ICS: 73.120 - Oprema za predelavo rudnin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 33
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 561:1989
angleško: Coal preparation plant -- Graphical symbols
slovensko: Obrat za pripravo premoga - Grafični simboli
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 923:2000
angleško: Coal cleaning equipment -- Performance evaluation
slovensko: Oprema za separiranje premoga - Preskušanje in vrednotenje učinkovitosti delovanja
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 924:1989
angleško: Coal preparation plant -- Principles and conventions for flowsheets
slovensko: Obrat za pripravo premoga - Načela in konvencije za diagrame poteka tehnoloških procesov
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2194:1991
angleško: Industrial screens -- Woven wire cloth, perforated plate and electroformed sheet -- Designation and nominal sizes of openings
slovensko: Industrijska sita - Žična pletiva, perforirane plošče in električno oblikovane folije - Oznake in imenske mere odprtin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4782:1987
angleško: Metal wire for industrial wire screens and woven wire cloth
slovensko: Kovinska žica za industrijska žična sita in žična pletiva
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7806:1983
angleško: Industrial plate screens -- Codification for designating perforations
slovensko: Industrijska ploščna sita - Kodiranje perforacij
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9045:1990
angleško: Industrial screens and screening -- Vocabulary
slovensko: Industrijska sita in sejanje - Slovar
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120 01.040.73
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški in francoski jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10630:1994
angleško: Industrial plate screens - Specifications and test methods
slovensko: Industrijska ploščna sita - Zahteve in načini preskušanja
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14315:1997
angleško: Industrial wire screens -- Technical requirements and testing
slovensko: Industrijska žična sita - Tehnične zahteve in preskušanja
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15162:2008
angleško: Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety requirements for gang saws
slovensko: Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnostne zahteve za žage za rezanje v plošče
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.100.01 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15163:2017
angleško: Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Requirements for diamond wire saws
slovensko: Stroji in oprema za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za enožične diamantne žage
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.100.01 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15164:2008
angleško: Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for chain- and belt-slotting machines
slovensko: Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za verižne in tračne rezalne stroje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 73.120 25.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15571:2014
angleško: Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for surface finishing machines
slovensko: Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo površine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.080.50 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15572:2015
angleško: Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for edge finishing machines
slovensko: Stroji in obrati za miniranje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo robov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16564:2014
angleško: Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions
slovensko: Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 73.120 25.080.60 25.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4783-1:1989
angleško: Industrial wire screens and woven wire cloth -- Guide to the choice of aperture size and wire diameter combinations -- Part 1: Generalities
slovensko: Industrijska žična sita in žična pletiva - Vodilo za izbiro kombinacij velikosti odprtin in premerov žic - 1. del: Splošna določila
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4783-2:1989
angleško: Industrial wire screens and woven wire cloth -- Guide to the choice of aperture size and wire diameter combinations -- Part 2: Preferred combinations for woven wire cloth
slovensko: Industrijska žična sita in žična pletiva - Vodilo za izbiro kombinacij velikosti odprtin in premerov žic - 2. del: Prednostne kombinacije za pletene žične mreže
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4783-3:1981
angleško: Industrial wire screens and woven wire cloth -- Guide to the choice of aperture size and wire diameter combinations -- Part 3: Preferred combinations for pre-crimped or pressure-welded wire screens
slovensko: Industrijska žična sita in žična pletiva - Vodilo za izbiro kombinacij velikosti odprtin in premerov žic - 3. del: Prednostne kombinacije za žične mreže iz predkrivljenih žic ali za uporovno varjene mreže
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7805-1:1984
angleško: Industrial plate screens -- Part 1: Thickness of 3 mm and above
slovensko: Industrijska ploščna sita - 1. del: Debelina 3 mm in več
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7805-2:1987
angleško: Industrial plate screens -- Part 2: Thickness below 3 mm
slovensko: Industrijska ploščna sita - 2. del: Debelina do 3 mm
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9044:1999
angleško: Industrial woven wire cloth -- Technical requirements and tests
slovensko: Industrijska žična pletiva - Tehnične zahteve in preskušanje
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2000
Razveljavitev: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10752:1994
angleško: Coal sizing equipment -- Performance evaluation
slovensko: Naprave za sortiranje premoga - Vrednotenje učinka
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10753:1994
angleško: Coal preparation plant -- Assessment of the liability to breakdown in water of materials associated with coal seams
slovensko: Obrat za pripravo premoga - Ocena nagnjenosti razčlembe plasti premoga v spoju z vodno zmesjo
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15163:2008
angleško: Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Requirements for diamond wire saws
slovensko: Stroji in oprema za pridobivanje in predelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage z diamantno žico
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 73.120 25.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2008
Razveljavitev: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 1009-1
angleško: Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for partly completed machinery and processing plants
slovensko: Stroji za mehansko obdelavo mineralov in podobnih trdnih snovi - Varnost - 1. del: Splošne zahteve za nepopolno sestavljene stroje in predelovalne obrate
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 91.220 73.120
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi