ICS: 75.060 - Zemeljski plin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 77
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16726:2015+A1:2018
angleško: Gas infrastructure - Quality of gas - Group H
slovensko: Infrastruktura za plin - Kakovost plina - Skupina H (vključno z dopolnilom A1)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6327:2008
angleško: Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation hygrometers (ISO 6327:1981)
slovensko: Analiza plinov - Določevanje vodnega rosišča zemeljskega plina - Hlajeni površinski kondenzirani higrometri (ISO 6327:1981)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6570:2004
angleško: Natural gas - Determination of potential hydrocarbon liquid content - Gravimetric methods (ISO 6570:2001)
slovensko: Zemeljski plin – Določevanje potencialne vsebnosti tekočih ogljikovodikov – Gravimetrijske metode (ISO 6570:2001)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6975:2005
angleško: Natural gas - Extended analysis - Gas-chromatographic method (ISO 6975:1997)
slovensko: Zemeljski plin – Širše analize – Plinsko-kromatografska metoda (ISO 6975:1997)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6976:2016
angleško: Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition (ISO 6976:2016)
slovensko: Zemeljski plin - Izračun kalorične vrednosti, gostote, relativne gostote in Wobbejevega indeksa iz sestave (ISO 6976:2016)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10715:2000
angleško: Natural gas - Sampling guidelines (ISO 10715:1997)
slovensko: Zemeljski plin - Smernice za vzorčenje (ISO 10715:1997)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10723:2012
angleško: Natural gas - Performance evaluation for analytical systems (ISO 10723:2012)
slovensko: Zemeljski plin - Vrednotenje zmogljivosti analitskih sistemov (ISO 10723:2012)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11541:2002
angleško: Natural gas - Determination of water content at high pressure (ISO 11541:1997)
slovensko: Zemeljski plin - Določevanje vode pri visokem tlaku (ISO 11541:1997)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13423:2021
angleško: Natural gas vehicles - Requirements for NGV workshops and the management of compressed natural gas (CNG) vehicles
slovensko: Vozila na zemeljski plin - Zahteve za delavnice za vozila na zemeljski plin in upravljanje vozil na stisnjeni zemeljski plin
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060 75.200 43.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13443:2005
angleško: Natural gas - Standard reference conditions (ISO 13443:1996 including Corrigendum 1:1997)
slovensko: Zemeljski plin – Standardni referenčni pogoji (ISO 13443:1996)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13686:2013
angleško: Natural gas - Quality designation (ISO 13686:2013)
slovensko: Zemeljski plin - Specificiranje kakovosti (ISO 13686:2013)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13734:2013
angleško: Natural gas - Organic components used as odorants - Requirements and test methods (ISO 13734:2013)
slovensko: Zemeljski plin - Organske sestavine, uporabljene kot dišave - Zahteve in preskusne metode (ISO 13734:2013)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14111:1999
angleško: Natural gas - Guidelines to traceability in analysis (ISO 14111:1997)
slovensko: Zemeljski plin - Smernice za sledljivost pri analizah (ISO 14111:1997)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14469:2017
angleško: Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) refuelling connector (ISO 14469:2017)
slovensko: Cestna vozila - Priključek za polnjenje s stisnjenim zemeljskim plinom (CNG) (ISO 14469:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.060 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14532:2017
angleško: Natural gas - Vocabulary (ISO 14532:2014)
slovensko: Zemeljski plin - Slovar (ISO 14532:2014)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060 01.040.75
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15112:2018
angleško: Natural gas - Energy determination (ISO 15112:2018)
slovensko: Zemeljski plin - Določevanje energijske vrednosti (ISO 15112:2018)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15970:2014
angleško: Natural gas - Measurement of properties - Volumetric properties: density, pressure, temperature and compression factor (ISO 15970:2008)
slovensko: Zemeljski plin - Merjenje njegovih lastnosti - Volumetrične lastnosti: gostota, tlak, temperatura in kompresijski faktor (ISO 15970:2008)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.180.30 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15971:2014
angleško: Natural gas - Measurement of properties - Calorific value and Wobbe index (ISO 15971:2008)
slovensko: Zemeljski plin - Merjenje njegovih lastnosti - Kalorična vrednost in Wobbejev indeks (ISO 15971:2008)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.180.30 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16903:2015
angleško: Petroleum and natural gas industries - Characteristics of LNG, influencing the design, and material selection (ISO 16903:2015)
slovensko: Industrija nafte in zemeljskega plina - Vpliv lastnosti utekočinjenega zemeljskega plina na načrtovanje in izbor materialov (ISO 16903:2015)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.180.01 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16904:2016
angleško: Petroleum and natural gas industries - Design and testing of LNG marine transfer arms for conventional onshore terminals (ISO 16904:2016)
slovensko: Industrija nafte in zemeljskega plina - Načrtovanje in preskušanje rok za pretakanje utekočinjenega zemeljskega plina za konvencionalne terminale na kopnem (ISO 16904:2016)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16960:2014
angleško: Natural gas - Determination of sulfur compounds - Determination of total sulfur by oxidative microcoulometry method (ISO 16960:2014)
slovensko: Zemeljski plin - Določevanje žveplovih spojin - Določevanje celotnega žvepla z oksidativno mikrokulometrično metodo (ISO 16960:2014)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17238:2018
angleško: Proposed limit values for contaminants in biomethane based on health assessment criteria
slovensko: Predlagane mejne vrednosti za onesnaževala v biometanu na podlagi meril zdravstvene presoje
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 27.190 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17278:2021
angleško: Natural gas vehicles - Vehicle fuelling appliances
slovensko: Vozila na zemeljski plin - Polnilne naprave za vozila na zemeljski plin
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18453:2005
angleško: Natural gas - Correlation between water content and water dew point (ISO 18453:2004)
slovensko: Zemeljski plin – Korelacija med deležem vode in vodnim rosiščem (ISO 18453:2004)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19739:2005
angleško: Natural gas - Determination of sulfur compounds using gas chromatography (ISO 19739:2004)
slovensko: Zemeljski plin – Določevanje žveplovih spojin s plinsko kromatografijo (ISO 19739:2004)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi