ICS: 75.080 - Naftni proizvodi na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 143
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1516:2002
angleško: Determination of flash/no flash - Closed cup equilibrium method (ISO 1516:2002)
slovensko: Določevanje pojava plamena - Ravnotežna metoda v zaprti posodi (ISO 1516:2002)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 87.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1523:2002
angleško: Determination of flash point - Closed cup equilibrium method (ISO 1523:2002)
slovensko: Določevanje plamenišča - Ravnotežna metoda v zaprti posodi (ISO 1523:2002)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 87.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2049:1996
angleško: Petroleum products -- Determination of colour (ASTM scale)
slovensko: Naftni proizvodi - Določanje barve (ASTM skala)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2160:1998
angleško: Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test (ISO 2160:1998)
slovensko: Nafni proizvodi – Korozivnost na baker – Preskus z bakrenim trakom (ISO 2160:1998)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2592:2017
angleško: Petroleum and related products - Determination of flash and fire points - Cleveland open cup method (ISO 2592:2017)
slovensko: Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje plamenišča in točke gorenja - Metoda z odprto posodo po Clevelandu (ISO 2592:2017)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2719:2016
angleško: Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method (ISO 2719:2016)
slovensko: Določevanje plamenišča - Metoda z zaprto posodo po Pensky-Martensu (ISO 2719:2016)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2909:2002
angleško: Petroleum products -- Calculation of viscosity index from kinematic viscosity
slovensko: Naftni proizvodi - Izračun indeksa viskoznosti iz kinematične viskoznosti
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3007:1999
angleško: Petroleum products and crude petroleum -- Determination of vapour pressure -- Reid method
slovensko: Naftni proizvodi in surova nafta - Določevanje parnega tlaka - Metoda po Reidu
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3015:2019
angleško: Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of cloud point (ISO 3015:2019)
slovensko: Naftni in sorodni proizvodi iz naravnih ali sintetičnih virov - Določevanje motnišča (ISO 3015:2019)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3016:2019
angleško: Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of pour point (ISO 3016:2019)
slovensko: Naftni in sorodni proizvodi iz naravnih ali sintetičnih virov - Določevanje točke tečenja (ISO 3016:2019)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3104:2020
angleško: Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:2020)
slovensko: Naftni proizvodi - Prozorne in neprozorne tekočine - Določevanje kinematične viskoznosti in izračun dinamične viskoznosti (ISO 3104:2020)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3170:2004
angleško: Petroleum liquids - Manual sampling (ISO 3170:2004)
slovensko: Naftne tekočine - Ročno vzorčenje (ISO 3170:2004)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3171:1999
angleško: Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988)
slovensko: Naftne tekočine – Avtomatično vzorčenje iz cevovoda (ISO 3171:1988)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3405:2019
angleško: Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405:2019)
slovensko: Naftni in sorodni proizvodi iz naravnih ali sintetičnih virov - Določevanje destilacijskih značilnosti pri atmosferskem tlaku (ISO 3405:2019)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3675:1998
angleško: Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method (ISO 3675:1998)
slovensko: Surova nafta in tekoči naftni proizvodi - Laboratorijsko določevanje gostote ali relativne gostote z areometrom (ISO 3675:1998)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3679:2015
angleško: Determination of flash no-flash and flash point - Rapid equilibrium closed cup method (ISO 3679:2015)
slovensko: Ugotavljanje pojava plamena in plamenišča - Hitra ravnotežna metoda v zaprti posodi (ISO 3679:2015)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3733:1999
angleško: Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method
slovensko: Naftni proizvodi in materiali na osnovi bitumna - Določevanje vode - Metoda destilacije
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3771:2011
angleško: Petroleum products - Determination of base number - Perchloric acid potentiometric titration method
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje baznega števila - Metoda potenciometrične titracije s perklorovo kislino
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3838:2004
angleško: Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination of density or relative density - Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods (ISO 3838:2004)
slovensko: Surova nafta in tekoči ali trdni naftni proizvodi - Določanje gostote ali relativne gostote - Metoda s piknometrom s kapilarnim zamaškom in metoda z graduiranim bikapilarnim piknometrom (ISO 3838:2004)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080 75.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3924:2019
angleško: Petroleum products - Determination of boiling range distribution - Gas chromatography method (ISO 3924:2019)
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje destilacijskega območja - Metoda plinske kromatografije (ISO 3924:2019)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.040.50 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5275:2003
angleško: Petroleum products and hydrocarbon solvents - Detection of thiols and other sulfur species - Doctor test
slovensko: Naftni proizvodi in ogljikovodikova topila - Ugotavljanje prisotnosti tiolov in drugih žveplovih spojin - "Doctor test"
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080 71.080.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6245:2002
angleško: Petroleum products - Determination of ash (ISO 6245:2001)
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje pepela (ISO 6245:2001)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6615:1993
angleško: Petroleum products -- Determination of carbon residue -- Conradson method
slovensko: Naftni proizvodi - Določanje koksnega ostanka - Metoda Conradson
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6619:1988
angleško: Petroleum products and lubricants -- Neutralization number -- Potentiometric titration method
slovensko: Naftni proizvodi in maziva - Nevtralizacijsko število - Metoda s potenciometrično titracijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7120:1987
angleško: Petroleum products and lubricants -- Petroleum oils and other fluids -- Determination of rust-preventing characteristics in the presence of water
slovensko: Naftni proizvodi in maziva - Naftna olja in druge tekočine - Določanje protikorozijskih lastnosti v prisotnosti vode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi