ICS: 75.160.10 - Trda goriva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 140
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 334:2020
angleško: Coal and coke - Determination of total sulfur - Eschka method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje celotnega žvepla - Eschkajeva metoda
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 567:1995
angleško: Coke -- Determination of bulk density in a small container
slovensko: Koks - Določanje nasipne gostote v majhni posodi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 609:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- High temperature combustion method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Metoda zgorevanja pri visoki temperaturi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 616:1995
angleško: Coke -- Determination of shatter indices
slovensko: Koks - Ugotavljanje drobljivosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 625:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- Liebig method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Liebigova metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1014:1985
angleško: Coke -- Determination of true relative density, apparent relative density and porosity
slovensko: Koks - Določanje prave gostote, čiste gostote in poroznosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13991:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: creosotes - Specifications and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: creosotes - Specifications and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14155:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Carbon black feedstock - Specifications and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Carbon black feedstock - Specifications and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14156:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: Coal tar fuel - Specifications and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: Coal tar fuel - Specifications and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14260:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : road tars - Characteristics and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: road tars - Characteristics and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14261:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : refractory binders - Characteristics and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: refractory binders - Characteristics and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14262:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : briquetting pitch - Characteristics and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: briquetting pitch - Characteristics and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14263:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : carbon binder pitch - Characteristics and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: carbon binder pitch - Characteristics and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14264:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : impregnating pitch - Characteristics and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: impregnating pitch - Characteristics and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14265:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : painting tar - Characteristics and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: painting tar - Characteristics and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14266:2003
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products : coating tar - Characteristics and test methods
slovensko: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: coating tar - Characteristics and test methods
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14780:2017
angleško: Solid biofuels - Sample preparation (ISO 14780:2017)
slovensko: Trdna biogoriva - Priprava vzorcev (ISO 14780:2017)
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10 75.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14980:2004
angleško: Solid recovered fuels - Report on relative difference between biodegradable and biogenic fractions of SRF
slovensko: Trdno alternativno gorivo-Poročilo o relativni razliki med biorazgradljivim in biogenim deležem TAG
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14998:2005
angleško: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar based oils: fluxings oils - Specifications and test methods
slovensko: Derivati pri pirolizi premoga - Olja iz premogovega katrana: olja za zmanjševanje viskoznosti bitumenskih veziv - Specifikacije in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15239:2005
angleško: Solid mineral fuels -- Evaluation of the measurement performance of on-line analysers
slovensko: Trdna mineralna goriva – Vrednotenje natančnosti meritev on-line analizatorjev
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15358:2011
angleško: Solid recovered fuels - Quality management systems - Particular requirements for their application to the production of solid recovered fuels
slovensko: Trdna alternativna goriva - Sistemi vodenja kakovosti - Posebne zahteve za njihovo uporabo pri proizvodnji trdnih alternativnih goriv
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 03.120.99 75.160.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15401:2010
angleško: Solid recovered fuels - Determination of bulk density
slovensko: Trdna alternativna goriva - Določevanje nasipne gostote
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15404:2010
angleško: Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash melting behaviour by using characteristic temperatures
slovensko: Trdna alternativna goriva - Metode za določevanje karakterističnih temperatur tališča pepela
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15405:2010
angleško: Solid recovered fuels - Determination of density of pellets and briquettes
slovensko: Trdna alternativna goriva - Določevanje gostote peletov in briketov
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15406:2010
angleško: Solid recovered fuels - Determination of bridging properties of bulk material
slovensko: Trdna alternativna goriva - Določevanje premostitvenih lastnosti razsutega materiala
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi