ICS: 73.040 - Premogi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 81
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 157:1996
angleško: Coal -- Determination of forms of sulfur
slovensko: Premog - Ugotavljanje načina vezave žvepla
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 334:2020
angleško: Coal and coke - Determination of total sulfur - Eschka method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje celotnega žvepla - Eschkajeva metoda
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 502:2015
angleško: Coal - Determination of caking power - Gray-King coke test
slovensko: Premog - Ugotavljanje sposobnosti koksanja - Gray-Kingov preskus
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 602:2015
angleško: Coal - Determination of mineral matter
slovensko: Premog - Določevanje mineralnih snovi
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 609:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- High temperature combustion method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Metoda zgorevanja pri visoki temperaturi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 625:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- Liebig method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Liebigova metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1953:2015
angleško: Hard coal - Size analysis by sieving
slovensko: Črni premog - Določanje zrnatosti s sejalno analizo
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2950:1974
angleško: Brown coals and lignites -- Classification by types on the basis of total moisture content and tar yield
slovensko: Rjavi premogi in ligniti - Razvrstitev v vrste po deležu celotne vlage in deležu katrana
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5074:2015
angleško: Hard coal - Determination of Hardgrove grindability index
slovensko: Črni premog - Določanje meljivosti - Hardgroveov indeks
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7936:1992
angleško: Hard coal -- Determination and presentation of float and sink characteristics -- General directions for apparatus and procedures
slovensko: Črni premog - Ugotavljanje in predstavitev plovnih in potopnih lastnosti - Splošne smernice za napravo in postopke
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8264:1989
angleško: Hard coal -- Determination of the swelling properties using a dilatometer
slovensko: Črni premog - Ugotavljanje lastnosti nabrekanja z dilatometrom
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8833:1989
angleško: Magnetite for use in coal preparation -- Test methods
slovensko: Uporaba magnetita pri separiranju premoga - Preskusne metode
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9931:1991
angleško: Coal -- Sampling of pulverized coal conveyed by gases in direct fired coal systems
slovensko: Premog - Vzorčenje pri pnevmatskem transportu prašnatega premoga pri sistemih direktnega zgorevanja
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12900:2018
angleško: Hard coal - Determination of abrasiveness
slovensko: Črni premog - Ugotavljanje abrazivnosti
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 20905:2004
angleško: Coal preparation -- Determination of dust/moisture relationship for coal
slovensko: Priprava premoga – Določanje razmerja prah-vlaga v premogu
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8858-2:2004
angleško: Hard coal -- Froth flotation testing -- Part 2: Sequential evaluation
slovensko: Črni premog – Preskušanje flotiranja s peno – 2. del: Vrednotenje rezultatov
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8858-3:2004
angleško: Hard coal -- Froth flotation testing -- Part 3: Release evaluation
slovensko: Črni premog – Preskušanje flotiranja s peno – 3. del: Vrednotenje izpusta
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10086-2:2004
angleško: Coal -- Methods for evaluating flocculants for use in coal preparation -- Part 2: Flocculants as filter aids in rotary vacuum filtration systems
slovensko: Premog – Metode vrednotenja flokulantov pri pripravi premoga – 2. del: Flokulanti kot dodatek filtrom v vrtečih vakuumskih filtracijskih sistemih
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15117-1:2004
angleško: Coal flow properties -- Part 1: Bin flow
slovensko: Lastnosti toka premoga – 1. del: Dotok v zabojnik
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 609:1996/Cor 1:1996
angleško: Solid mineral fuels - Determination of carbon and hydrogen - High temperature combustion method TECHNICAL CORRIGENDUM 1
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Metoda zgorevanja pri visoki temperaturi - Tehnični popravek 1
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 625:1996/Cor 1:1996
angleško: Solid mineral fuels - Determination of carbon and hydrogen - Liebig method TECHNICAL CORRIGENDUM
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Liebigova metoda - Tehnični popravek 1
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 331:1983
angleško: Coal -- Determination of moisture in the analysis sample -- Direct gravimetric method
slovensko: Premog - Določevanje vlage v analiziranem vzorcu - Neposredna gravimetrijska metoda
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 73.040
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1998
Razveljavitev: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 333:1996
angleško: Coal -- Determination of nitrogen -- Semi-micro Kjeldahl method
slovensko: Premog - Določevanje dušika - Polmikro Kjeldahlova metoda
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 73.040
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1998
Razveljavitev: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 334:2013
angleško: Solid mineral fuels - Determination of total sulfur - Eschka method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje celotnega žvepla - Eschkajeva metoda
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2015
Razveljavitev: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 335:1974
angleško: Hard coal -- Determination of caking power -- Roga test
slovensko: Črni premog - Ugotavljanje sposobnosti koksanja - Rogajev preskus
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 73.040
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1998
Razveljavitev: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi