ICS: 73.060.20 - Manganove rude

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 32
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 310:1992
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of hygroscopic moisture content in analytical samples -- Gravimetric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati – Določevanje higroskopske vlage v analiznih vzorcih – Gravimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 312:1986
angleško: Manganese ores -- Determination of active oxygen content, expressed as manganese dioxide -- Titrimetric method
slovensko: Manganove rude - Določevanje aktivnega kisika, izraženega kot manganov dioksid - Titrimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 315:1984
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of nickel content -- Dimethylglyoxime spectrometric method and flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje niklja - Dimetilglioksimska spektrometrijska metoda in metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 317:1984
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of arsenic content -- Spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje arzena - Spektrometrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 320:1981
angleško: Manganese ores -- Determination of sulphur content -- Barium sulphate gravimetric methods and sulphur dioxide titrimetric method after combustion
slovensko: Manganove rude - Določevanje žvepla - Gravimetrijska metoda z barijevim sulfatom in titrimetrijska metoda z žveplovim dioksidom po zgorevanju
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 619:1981
angleško: Manganese ores -- Determination of chromium content -- Diphenylcarbazide photometric method and silver persulphate titrimetric method
slovensko: Manganove rude - Določevanje kroma - Difenilkarbazidna fotometrijska metoda in titrimetrijska metoda s srebrovim persulfatom
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4293:1982
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of phosphorus content -- Extraction-molybdovanadate photometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje fosforja - Ekstrakcijsko-fotometrijska metoda z molibdenovim vanadatom
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4295:1988
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of aluminium content -- Photometric and gravimetric methods
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje aluminija - Fotometrijske in gravimetrijske metode
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4297:1978
angleško: Manganese ores and concentrates -- Methods of chemical analysis -- General instructions
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Kemijske analitske metode - Splošna navodila
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4298:1984
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of manganese content -- Potentiometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje mangana - Potenciometrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4299:1989
angleško: Manganese ores -- Determination of moisture content
slovensko: Manganove rude - Določevanje vlage
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4571:1981
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of potassium and sodium content -- Flame atomic emission spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje kalija in natrija - Metoda plamenske atomske emisijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5889:1983
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of aluminium, copper, lead and zinc contents -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje aluminija, bakra, svinca in cinka - Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5890:1981
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of silicon content -- Gravimetric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje silicija - Gravimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6230:1989
angleško: Manganese ores -- Determination of size distribution by sieving
slovensko: Manganove rude – Določanje zrnatosti s sejanjem
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6233:1983
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of calcium and magnesium contents -- EDTA titrimetric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje kalcija in magnezija - Titrimetrijska metoda z EDTA
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7953:1985
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of calcium and magnesium contents -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje kalcija in magnezija - Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7969:1985
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of sodium and potassium contents -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje natrija in kalija - Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7990:1985
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of total iron content -- Titrimetric method after reduction and sulfosalicylic acid spectrophotometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje celotnega železa - Titrimetrijska metoda po redukciji in spektrofotometrijska metoda s sulfosalicilno kislino
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8530:1986
angleško: Manganese and chromium ores -- Experimental methods for checking the precision of sample division
slovensko: Manganove in kromove rude – Eksperimentalne metode za preverjanje natančnosti deljenja vzorca
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8531:1986
angleško: Manganese and chromium ores -- Experimental methods for checking the precision of moisture determination
slovensko: Manganove in kromove rude – Eksperimentalne metode za preverjanje natančnosti določanja vlažnosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8541:1986
angleško: Manganese and chromium ores -- Experimental methods for checking the bias of sampling and sample preparation
slovensko: Manganove in kromove rude – Eksperimentalne metode za preverjanje pravilnosti vzorčenja in priprava vzorca
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8542:1986
angleško: Manganese and chromium ores -- Experimental methods for evaluation of quality variation and methods for checking the precision of sampling
slovensko: Manganove in kromove rude – Eksperimentalne metode za oceno spremembe kakovosti in metode za preverjanje natančnosti vzorčenja
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9681:1990
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of iron content -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje železa - Metoda plamenske atomske absorbcijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4296-1:1984
angleško: Manganese ores -- Sampling -- Part 1: Increment sampling
slovensko: Manganove rude – Vzorčenje – 1. del: Vzorčenje z delitvijo vzorca
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi