ICS: 73.120 - Oprema za predelavo rudnin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 38
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 561:1989
angleško : Coal preparation plant -- Graphical symbols
slovensko : Obrat za pripravo premoga - Grafični simboli
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 923:2000
angleško : Coal cleaning equipment -- Performance evaluation
slovensko : Oprema za separiranje premoga - Preskušanje in vrednotenje učinkovitosti delovanja
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 924:1989
angleško : Coal preparation plant -- Principles and conventions for flowsheets
slovensko : Obrat za pripravo premoga - Načela in konvencije za diagrame poteka tehnoloških procesov
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2194:1991
angleško : Industrial screens -- Woven wire cloth, perforated plate and electroformed sheet -- Designation and nominal sizes of openings
slovensko : Industrijska sita - Žična pletiva, perforirane plošče in električno oblikovane folije - Oznake in imenske mere odprtin
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4782:1987
angleško : Metal wire for industrial wire screens and woven wire cloth
slovensko : Kovinska žica za industrijska žična sita in žična pletiva
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7806:1983
angleško : Industrial plate screens -- Codification for designating perforations
slovensko : Industrijska ploščna sita - Kodiranje perforacij
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9045:1990
angleško : Industrial screens and screening -- Vocabulary
slovensko : Industrijska sita in sejanje - Slovar
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120 01.040.73
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški in francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1009-1:2020
angleško : Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
slovensko : Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 1. del: Splošne zahteve za stroje in predelovalne obrate
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.110 91.220 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1009-2:2020
angleško : Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
slovensko : Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 2. del: Posebne zahteve za nakladalne stroje in opremo za kontinuirni transport
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.110 91.220 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1009-3:2020
angleško : Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
slovensko : Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 3. del: Posebne zahteve za stroje za drobljenje in rezkanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.110 91.220 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1009-4:2020
angleško : Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
slovensko : Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 4. del: Posebne zahteve za presejalne stroje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.110 91.220 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1009-5:2020
angleško : Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
slovensko : Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 5. del: Posebne zahteve za stroje za čiščenje, recikliranje, sortiranje in obdelavo blata
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.110 91.220 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10630:1994
angleško : Industrial plate screens - Specifications and test methods
slovensko : Industrijska ploščna sita - Zahteve in načini preskušanja
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14315:1997
angleško : Industrial wire screens -- Technical requirements and testing
slovensko : Industrijska žična sita - Tehnične zahteve in preskušanja
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15162:2008
angleško : Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety requirements for gang saws
slovensko : Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnostne zahteve za žage za rezanje v plošče
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.100.01 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15163:2017
angleško : Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Requirements for diamond wire saws
slovensko : Stroji in oprema za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za enožične diamantne žage
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.100.01 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15164:2008
angleško : Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for chain- and belt-slotting machines
slovensko : Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za verižne in tračne rezalne stroje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 73.120 25.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15571:2020
angleško : Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for surface-finishing machines
slovensko : Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo površine
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 73.120 25.080.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15572:2015
angleško : Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for edge finishing machines
slovensko : Stroji in obrati za miniranje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo robov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16564:2020
angleško : Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions
slovensko : Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 73.120 25.080.60 25.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4783-1:1989
angleško : Industrial wire screens and woven wire cloth -- Guide to the choice of aperture size and wire diameter combinations -- Part 1: Generalities
slovensko : Industrijska žična sita in žična pletiva - Vodilo za izbiro kombinacij velikosti odprtin in premerov žic - 1. del: Splošna določila
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4783-2:1989
angleško : Industrial wire screens and woven wire cloth -- Guide to the choice of aperture size and wire diameter combinations -- Part 2: Preferred combinations for woven wire cloth
slovensko : Industrijska žična sita in žična pletiva - Vodilo za izbiro kombinacij velikosti odprtin in premerov žic - 2. del: Prednostne kombinacije za pletene žične mreže
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4783-3:1981
angleško : Industrial wire screens and woven wire cloth -- Guide to the choice of aperture size and wire diameter combinations -- Part 3: Preferred combinations for pre-crimped or pressure-welded wire screens
slovensko : Industrijska žična sita in žična pletiva - Vodilo za izbiro kombinacij velikosti odprtin in premerov žic - 3. del: Prednostne kombinacije za žične mreže iz predkrivljenih žic ali za uporovno varjene mreže
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7805-1:1984
angleško : Industrial plate screens -- Part 1: Thickness of 3 mm and above
slovensko : Industrijska ploščna sita - 1. del: Debelina 3 mm in več
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7805-2:1987
angleško : Industrial plate screens -- Part 2: Thickness below 3 mm
slovensko : Industrijska ploščna sita - 2. del: Debelina do 3 mm
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi