza mila - Določevanje celotnih alkalij in celotnih maščobnih snovi
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10130:2009
angleško: Cosmetics - Analytical methods - Nitrosamines: Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC, post-column photolysis and derivatization
slovensko: Kozmetika - Analizne metode - Nitrozamini: detekcija in določevanje N-nitrozodietanolamina (NDELA) v kozmetičnih izdelkih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti, s postopkom fotolize in derivatizacije za kolono
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10873:2021
angleško: Dentistry - Denture adhesives (ISO 10873:2021)
slovensko: Zobozdravstvo - Lepila za zobne proteze (ISO 10873:2021)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 71.100.70 11.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11609:2017
angleško: Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking (ISO 11609:2017)
slovensko: Zobozdravstvo - Zobne paste - Zahteve, preskusne metode in označevanje (ISO 11609:2017)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.060.01 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11930:2019
angleško: Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product (ISO 11930:2019)
slovensko: Kozmetika - Mikrobiologija - Vrednotenje protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov (ISO 11930:2019)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70 07.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12787:2011
angleško: Cosmetics - Analytical methods - Validation criteria for analytical results using chromatographic techniques
slovensko: Kozmetika - Analizne metode - Merila za validacijo analiznih rezultatov z uporabo kromatografskih tehnik
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 14735:2013
angleško: Cosmetics - Analytical methods - Nitrosamines: Technical guidance document for minimizing and determining N-nitrosamines in cosmetics
slovensko: Kozmetika - Analizne metode - Nitrozamini: tehnično navodilo za zmanjševanje in določevanje N-nitrozaminov v kozmetiki
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15819:2014
angleško: Cosmetics - Analytical methods - Nitrosamines: Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC-MS-MS
slovensko: Kozmetika - Analizne metode - Nitrozamini: odkrivanje in določevanje N-nitrozodietanolamina (NDELA) v kozmetičnih izdelkih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z masno spektrometrijsko detekcijo (HPLC-MS-MS)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.040.50 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15917:2009
angleško: Textiles - Cosmetotextiles
slovensko: Tekstilije - Kozmetične tekstilije
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 97.160 71.100.70 61.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 16217:2020
angleško: Cosmetics - Sun protection test methods - Water immersion procedure for determining water resistance
slovensko: Kozmetika - Preskusne metode za zaščito pred soncem - Postopek s potopitvijo v vodo za določevanje vodoodpornosti
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16274:2012
angleško: Methods for analysis of allergens - Quantification of suspected fragrance allergens in consumer products - Step 1: GC analysis of ready-to-inject sample
slovensko: Analizne metode za alergene - Kvantitativno določevanje domnevnih dišavnih alergenov v izdelkih za potrošnike - Stopnja 1: Plinsko kromatografska analiza vzorcev, ki so pripravljeni za injeciranje
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
Razveljavitev: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16342:2013
angleško: Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Quantitative determination of zinc pyrithione, piroctone olamine and climbazole in surfactant containing cosmetic anti-dandruff products
slovensko: Kozmetika - Analiza kozmetičnih izdelkov - Kvantitativno določevanje cinkovega piritiona, pirokton olamina in klimbazola v kozmetičnih izdelkih proti prhljaju, ki vsebujejo površinsko aktivne snovi
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16343:2013
angleško: Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Determination of 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) in cosmetic preparations, LC-MS methods
slovensko: Kozmetika - Analiza kozmetičnih izdelkov - Določevanje 3-jodo-2-propinilbutilkarbamata (IPBC) v kozmetičnih pripravkih s tekočinsko kromatografijo z masno spektrometrijsko detekcijo (LC-MS)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16344:2013
angleško: Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Screening for UV-filters in cosmetic products and quantitative determination of 10 UV-filters by HPLC
slovensko: Kozmetika - Analiza kozmetičnih izdelkov - Detekcija UV-filtrov v kozmetičnih izdelkih in kvantitativno določevanje 10 UV-filtrov s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16408:2015
angleško: Dentistry - Oral care products - Oral rinses (ISO 16408:2015)
slovensko: Zobozdravstvo - Izdelki za ustno nego - Sredstva za izpiranje ust (ISO 16408:2015)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 71.100.70 11.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16409:2016
angleško: Dentistry - Oral care products - Manual interdental brushes (ISO 16409:2016)
slovensko: Zobozdravstvo - Izdelki za ustno higieno - Ročne interdentalne ščetke (ISO 16409:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 71.100.70 97.170
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16521:2014
angleško: Cosmetics - Analytical methods - GC/MS method for the identification and assay of 12 phthalates in cosmetic samples ready for analytical injection
slovensko: Kozmetika - Analizne metode - Metoda GC/MS za identifikacijo in analizo 12 ftalatov v kozmetičnih vzorcih, pripravljenih za neposredno injeciranje
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16956:2017
angleško: Cosmetics - Analytical methods - HPLC/UV method for the identification and assay of hydroquinone, ethers of hydroquinone and corticosteroids in skin whitening cosmetic products
slovensko: Kozmetika - Analizne metode - Metoda HPLC/UV za identifikacijo in določevanje hidrokinona, etrov hidrokinona in kortikosteroidov v kozmetičnih izdelkih za beljenje kože
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17156:2018
angleško: Cosmetics - Analytical methods - LC/UV method for the identification and quantitative determination in cosmetic products of the 22 organic UV filters in use in the EU
slovensko: Kozmetika - Analizne metode - Metoda LC/UV za identifikacijo in kvantitativno določevanje 22 organskih UV-filtrov, ki se v EU uporabljajo v kozmetičnih izdelkih
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 17276:2014
angleško: Cosmetics - Analytical approach for screening and quantification methods for heavy metals in cosmetics
slovensko: Kozmetika - Analizni pristop za presejalne in kvantitativne metode za težke kovine v kozmetiki
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17611:2021
angleško: Algae and algae products - Specifications for cosmetic sector applications
slovensko: Alge in izdelki iz alg - Specifikacije za uporabo v kozmetiki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17730:2020
angleško: Dentistry - Fluoride varnishes (ISO 17730:2020)
slovensko: Zobozdravstvo - Fluoridni premazi (ISO 17730:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.060.01 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 18811:2018
angleško: Cosmetics - Guidelines on the stability testing of cosmetic products
slovensko: Kozmetika - Smernice za preskušanje stabilnosti kozmetičnih izdelkov
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 18818:2017
angleško: Cosmetics - Analytical method - Detection and quantitative determination of Diethanolamine (DEA) by GC/MS
slovensko: Kozmetika - Analizne metode - Detekcija in kvantitativno določevanje dietanolamina (DEA) s plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo (GC/MS)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.040.50 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18861:2020
angleško: Cosmetics - Sun protection test methods - Percentage of water resistance
slovensko: Kozmetika - Preskusne metode za zaščito pred soncem - Odstotek vodoodpornosti
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi