ICS: 73.100.20 - Prezračevalna, klimatizacijska in razsvetljevalna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 12 od 12


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14983:2007
angleško : Explosion prevention and protection in underground mines - Equipment and protective systems for firedamp drainage
slovensko : Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Oprema in zaščitni sistemi za odvajanje jamskega plina
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230 73.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14591-1:2004
angleško : Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 1: 2-bar explosion proof ventilation structure
slovensko : Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 1. del: Ventilacijske strukture, odporne proti eksplozijskemu tlaku 2 bar
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62013-2:2006
angleško : Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 2: Performance and other safety-related matters
slovensko : Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 2. del: Lastnosti in druge z varnostjo povezane teme (IEC 62013-2:2005)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60079-35-1:2011
angleško : Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion (IEC 60079-35-1:2011)
slovensko : Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije (IEC 60079-35-1:2011)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60079-35-2:2012
angleško : Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Part 2: Performance and other safety-related matters (IEC 60079-35-2:2011)
slovensko : Čeladne svetilke za uporabo v rudnikih, občutljive na jamski eksplozivni plin - 2. del: Tehnične lastnosti in druge varnostne zadeve (IEC 60079-35-2:2011)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14591-1:2004/AC:2006
angleško : Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 1: 2-bar explosion proof ventilation structure
slovensko : Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih - Zaščitni sistemi - 1. del: Ventilacijske strukture, odporne proti eksplozijskemu tlaku 2 bar
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60079-35-1:2011/AC:2011
angleško : Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion
slovensko : Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 73.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50033:1991
angleško : Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Caplights for mines susceptible to firedamp
slovensko : Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere - Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer je možen pojav eksplozivnih plinov
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 29.260.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1997
Razveljavitev : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62013-1:2002
angleško : Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion
slovensko : Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer je možen pojav eksplozivnih plinov - 1. del: Splošne zahteve - Konstrukcija in preskušanje zaradi nevarnosti eksplozije (IEC 62013-1:1999; spremenjen)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 29.260.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-May-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62013-1:2006
angleško : Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion
slovensko : Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstrukcija in preskušanje zaradi tveganja eksplozije (IEC 62013-1:2005)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 29.260.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
Razveljavitev : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62013-2:2000
angleško : Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 2: Performance and other safety-related matters
slovensko : Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer je možen pojav eksplozivnih plinov - 2. del: Lastnosti in druge z varnostjo povezane teme (IEC 62013-2:2000)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 29.260.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
Razveljavitev : 01-May-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 14983
angleško : Explosion prevention and protection in underground mines - Equipment and protective systems for firedamp drainage
slovensko : Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Oprema in zaščitni sistemi za odvajanje jamskega plina
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230 73.100.20
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi