ICS: 71.100.70 - Kozmetika. Toaletni pripomočki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 64
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 685:2020
angleško : Analysis of soaps - Determination of total alkali content and total fatty matter content
slovensko : Analiza mila - Določevanje celotnih alkalij in celotnih maščobnih snovi
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10130:2009
angleško : Cosmetics - Analytical methods - Nitrosamines: Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC, post-column photolysis and derivatization
slovensko : Kozmetika - Analizne metode - Nitrozamini: detekcija in določevanje N-nitrozodietanolamina (NDELA) v kozmetičnih izdelkih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti, s postopkom fotolize in derivatizacije za kolono
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10873:2021
angleško : Dentistry - Denture adhesives (ISO 10873:2021)
slovensko : Zobozdravstvo - Lepila za zobne proteze (ISO 10873:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 71.100.70 11.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11609:2017
angleško : Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking (ISO 11609:2017)
slovensko : Zobozdravstvo - Zobne paste - Zahteve, preskusne metode in označevanje (ISO 11609:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.01 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11930:2019
angleško : Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product (ISO 11930:2019)
slovensko : Kozmetika - Mikrobiologija - Vrednotenje protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov (ISO 11930:2019)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70 07.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12787:2011
angleško : Cosmetics - Analytical methods - Validation criteria for analytical results using chromatographic techniques
slovensko : Kozmetika - Analizne metode - Merila za validacijo analiznih rezultatov z uporabo kromatografskih tehnik
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 14735:2013
angleško : Cosmetics - Analytical methods - Nitrosamines: Technical guidance document for minimizing and determining N-nitrosamines in cosmetics
slovensko : Kozmetika - Analizne metode - Nitrozamini: tehnično navodilo za zmanjševanje in določevanje N-nitrozaminov v kozmetiki
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15819:2014
angleško : Cosmetics - Analytical methods - Nitrosamines: Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC-MS-MS
slovensko : Kozmetika - Analizne metode - Nitrozamini: odkrivanje in določevanje N-nitrozodietanolamina (NDELA) v kozmetičnih izdelkih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z masno spektrometrijsko detekcijo (HPLC-MS-MS)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.040.50 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15917:2009
angleško : Textiles - Cosmetotextiles
slovensko : Tekstilije - Kozmetične tekstilije
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 97.160 71.100.70 61.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16217:2020
angleško : Cosmetics - Sun protection test methods - Water immersion procedure for determining water resistance
slovensko : Kozmetika - Preskusne metode za zaščito pred soncem - Postopek s potopitvijo v vodo za določevanje vodoodpornosti
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16274:2021
angleško : Method for analysis of allergens - Quantification of an extended list of 57 suspected allergens in ready to inject fragrance materials by gas chromatography mass spectrometry
slovensko : Analizne metode za alergene - Kvantitativno določevanje 57 domnevnih alergenov z razširjenega seznama v dišavnih izdelkih s plinsko kromatografsko analizo vzorcev, ki so pripravljeni za injeciranje, in masno spektrometrijo
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.040.50 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16342:2013
angleško : Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Quantitative determination of zinc pyrithione, piroctone olamine and climbazole in surfactant containing cosmetic anti-dandruff products
slovensko : Kozmetika - Analiza kozmetičnih izdelkov - Kvantitativno določevanje cinkovega piritiona, pirokton olamina in klimbazola v kozmetičnih izdelkih proti prhljaju, ki vsebujejo površinsko aktivne snovi
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16343:2013
angleško : Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Determination of 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) in cosmetic preparations, LC-MS methods
slovensko : Kozmetika - Analiza kozmetičnih izdelkov - Določevanje 3-jodo-2-propinilbutilkarbamata (IPBC) v kozmetičnih pripravkih s tekočinsko kromatografijo z masno spektrometrijsko detekcijo (LC-MS)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16344:2013
angleško : Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Screening for UV-filters in cosmetic products and quantitative determination of 10 UV-filters by HPLC
slovensko : Kozmetika - Analiza kozmetičnih izdelkov - Detekcija UV-filtrov v kozmetičnih izdelkih in kvantitativno določevanje 10 UV-filtrov s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16408:2015
angleško : Dentistry - Oral care products - Oral rinses (ISO 16408:2015)
slovensko : Zobozdravstvo - Izdelki za ustno nego - Sredstva za izpiranje ust (ISO 16408:2015)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 71.100.70 11.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16409:2016
angleško : Dentistry - Oral care products - Manual interdental brushes (ISO 16409:2016)
slovensko : Zobozdravstvo - Izdelki za ustno higieno - Ročne interdentalne ščetke (ISO 16409:2016)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 71.100.70 97.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16521:2014
angleško : Cosmetics - Analytical methods - GC/MS method for the identification and assay of 12 phthalates in cosmetic samples ready for analytical injection
slovensko : Kozmetika - Analizne metode - Metoda GC/MS za identifikacijo in analizo 12 ftalatov v kozmetičnih vzorcih, pripravljenih za neposredno injeciranje
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16956:2017
angleško : Cosmetics - Analytical methods - HPLC/UV method for the identification and assay of hydroquinone, ethers of hydroquinone and corticosteroids in skin whitening cosmetic products
slovensko : Kozmetika - Analizne metode - Metoda HPLC/UV za identifikacijo in določevanje hidrokinona, etrov hidrokinona in kortikosteroidov v kozmetičnih izdelkih za beljenje kože
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17156:2018
angleško : Cosmetics - Analytical methods - LC/UV method for the identification and quantitative determination in cosmetic products of the 22 organic UV filters in use in the EU
slovensko : Kozmetika - Analizne metode - Metoda LC/UV za identifikacijo in kvantitativno določevanje 22 organskih UV-filtrov, ki se v EU uporabljajo v kozmetičnih izdelkih
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 17276:2014
angleško : Cosmetics - Analytical approach for screening and quantification methods for heavy metals in cosmetics
slovensko : Kozmetika - Analizni pristop za presejalne in kvantitativne metode za težke kovine v kozmetiki
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17611:2021
angleško : Algae and algae products - Specifications for cosmetic sector applications
slovensko : Alge in izdelki iz alg - Specifikacije za uporabo v kozmetiki
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17730:2020
angleško : Dentistry - Fluoride varnishes (ISO 17730:2020)
slovensko : Zobozdravstvo - Fluoridni premazi (ISO 17730:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.01 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 18811:2018
angleško : Cosmetics - Guidelines on the stability testing of cosmetic products
slovensko : Kozmetika - Smernice za preskušanje stabilnosti kozmetičnih izdelkov
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 18818:2017
angleško : Cosmetics - Analytical method - Detection and quantitative determination of Diethanolamine (DEA) by GC/MS
slovensko : Kozmetika - Analizne metode - Detekcija in kvantitativno določevanje dietanolamina (DEA) s plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo (GC/MS)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.040.50 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18861:2020
angleško : Cosmetics - Sun protection test methods - Percentage of water resistance
slovensko : Kozmetika - Preskusne metode za zaščito pred soncem - Odstotek vodoodpornosti
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi