ICS: 75.100 - Maziva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 89
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 377:1993
angleško : Lubricants for applications in appliances and associated controls using combustible gases except those designed for use in industrial processes
slovensko : Maziva za uporabo v aparatih in pripadajoči regulacijski opremi, ki uporabljajo gorljive pline, razen tistih, ki se uporabljajo v industrijskih procesih
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Biodegradable Lubricating Oils - Chain saw oil based on vegetable and synthetic oil - Requirements and Test Methods
slovensko : Biološko razgradljiva maziva - Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag - Zahteve in preskusne metode
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 9800 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2137:2020
angleško : Petroleum products and lubricants - Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum
slovensko : Naftni proizvodi in maziva - Določevanje penetracije s stožcem za mazalne masti in vazeline
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.140 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2176:1995
angleško : Petroleum products -- Lubricating grease -- Determination of dropping point
slovensko : Naftni proizvodi - Mazalna mast - Določanje kapljišča
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3021:2017
angleško : Aerospace series - Molybdenum disulphide dry film lubricants graphite and halogen free - Technical specification
slovensko : Aeronavtika - Suha maziva iz molibdenovega disulfida brez grafita in halogena - Tehnična specifikacija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3987:2010
angleško : Petroleum products - Determination of sulfated ash in lubricating oils and additives
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje sulfatnega pepela v mazalnih oljih in aditivih
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4346:1977
angleško : Steel wire ropes for general purposes -- Lubricants -- Basic requirements
slovensko : Jeklene žične vrvi za splošne namene - Maziva - Osnovne zahteve
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 75.100 77.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8068:2006
angleško : Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family T (Turbines) -Specification for lubricating oils for turbines
slovensko : Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina T (turbine) – Specifikacija za mazalna olja za turbine
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10416:2009
angleško : Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Laboratory testing (ISO 10416:2008)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Vrtalne tekočine - Laboratorijsko preskušanje (ISO 10416:2008)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.10 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12081:2017
angleško : Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases
slovensko : Železniške naprave - Ohišja ležajev kolesnih dvojic - Maziva
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.040 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12634:1998
angleško : Petroleum products and lubricants - Determination of acid number - Non-aqueous potentiometric titration method
slovensko : Naftni proizvodi in maziva – Določevanje kislinskega števila – Metoda z nevodno potenciometrično titracijo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15380:2016
angleško : Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories HETG, HEPG, HEES and HEPR
slovensko : Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije za hidravlične tekočine kategorije HETG, HEPG, HEES in HEPR
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16143:2013
angleško : Petroleum products - Determination of content of Benzo(a)pyrene (BaP) and selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in extender oils - Procedure using double LC cleaning and GC/MS analysis
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje benzo(a)pirena (BaP) in izbranih policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) v polnilnih oljih - Postopek uporabe dvojnega LC-čiščenja in analize GC/MS
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16227:2011
angleško : Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Recommendation for terminology and characterisation of bio-lubricants and bio-based lubricants
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Biomaziva - Priporočila za terminologijo in opis značilnosti biomaziv in biološko razgradljivih maziv
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16807:2016
angleško : Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Biomaziva - Kriteriji in zahteve za biomaziva in maziva na biološki osnovi
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100 27.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17181:2019
angleško : Lubricants - Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution - Test method based on CO2-production
slovensko : Maziva - Določevanje aerobne biološke razgradnje polno formuliranih maziv v vodni raztopini - Preskusna metoda, ki temelji na proizvodnji CO2
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19378:2003
angleško : Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Machine-tool lubricants -- Categories and specifications
slovensko : Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (razred L) – Maziva za orodja – Kategorije in specifikacije
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20623:2018
angleško : Petroleum and related products - Determination of the extreme-pressure and anti-wear properties of fluids - Four ball method (European conditions) (ISO 20623:2017)
slovensko : Naftni in sorodni proizvodi - Določanje nosilnih in protiobrabnih lastnosti maziv - Metoda s štirimi kroglicami (Four ball method) (evropski pogoji) (ISO 20623:2017)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21469:2006
angleško : Safety of machinery - Lubricants with incidental product contact - Hygiene requirements (ISO 21469:2006)
slovensko : Varnost strojev – Maziva z nepredvidljivim stikom z izdelkom – Higienske zahteve (ISO 21469:2006)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 67.250 75.100 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4263-1:2004
angleško : Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 1: Procedure for mineral oils (ISO 4263-1:2003)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi - Določanje staranja inhibiranih olj in tekočin - Preskus TOST - 1. del: Postopek za mineralna olja (ISO 4263-1:2003)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4263-4:2006
angleško : Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 4: Procedure for industrial gear oils (ISO 4263-4:2006)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi - Določanje staranja inhibiranih olj in tekočin - Preskus TOST - 4. del: Postopek za olja industrijskih naprav (ISO 4263-4:2006)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50326:2002
angleško : Conductors for overhead lines - Characteristics of greases
slovensko : Vodniki za nadzemne vode – Karakteristike masti za vodnike
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.20 75.100 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61221:2004
angleško : Petroleum products and lubricants - Triaryl phosphate ester turbine control fluids (category ISO-L-TCD) - Specifications
slovensko : Naftni proizvodi in maziva – Tekočine na osnovi triaril fosfat estrov za krmiljenje turbin (kategorija ISO-L-TCD) – Specifikacije (IEC 61221:2004)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 75.100 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6743-1:2002
angleško : Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification -- Part 1: Family A (Total loss systems)
slovensko : Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija - 1. del: Podskupina A (sistemi mazanja s popolnimi izgubami maziva)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6743-2:1981
angleško : Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification -- Part 2: Family F (Spindle bearings, bearings and associated clutches)
slovensko : Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Klasifikacija - 2. del: Podskupina F (ležaji za vretena, ležaji in ležaji sklopk)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi