ICS: 75.160.10 - Trda goriva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 145
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 334:2020
angleško : Coal and coke - Determination of total sulfur - Eschka method
slovensko : Trdna fosilna goriva - Določevanje celotnega žvepla - Eschkajeva metoda
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 75.160.10 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 609:1996
angleško : Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- High temperature combustion method
slovensko : Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Metoda zgorevanja pri visoki temperaturi
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 75.160.10 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 625:1996
angleško : Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- Liebig method
slovensko : Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Liebigova metoda
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 75.160.10 73.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13991:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: creosotes - Specifications and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: creosotes - Specifications and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14155:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Carbon black feedstock - Specifications and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Carbon black feedstock - Specifications and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14156:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: Coal tar fuel - Specifications and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: Coal tar fuel - Specifications and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14260:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : road tars - Characteristics and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: road tars - Characteristics and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14261:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : refractory binders - Characteristics and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: refractory binders - Characteristics and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14262:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : briquetting pitch - Characteristics and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: briquetting pitch - Characteristics and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14263:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : carbon binder pitch - Characteristics and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: carbon binder pitch - Characteristics and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14264:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : impregnating pitch - Characteristics and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: impregnating pitch - Characteristics and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14265:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : painting tar - Characteristics and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: painting tar - Characteristics and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14266:2003
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : coating tar - Characteristics and test methods
slovensko : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: coating tar - Characteristics and test methods
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14780:2017
angleško : Solid biofuels - Sample preparation (ISO 14780:2017)
slovensko : Trdna biogoriva - Priprava vzorcev (ISO 14780:2017)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10 75.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14980:2004
angleško : Solid recovered fuels - Report on relative difference between biodegradable and biogenic fractions of SRF
slovensko : Trdno alternativno gorivo-Poročilo o relativni razliki med biorazgradljivim in biogenim deležem TAG
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14998:2005
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: fluxings oils - Specifications and test methods
slovensko : Derivati pri pirolizi premoga - Olja iz premogovega katrana: olja za zmanjševanje viskoznosti bitumenskih veziv - Specifikacije in preskusne metode
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15239:2005
angleško : Solid mineral fuels -- Evaluation of the measurement performance of on-line analysers
slovensko : Trdna mineralna goriva – Vrednotenje natančnosti meritev on-line analizatorjev
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15358:2011
angleško : Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels
slovensko : Trdna alternativna goriva - Sistemi vodenja kakovosti - Posebne zahteve za njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 03.120.99 75.160.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15401:2010
angleško : Solid recovered fuels - Determination of bulk density
slovensko : Trdna alternativna goriva - Določevanje nasipne gostote
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15404:2010
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash melting behaviour by using characteristic temperatures
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje karakterističnih temperatur tališča pepela
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15405:2010
angleško : Solid recovered fuels - Determination of density of pellets and briquettes
slovensko : Trdna alternativna goriva - Določevanje gostote peletov in briketov
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15406:2010
angleško : Solid recovered fuels - Determination of bridging properties of bulk material
slovensko : Trdna alternativna goriva - Določevanje premostitvenih lastnosti razsutega materiala
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15408:2011
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the determination of sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje žvepla (S), klora (Cl), fluora (F) in broma (Br)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15410:2011
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje glavnih elementov (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15411:2011
angleško : Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn)
slovensko : Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje elementov v sledovih (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V in Zn)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi