ICS: 75.040 - Surova nafta

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 15 od 15


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3007:1999
angleško : Petroleum products and crude petroleum -- Determination of vapour pressure -- Reid method
slovensko : Naftni proizvodi in surova nafta - Določevanje parnega tlaka - Metoda po Reidu
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3675:1998
angleško : Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method (ISO 3675:1998)
slovensko : Surova nafta in tekoči naftni proizvodi - Laboratorijsko določevanje gostote ali relativne gostote z areometrom (ISO 3675:1998)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3735:1999
angleško : Crude petroleum and fuel oils - Determination of sediment - Extraction method (ISO 3735:1999)
slovensko : Surova nafta in kurilna olja - Določevanje usedline - Metoda z ekstrakcijo (ISO 3735:1999)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20 75.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3838:2004
angleško : Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination of density or relative density - Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods (ISO 3838:2004)
slovensko : Surova nafta in tekoči ali trdni naftni proizvodi - Določanje gostote ali relativne gostote - Metoda s piknometrom s kapilarnim zamaškom in metoda z graduiranim bikapilarnim piknometrom (ISO 3838:2004)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080 75.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9029:1995
angleško : Crude petroleum - Determination of water - Distillation method (ISO 9029:1990)
slovensko : Surova nafta - Določevanje vode - Destilacijska metoda (ISO 9029:1990)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9030:1990
angleško : Crude petroleum -- Determination of water and sediment -- Centrifuge method
slovensko : Surova nafta - Določanje vode in usedline - Metoda s centrifugiranjem
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12185:1996
angleško : Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - Oscillating U-tube method (ISO 12185:1996)
slovensko : Surova nafta in naftni proizvodi - Določanje gostote - Metoda z oscilirajočo U-cevjo (ISO 12185:1996)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14639:2005
angleško : Crude tar and crude benzole - Characteristics and test methods
slovensko : Surov katran in surov benzol – Značilnosti in preskusne metode
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15199-3:2020
angleško : Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 3: Crude oil
slovensko : Naftni proizvodi - Določanje porazdelitve območja vrelišč z metodo plinske kromatografije - 3. del: Surova nafta
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.50 75.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3675:1993
angleško : Crude petroleum and liquid petroleum products -- Laboratory determination of density or relative density -- Hydrometer method
slovensko : Surova nafta in tekoči naftni proizvodi - Laboratorijsko določanje gostote ali relativne gostote z areometrom
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040 75.080
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3735:1975
angleško : Crude petroleum and fuel oils -- Determination of sediment -- Extraction method
slovensko : Surova nafta in kurilna olja - Določanje usedline - Metoda z ekstrakcijo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20 75.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3735:1995
angleško : Crude petroleum and fuel oils - Determination of sediment - Extraction method (ISO 3735:1975)
slovensko : Surova nafta in kurilna olja - Določevanje usedline - Metoda z ekstrakcijo (ISO 3735:1975)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20 75.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1998
Razveljavitev : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3838:1995
angleško : Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination of density or relative density - Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods (ISO 3838:1983)
slovensko : Surova nafta in tekoči ali trdni naftni proizvodi - Določanje gostote ali relativne gostote - Metoda s piknometrom s kapilarnim zamaškom in metoda z graduiranim bikapilarnim piknometrom (ISO 3838:1983)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080 75.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1998
Razveljavitev : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9029:1990
angleško : Crude petroleum -- Determination of water -- Distillation method
slovensko : Surova nafta - Določanje vode - Destilacijska metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15199-3:2008
angleško : Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 3: Crude oil
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje porazdelitve območja vrelišč z metodo plinske kromatografije - 3. del: Surova nafta
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
Razveljavitev : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi