ICS: 75.120 - Hidravlični fluidi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4406:2021
angleško : Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles
slovensko : Moč hidravličnega fluida - Fluidi - Metoda za označevanje stopnje onesnaženosti s trdnimi delci
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 75.120 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12922:2020
angleško : Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU (ISO 12922:2020)
slovensko : Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije za hidravlične tekočine kategorij HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR in HFDU (ISO 12922:2020)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14489:2005
angleško : Fire-resistant hydraulic fluids - Classification and specification - Guidelines on selection for the protection of safety, health and the environment
slovensko : Hidravlične tekočine, odporne proti ognju – Razvrstitev in specifikacija – Smernice za izbiro varovanja varnosti, zdravja in okolja
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20763:2004
angleško : Petroleum and related products - Determination of anti-wear properties of hydraulic fluids - Vane pump method (ISO 20763:2004)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi – Določanje protiobrabnih lastnosti hidravličnih tekočin – Metoda s krilno črpalko (ISO 20763:2004)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4263-2:2003
angleško : Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 2: Procedure for category HFC hydraulic fluids (ISO 4263-2:2003)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje staranja inhibiranih olj in tekočin - Preskus TOST - 2. del: Postopek za skupino HFC hidravličnih tekočin (ISO 4263-2:2003)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4263-3:2015
angleško : Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using the TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for synthetic hydraulic fluids (ISO 4263-3:2015)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje staranja inhibiranih olj in tekočin s preskusom TOST - 3. del: Brezvodni postopek za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2015)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4404-1:2012
angleško : Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 1: Watercontaining fluids (ISO 4404-1:2012)
slovensko : Nafta in naftni proizvodi - Določevanje korozijske odpornosti negorljivih hidravličnih tekočin - 1. del: Tekočine, ki vsebujejo vodo (ISO 4404-1:2012)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4404-2:2010
angleško : Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 2: Non-aqueous fluids (ISO 4404-2:2010)
slovensko : Nafta in naftni proizvodi - Določevanje korozijske odpornosti negorljivih hidravličnih tekočin - 2. del: Nevodne tekočine (ISO 4404-2:2010)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4406:1999
angleško : Hydraulic fluid power -- Fluids -- Method for coding the level of contamination by solid particles
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Fluidi - Metoda za označevanje stopnje onesnaženosti s trdnimi delci
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60 75.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7745:1989
angleško : Hydraulic fluid power -- Fire-resistant (FR) fluids -- Guidelines for use
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Težko vnetljivi hidravlični fluidi - Navodila za uporabo
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 75.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12922:2002
angleško : Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU (ISO 12922:1999, including Technical Corrigendum 1:2001)
slovensko : Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije kategorij HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR in HFDU (ISO 12922:1999, vključuje tehnični popravek 1:2001)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12922:2012
angleško : Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU (ISO 12922:2012)
slovensko : Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije za hidravlične tekočine kategorij HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR in HFDU (ISO 12922:2012)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
Razveljavitev : 01-May-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15380:2002
angleško : Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family H (Hydraulic systems) -- Specifications for categories HETG, HEPG, HEES and HEPR
slovensko : Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije za kategorije HETG, HEPG, HEES in HEPR
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120 75.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
Razveljavitev : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4263-3:2006
angleško : Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for synthetic hydraulic fluids (ISO 4263-3:2006)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi - Določanje staranja inhibiranih olj in tekočin - Preskus TOST - 3. del: Postopek brez vode za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2006)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2006
Razveljavitev : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4263-3:2010
angleško : Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using the TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for synthetic hydraulic fluids (ISO 4263- 3:2010)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje staranja inhibiranih olj in tekočin s preskusom TOST - 3. del: Brezvodni postopek za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2010)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
Razveljavitev : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4404-1:2006
angleško : Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 1: Water-containing fluids (ISO 4404-1:2001)
slovensko : Nafta in naftni proizvodi - Določanje korozijske odpornosti negorljivih hidravličnih tekočin - 1. del: Vodne tekočine (ISO 4404-1:2001)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
Razveljavitev : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4404-2:2003
angleško : Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 2: Non-aqueous fluids (ISO 4404-2:2003)
slovensko : Nafta in naftni proizvodi – Določanje korozijske odpornosti negorljivih hidravličnih tekočin – 2. del: Nevodne tekočine (ISO 4404-2:2003)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
Razveljavitev : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi