ICS: 73.020 - Rudarstvo in kamnolomsko izkopavanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 49
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1925:1999
angleško : Natural stone test methods - Determination of water absorption coefficient by capillarity
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje vpijanja vode zaradi kapilarnega dviga
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1926:2006
angleško : Natural stone test methods - Determination of uniaxial compressive strength
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje enoosne tlačne trdnosti
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1936:2006
angleško : Natural stone test methods - Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje prostorninske mase brez por in votlin in prostorninske mase s porami in votlinami ter skupne in odprte poroznosti
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-4:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 4. del: Ugotavljanje prave in navidezne gostote kot tudi celotne in odprte poroznosti za zidake iz naravnega kamna
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1127-2:2014
angleško : Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
slovensko : Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.020 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12370:2020
angleško : Natural stone test methods - Determination of resistance to salt crystallisation
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje odpornosti proti kristalizaciji soli
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12372:2022
angleško : Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje upogibne trdnosti s koncentrirano obremenitvijo na sredini razpona
TC : IKER - Keramika ICS : 73.020 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12407:2019
angleško : Natural stone test methods - Petrographic examination
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Petrografska preiskava
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12670:2019
angleško : Natural stone - Terminology
slovensko : Naravni kamen - Terminologija
TC : IKER - Keramika ICS : 73.020 01.040.73 91.100.15 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13161:2008
angleško : Natural stone test methods - Determination of flexural strength under constant moment
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje upogibne trdnosti z obremenitvijo na tretjini razpona
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13364:2001
angleško : Natural stone test methods - Determination of the breaking load at dowel hole
slovensko : Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje lomne obremenitve ob sidrni izvrtini
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13373:2020
angleško : Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje geometričnih lastnosti proizvodov
TC : IKER - Keramika ICS : 73.020 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13755:2008
angleško : Natural stone test methods - Determination of water absorption at atmospheric pressure
slovensko : Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje vpijanja vode pri atmosferskem tlaku
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14146:2004
angleško : Natural stone test methods - Determination of the dynamic modulus of elasticity (by measuring the fundamental resonance frequency)
slovensko : Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje dinamičnega modula elastičnosti (z meritvijo osnovne resonančne frekvence)
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14157:2017
angleško : Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance
slovensko : Preskusne metode za naravni kamen - Ugotavljanje odpornosti proti obrabi
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14158:2004
angleško : Natural stone test methods - Determination of rupture energy
slovensko : Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje energije loma
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14231:2003
angleško : Natural stone test methods - Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester
slovensko : Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje odpornosti proti zdrsu – metoda z nihalom
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14579:2004
angleško : Natural stone test methods - Determination of sound speed propagation
slovensko : Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje hitrosti širjenja zvoka
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14580:2005
angleško : Natural stone test methods - Determination of static elastic modulus
slovensko : Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje statičnega elastičnega modula
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14581:2004
angleško : Natural stone test methods - Determination of linear thermal expansion coefficient
slovensko : Preskušanje naravnega kamna – Ugotavljanje odpornosti linearnega toplotnega razteznostnega koeficienta
TC : KAM - Naravni kamen ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23875:2022
angleško : Mining - Air quality control systems for operator enclosures - Performance requirements and test methods (ISO 23875:2021)
slovensko : Rudarstvo - Sistemi za nadzor kakovosti zraka za ohišje operaterja - Zahteve glede zmogljivosti in preskusne metode (ISO 23875:2021)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 73.020 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14591-2:2007
angleško : Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 2: Passive water trough barriers
slovensko : Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 2.del: Pasivne vodne prepreke
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.020 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14591-4:2007
angleško : Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers
slovensko : Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 4. del: Avtomatske gasilne naprave za odkopne stroje
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.020 13.220.10 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14591-2:2007/AC:2008
angleško : Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 2: Passive water trough barriers
slovensko : Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 2.del: Pasivne vodne prepreke
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.020 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14591-4:2007/AC:2008
angleško : Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers
slovensko : Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 4. del: Avtomatske gasilne naprave za odkopne stroje
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.220.10 73.020 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi