ICS: 73.040 - Premogi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 81
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 157:1996
angleško : Coal -- Determination of forms of sulfur
slovensko : Premog - Ugotavljanje načina vezave žvepla
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 334:2020
angleško : Coal and coke - Determination of total sulfur - Eschka method
slovensko : Trdna fosilna goriva - Določevanje celotnega žvepla - Eschkajeva metoda
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 75.160.10 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 502:2015
angleško : Coal - Determination of caking power - Gray-King coke test
slovensko : Premog - Ugotavljanje sposobnosti koksanja - Gray-Kingov preskus
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 602:2015
angleško : Coal - Determination of mineral matter
slovensko : Premog - Določevanje mineralnih snovi
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 609:1996
angleško : Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- High temperature combustion method
slovensko : Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Metoda zgorevanja pri visoki temperaturi
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 75.160.10 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 625:1996
angleško : Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- Liebig method
slovensko : Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Liebigova metoda
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 75.160.10 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1953:2015
angleško : Hard coal - Size analysis by sieving
slovensko : Črni premog - Določanje zrnatosti s sejalno analizo
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2950:1974
angleško : Brown coals and lignites -- Classification by types on the basis of total moisture content and tar yield
slovensko : Rjavi premogi in ligniti - Razvrstitev v vrste po deležu celotne vlage in deležu katrana
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5074:2015
angleško : Hard coal - Determination of Hardgrove grindability index
slovensko : Črni premog - Določanje meljivosti - Hardgroveov indeks
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7936:1992
angleško : Hard coal -- Determination and presentation of float and sink characteristics -- General directions for apparatus and procedures
slovensko : Črni premog - Ugotavljanje in predstavitev plovnih in potopnih lastnosti - Splošne smernice za napravo in postopke
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8264:1989
angleško : Hard coal -- Determination of the swelling properties using a dilatometer
slovensko : Črni premog - Ugotavljanje lastnosti nabrekanja z dilatometrom
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8833:1989
angleško : Magnetite for use in coal preparation -- Test methods
slovensko : Uporaba magnetita pri separiranju premoga - Preskusne metode
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9931:1991
angleško : Coal -- Sampling of pulverized coal conveyed by gases in direct fired coal systems
slovensko : Premog - Vzorčenje pri pnevmatskem transportu prašnatega premoga pri sistemih direktnega zgorevanja
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12900:2018
angleško : Hard coal - Determination of abrasiveness
slovensko : Črni premog - Ugotavljanje abrazivnosti
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20905:2004
angleško : Coal preparation -- Determination of dust/moisture relationship for coal
slovensko : Priprava premoga – Določanje razmerja prah-vlaga v premogu
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8858-2:2004
angleško : Hard coal -- Froth flotation testing -- Part 2: Sequential evaluation
slovensko : Črni premog – Preskušanje flotiranja s peno – 2. del: Vrednotenje rezultatov
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8858-3:2004
angleško : Hard coal -- Froth flotation testing -- Part 3: Release evaluation
slovensko : Črni premog – Preskušanje flotiranja s peno – 3. del: Vrednotenje izpusta
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10086-2:2004
angleško : Coal -- Methods for evaluating flocculants for use in coal preparation -- Part 2: Flocculants as filter aids in rotary vacuum filtration systems
slovensko : Premog – Metode vrednotenja flokulantov pri pripravi premoga – 2. del: Flokulanti kot dodatek filtrom v vrtečih vakuumskih filtracijskih sistemih
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15117-1:2004
angleško : Coal flow properties -- Part 1: Bin flow
slovensko : Lastnosti toka premoga – 1. del: Dotok v zabojnik
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 609:1996/Cor 1:1996
angleško : Solid mineral fuels - Determination of carbon and hydrogen - High temperature combustion method TECHNICAL CORRIGENDUM 1
slovensko : Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Metoda zgorevanja pri visoki temperaturi - Tehnični popravek 1
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 75.160.10 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 625:1996/Cor 1:1996
angleško : Solid mineral fuels - Determination of carbon and hydrogen - Liebig method TECHNICAL CORRIGENDUM
slovensko : Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Liebigova metoda - Tehnični popravek 1
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 75.160.10 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 331:1983
angleško : Coal -- Determination of moisture in the analysis sample -- Direct gravimetric method
slovensko : Premog - Določevanje vlage v analiziranem vzorcu - Neposredna gravimetrijska metoda
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 73.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
Razveljavitev : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 333:1996
angleško : Coal -- Determination of nitrogen -- Semi-micro Kjeldahl method
slovensko : Premog - Določevanje dušika - Polmikro Kjeldahlova metoda
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 73.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
Razveljavitev : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 334:2013
angleško : Solid mineral fuels - Determination of total sulfur - Eschka method
slovensko : Trdna fosilna goriva - Določevanje celotnega žvepla - Eschkajeva metoda
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 75.160.10 73.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
Razveljavitev : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 335:1974
angleško : Hard coal -- Determination of caking power -- Roga test
slovensko : Črni premog - Ugotavljanje sposobnosti koksanja - Rogajev preskus
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 73.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
Razveljavitev : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi